Ochrana proti korozi

Spolehlivě chránit a mazat

Při nedostatečné ochraně proti korozi může dojít k výraznému poškození Vašich zařízení. Vedle toho jsou tato zařízení často vystavena tření a opotřebení. Proto Vám v našich mazivech nabízíme řešení, při kterých jsou materiály ohrožené korozí zároveň chráněny a mazány.

Mnoho standardních produktů na trhu chrání před korozí. Ochrana před korozí je často aspektem, když jde o prodloužení životnosti strojních dílů. Proto doporučujeme uvažovat ochranu proti korozi vždy ve spojení se všemi dalšími tribologickými požadavky. V námořním průmyslu jsou strojní díly a stroje vystaveny nejen korozivnímu působení slané vody, ale často také působení stálých vibrací a vysokých mechanických zatížení. U zámků dveří v automobilovém průmyslu se vedle ochrany proti korozi jedná také o optimalizované tření při zavírání a široké teplotní spektrum pro používané mazivo. Pravé přidané hodnoty, jako jsou například delší intervaly domazávání, vysoká teplotní odolnost nebo minimalizované opotřebení, proto dosáhnete pouze při použití speciálního maziva, které pokrývá všechny tyto požadavky. 

Ochrana proti korozi a více

Pro všechny oblasti, kde jsou montovány kovové díly ohrožené korozí, máme široké portfolio plastických maziv, olejů a kluzných laků, které nabízejí více než jen ochranu proti korozi. Pro zvláštní formy koroze, jako je například koroze v důsledku uložení nebo styková koroze, Vám nabízíme naše speciální pasty a plastická maziva. Naši zkušení odborníci z oblasti aplikace maziv Vám rádi poradí při výběru správného produktu.

Zde naleznete výběr našich speciálních maziv s ochranou proti korozi:

Klüberfood NK1 Z8-001 Spray
Klübertop TP 46-111

Vaše kontaktní osoba Vám ráda bude k dispozici. Kontakt můžete provést pomocí této stránky.