Pohon ozubenými věnci

Účinné mazání při vysokých zátěžích

Velké pohony ozubenými věnci jsou vystaveny vysokým zátěžím a často extrémně agresivním médiím. Pro dlouhodobou ochranu vašich pohonů jsme vyvinuli komplexní a účinný mazací systém pro první mazání, zajíždění a provoz.

Pohon velkými ozubenými věnci se používá tam, kde je potřeba nést vysokou zátěž v rotačních trubicových pecích, válcových mlýnech a námořních navijácích. Protože rozměry těchto převodů mohou být obrovské, je často obtížné zuby kola účinně ochránit před působením externích médií. Na rozdíl od uzavřených pohonů mohou do otevřených pohonů vnikat nečistoty, abrazivní cement a uhelný prach nebo slaná voda, která urychluje opotřebení a korozi. Pohony ozubenými věnci navíc podléhají vysokým šokovým zátěžím.

Zejména u velkých ozubených věnců je klíčově důležité řádné mazání ve všech fázích provozu. Společnost Klüber Lubrication vyvinula speciální mazací systém prodlužující životnost ozubených věnců a chránící před jejich předčasným opotřebením: Systém A-B-C sestávající ze speciálních adhezivních maziv pro první mazání (A), zajíždění (B) a provozní mazání (C).

Naše speciální maziva pro první mazání chrání ozubená kola od prvního protočení a přispívají k řádnému sladění pohonu. Záběhové mazání má za cíl uhladit povrchy boků zubů a zvětšit kontaktní oblast, aby se tak snížil zátěžový poměr. S našimi mazivy pro zaběhnutí odemknete úplný výkonnostní potenciál vašich zařízení. Během provozu pohonů s ozubenými věnci naše speciální maziva zajišťují, že vaše pohony vydrží dlouhodobou šokovou zátěž, korozi, smíšené tření a působení agresivních médií. Navíc ke konvenčním adhezivním mazivům obsahujícím grafit naše produktová řada rovněž obsahuje moderní, transparentní speciální kapaliny. Ty rychle odstraňují prach z kritických oblastí mazání a spolehlivě ochraňují váš pohon proti opotřebení. Rovněž vyrábíme mazivo určené speciálně pro ozubnicové pohony na bázi obnovitelných surovin – tento produkt nabízí skvělý výkon i biologickou odbouratelnost.

KlüberEfficiencySupport – naše odborné znalosti pro vaše pohony

Vysoké investiční náklady na velké pohony ozubenými věnci se vyplatí s maximální provozuschopností. Proto vám nabízíme KlüberEfficiencySupport, rozsáhlý balíček služeb, včetně: záběhového mazání nových nebo osoustružených velkých převodů, kontrolu a údržbu otevřených pohonů, mechanické ošetření pohonů ozubenými koly a zahlazení drobných poškození díky naší speciální proceduře chemického broušení. Můžete tak využít výhody našich dlouhodobých zkušeností v tribologickém výzkumu a vývoji.

Chcete zjistit více o našich mazivech pro pohony ozubenými věnci? Klikněte zde a kontaktujte svého místního zástupce u firmy Klüber Lubrication.