Materialslitasje og korrosjon i industrianlegg kan i betydelig grad forringe produksjonsprosesser og føre til massive inntektstap. Ved å velge riktig smøremiddel kan du på en effektiv måte bekjempe slike problemer og bærekraftig optimere produksjonsprosessene. Løsningen er høytytende spesialsmøreoljer fra Klüber Lubrication.

Rask oversikt: smøreoljer fra Klüber Lubrication

 • Mangefasettert ytelse for produksjonen: Sammen med effektiv fettsmøring gjør smøreoljene våre det mulig for deg å minimere slitasje og friksjon, få pålitelig korrosjonsbeskyttelse samt løse opp avleiringer av rester.
 • Høy ytelse: Med Klüber-smøreoljer oppnår du optimale resultater, selv med store hastigheter, tunge belastninger og høye temperaturer.
 • God kompatibilitet og stabilitet: Våre smøreoljer er meget kompatible med et bredt spekter av materialer, og har fremragende fukteevne og lav viskositetsvariasjon over et bredt temperaturområde.
 • Spesialløsninger for individuelle behov: Fra smøreoljer for et bredt spekter av industrisektorer til forbedret energieffektivitet: Vi gir deg den rette løsningen for dine utfordringer.

Hva er smøreoljer for industribruk?

Smøreoljer er høytytende stoffer som reduserer mekanisk friksjon og slitasje når de brukes i en egnet sammensetning, på samme måte som smørefett. Fra et rent kjemisk perspektiv er smøreoljer blandinger som i bunn og grunn består av to komponenter:

 • Baseoljekomponent: Dette kan være en baseolje eller en blanding av forskjellige baseoljer, avhengig av de ønskede egenskapene.
 • Individuelle tilsetningsstoffer: Antallet og valget av tilsetningsstoffer varierer, avhengig av smøreoljens ønskede egenskaper.

Fordeler ved oljesmøring

 • Minimering av friksjon og slitasje: Smøreoljer danner en stabil væskefilm som beskytter overflatene på friksjonslegemer.
 • Fjerning av varme (avkjøling): Den korrekte smøreoljen kan enkelt fjerne friksjonsvarmen som oppstår under bruk av maskiner. En effektiv smøreolje har bare en liten tendens til nedbryting ved termisk belastning, slik at den fungerer vedvarende.
 • Effektiv smøring av vanskelig tilgjengelige punkter: Smøreoljer har gode flyteegenskaper (viskositet). Dette betyr at de også kan nå vanskelig tilgjengelige smørepunkter, for eksempel i kjeder.
 • Fordelaktig adferd med hensyn til rester: En spesiell egenskap ved effektive smøreoljer er at de kan løse opp forurensende stoffer som er et resultat av høye temperaturer og tunge belastninger. Smøreoljer med lav iboende tendens til å danne rester er optimal for slike tilfeller.

Det rette smøremiddelet for dine behov

Smøreoljer gir effektiv og varig ytelse på et bredt mangfold av bruksområder. De er mye brukt i følgende bruksområder, for å nevne noen, og er i stand til å gi høy ytelse og bidra til anleggets lønnsomhet.

Girenheter i alle effektklasser må levere mer kraft i en mer kompakt størrelse og med lavere vekt, effektivt motstå slitasje og avsliping, og tåle høye girtemperaturer. Høyere driftstemperaturer har en negativ effekt på levetiden til girenheter og konvensjonelle smøremidler.

Høytytende giroljer fra Klüber Lubrication bidrar til å holde slitasjen lav og øker effektiviteten, noe som igjen reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader. De gir beskyttelse mot slitasje som skyldes slipevirkning og mikrogroptæring, og bidrar effektivt til å unngå skade på tannhjulstenner og for tidlig svikt i girenheten.

Vi tilbyr også miljøvennlige og biologisk nedbrytbare oljer som i tillegg gir et verdifullt bidrag til prosessenes bærekraft.

Våre smøreoljer er tilgjengelig med standardviskositeter fra ISO VG 32 til 1500, avhengig av bruksområdet, og de har tallrike bruksområder innen industri.

Nervepirrende høye hastigheter, ekstreme temperaturområder fra -180 til +450 grader celsius og effekten av aggressive medier er typiske stressende forhold som glidelagre må fungere godt i.

Korrekt smøring av glidelagre bidrar til jevne prosesser ved å øke slitasjemotstanden, korrosjonsbeskyttelsen og ytekapasiteten, noe som gir lengre levetid. Det omfattende produktutvalget Klüber Lubrication har av spesialsmøremidler av høy kvalitet, innfrir til fulle kravene til moderne glidelagersmøring.

Sinterglidelagre av metall er i utbredt bruk i elektromotorer og vifter i stedet for rulle- eller plastlagre. De har en meget jevn virkemåte, krever null vedlikehold eller service, har lang levetid og høy økonomisk effektivitet.

Hver av våre smøreoljer for sinterlagre har sine egne spesifikke fordeler under forskjellige forhold, som for eksempel:

 • lav selvoppvarming ved høye hastigheter, noe som gjør aldringsstabiliteten til smøremiddelet bedre, sammen med redusert startslitasje og høy termisk stabilitet, som fører til lengre levetid for lagre
 • pålitelig adferd i lave temperaturer forhindrer kuldepåført knirking
 • pålitelig virkemåte i mikromotorer med lav drivkraft takket være lavt friksjonsmoment

Utvalgte smøreoljer for sinterlagre:

Kjededrev har ofte behov for å virke pålitelig under vanskelige driftsforhold: som væte, eksponering for andre medier eller ved høye, lave eller varierende temperaturer. Smøreoljen må blant annet være spesielt god til å trenge inn til hvert kjedeledd og levere pålitelig smøring der.

Med våre spesialsmøremidler kan du øke levetiden til kjedet, selv ved høye temperaturer, og redusere utlegg for vedlikehold. Våre høytemperaturoljer for kjeder og remmer har også en fremragende evne til å løse opp rester som dannes under produksjonsprosessen.

Utvalgte smøreoljer for kjeder:

Kompressorer må tåle meget høye hastigheter, temperaturer og trykk, og virke pålitelig med et minimum av nedetid. Energibehovet som kreves for generering av trykkluft, er også betydelig.

For alle typer luftkompressorer, enten de har roterende skovl, roterende skrue eller er vekselvirkende, spiller oksideringen og temperaturstabiliteten til smøreoljen som brukes i kompressoren, en avgjørende rolle. Med sin evne til å motstå oksidering og tåle høye temperaturer forlenger kompressoroljer fra Klüber Lubrication vedlikeholdsintervallene, reduserer kostnader og muliggjør pålitelig drift av luftkompressorer. Helsyntetiske kompressoroljer bidrar også til betydelig reduserte energikostnader.

Utvalgte smøreoljer for luftkompressorer:

Stabiliteten til den aktuelle kompressoroljen er avgjørende for å pumpe naturgass eller prosessgasser. Sammenlignet med mineraloljer og konvensjonelle oljer er våre syntetiske kompressoroljer i stand til å motstå fortynning og absorpsjon av hydrokarbongasser. Dette betyr at viskositetsnivået forblir stabilt, og at både slitasje og friksjon minimeres. I tillegg gir gasskompressoroljene våre spesielt pålitelig beskyttelse mot korrosjon som skyldes aggressive medier som for eksempel hydrogensulfid.

Utvalgte smøreoljer for gasskompressorer:

Kjøling er en energiintensiv prosess. Kjølekompressorer utgjør for eksempel en stor del av energiforbruket i næringsmiddelindustrien. Høytytende kompressoroljer fra Klüber Lubrication gjør at du kan redusere energikostnadene og bedre driftspåliteligheten til anlegget. Med sitt betydelig lavere svovelinnhold reagerer våre kjølekompressoroljer ikke så kraftig med kjølemidler (for eksempel ammoniakk). Følgelig forblir filtre og fuktutskillere renere, og varmen fjernes på en mer effektiv måte.

Utvalgte kjølekompressoroljer:

I bilindustrien er PFPE-baserte smøreoljer livsviktige for produksjon og service som gjør det mulig å tilby kunder en optimal kjøreopplevelse:

 • PFPE-oljer reduserer irriterende støy fra friksjonspunkter, som for eksempel i dashbord, armlener eller seter.
 • Ved å redusere luggeeffekter, gjør de det enklere å bruke nakkestøtter samt styrings- og nyttefunksjoner som koppholdere, displayer eller setereguleringer.
 • I tillegg har PFPE-oljer en naturlig lukt og fremragende materialkompatibilitet med de mest brukte plaststoffer og elastomerer.

Dette gir bilprodusenter et fritt valg av materialkombinasjoner for bilinteriør. Med våre PFPE-oljer kan du innfri stigende kundeetterspørsel etter komfort i bilinteriører på en optimal måte. I tillegg drar du fordel av lavere klagekostnader, samt at du beskyttes mot tap av omdømme eller kostbar omarbeiding.

Utvalgte smøreoljer for bilindustrien:

Reduksjon av energikostnader og å gjøre produksjonen mer bærekraftig er viktige vurderinger i tekstilindustrien. Tekstilmaskiner har meget komplekse og sarte mekaniske komponenter, og smøreoljer bidrar i stor grad til å øke effektiviteten i produksjon og vedlikehold. Optimal slitasjebeskyttelse med spesialsmøreoljer muliggjør for eksempel betydelig lengre levetid for stingdannende komponenter. I tillegg har våre smøreoljer god renseevne, noe som betyr at du bruker mindre vaskemidler i produksjonen. Dermed kan du redusere kostnader og samtidig minimere effekten på miljøet.

Du kan også innfri spesialkravene som finnes i tekstilsektoren. Våre smøreoljer er for eksempel spesielt kompatible med elastiske fibrer og elektroniske komponenter, som for eksempel piezo-elementer.

Utvalgte smøreoljer for tekstilindustrien:

Smøreoljer fra Klüber Lubrication: effektive løsninger for individuelle behov

Hvis du har spørsmål om mulige bruksområder for smøreoljene våre, gir vi deg mer enn gjerne personlige råd.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.