Langsiktig beskyttelse under ekstreme forhold

Vindturbiner plasseres med hensikt i ekstreme miljøer, og er utsatt for høye belastninger som hele tiden skifter. Girkasser og lagre står overfor kontinuerlige og intense påkjenninger, men vedlikehold er en krevende oppgave som bare foretas etter lange intervaller. Mens problemfri drift er kritisk for lønnsom produksjon, er det vanskelig å oppnå under disse forholdene. Følgelig trenger operatører av vindkraftverk spesialsmøremidler som fungerer pålitelig, beskytter komponenter og gir lengre vedlikeholdsintervaller.

Spesialsmøremidler for vindturbiner representerer en liten investering som kan gi enorme fordeler. Vårt spylefett medfører opptil 40 prosent mindre nedetid i generatorer, og vi tilbyr et universalfett for vedlikehold som egner seg for alle lagre. Våre giroljer har god belastningskapasitet og aldringsmotstand i tillegg til lav friksjon. Videre har vi spesialfett tilgjengelig for hovedlagre, lagre i vindturbinblader, generatorlagre og lager i gir.

I produksjon av vindenergi er kostnadene en viktig prestasjonsindikator

En viktig prestasjonsindikator i vindkraftindustrien er den såkalte LCoE (Levelized Cost of Electricity – utjevnet strømkostnad). Den representerer enhetskostnaden av strøm i dag, når man tar ressursens fullstendige levetid i betraktning. I tillegg er dette grunnlaget for hvorvidt man bestemmer seg for å investere i en vindmøllefarm eller ikke. Jo lavere LCoE, jo billigere blir vindkraften sammenlignet med fossil energi. Vellykket reduksjon av LCoE avhenger ikke av å produsere billige turbiner, men av å skape større turbiner med mye høyere ytelse. Smøremidler med avansert teknologi kan bidra til at massive lagre fungerer pålitelig med samme presisjon som de små lagrene i en elektrisk motor – et bidrag til å gjøre vindkraft mer konkurransedyktig.

Økning av levetiden til vindturbiner er kritisk

Mange turbiner har en levetid på 20 år eller mer. Operatører kan få betydelige fordeler av både fortsatt tilgjengelighet og reduserte kapitalkostnader hvis de kan drive disse turbinene i 10 ekstra år. Spesialsmøremidler fra Klüber Lubrication kan tilrettelegge for dette ved å doble smøremidlenes levetid.

Serviceintervaller kan også bli så lange som ett år i stedet for hver sjette måned. Dette halverer antall teknikere og anleggsbesøkene som kreves for vedlikehold, samtidig som de gir turbinen mer driftstid – en spesielt verdifull fordel for offshore-vindfarmer.

Du finner mer informasjon om reduksjon av kostnadene for energiproduksjon og økt levetid for turbiner her.

Giroljer med høy ytelse for girkasser under ekstreme belastninger

Når vindturbiner blir større og større, blir tannhjulene i dem utsatt for høyere belastninger. Dette kan utfordre konvensjonelle oljers evne til å gi slitasjebeskyttelse for kulelagre, motstå dannelse av mikropunkttæring, skum og rester, og sørge for stabil viskositet.

Som svar har Klüber Lubrication utviklet en meget omfattende portefølje av høyytelses giroljer som er tilpasset de høye belastningene på tannhjul i vindturbiner. Den muliggjør lange oljeskiftintervaller, gir lavere krafttap og gir høyere anleggsavkastning – i form av flere tusen euro i løpet av en vindturbins levetid. Den tilbyr fremragende skumdemping og beskyttelse mot mikropunkttæring. Dessuten inneholder den ingen tilsetningsstoffer som kan fremme restdannelse – kun dem som beskytter mot mikropunkttæring, slipeslitasje og hvite etsesprekker (WEC-er). På grunn av sin høye skjærstabilitet forblir produktets viskositet konsistent.

Vår innovasjon: Ett enkelt smørefett for alle lagre

Operatører av vindkraftverk kan ha utfordringer i forbindelse med lagerhold, ettersom mange lagerprodusenter anbefaler forskjellige smøremidler for hvert lager. Vi har utviklet Klüberplex BEM 41-141, ett enkelt smørefett for hoved-, generator-, gir- og bladlagre, som utkonkurrerte alle de andre smørefettene det ble sammenlignet med i standardiserte tester. Dette gir mye enklere innkjøp, transportlogistikk og lagring av smøremidler. 

 

Klüberplex BEM 41-141 innfrir, ja til og med overgår, dagens krav til lagre fra produsenter og operatører av vindturbiner. Det har adferd som motvirker falsk kuletrykkhardhet for bruk i vindturbiner. Smøremiddelets brede driftstemperaturområde, gode pumpeevne og presise dosering i sentralsmøresystemer samt gode fettfordelings- og oljeslippegenskaper sørger for problemfri drift av vindkraftverket.

Spyling og rengjøring av lagre uten tap av driftstid

Lagre i vindturbiner kan begynne å akkumulere harde avleiringer og gå varme. Dette betyr normalt at generatoren må tas ut av drift for demontering og reparasjon, noe som gir nedetidskostnader.

Våre spylefettstoffer gjør det mulig å rengjøre lagre mens de er i drift, ved å fjerne rester og samtidig gi effektiv smøring og god beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Lagrenes levetid blir lengre samtidig som nedetid for vedlikehold blir redusert.

Identifiserer morgendagens smøreproblemer

Klüber Lubrication utfører kvalitetsanalyser av både oljer og fettstoffer for bruksområder innen vindkraftindustrien. Vi kan analysere en kundes smøremidler og gi råd om forurensende stoffer og tegn på lagerslitasje. Vi kan gi råd om optimale smøremiddelmengder, smøreintervaller og smøremetoder. Dette hjelper kundene våre til å minimere vedlikeholdskostnader, spesielt ved å oppdage potensiell skade før den oppstår.

Tjenesten vår er spesielt verdifull på grunn av vår omfattende erfaring med bruksområder i vindkraftfarmer, og vår nøyaktighet i tolkningen av resultatene.

Spesialsmøremidler bidrar til å redusere transportkostnader og utslipp

Både etterspørselen etter energi og vindressursene er fordelt over hele kloden. Lavutslippslogistikk åpner derfor for ytterligere potensial for vindenergi. Produkter fra Klüber Lubrication, som produseres i mange land over hele verden, er i samsvar med lokal lovgivning og hjelper deg med å spare transportkostnader og CO2-utslipp.

Forpliktet til bærekraftig bruk av ressurser

Vi er medlem av UN Global Compact (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv), verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. I stedet for å begrense oss til ressurssparende produksjon, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen kjemper vi for å maksimere bærekraften til produktene våre, både på våre egne og kundenes anlegg.

Den miljøvennlige strategien vår kompletteres av de biologisk nedbrytbare produktene våre, som går lenger enn det nåværende miljølovgivning krever.

Forbli konkurransedyktig

Som global markedsleder innen smøremidler for vindturbiner smører vi størsteparten av verdens vindturbiner, og kan kanskje finne en optimal løsning for deg også.

Ved å bruke våre turbinsmøremidler vil du ikke bare lykkes med å redusere LCoE for vindenergi – du vil også forbli konkurransedyktig i forhold til andre energibærere.

Klüber Lubrication står for ekstremt høy kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Våre spesialsmøremidler bidrar til å øke produktiviteten og kostnadseffektiviteten, og til å redusere nedetid. Bruk vår ekspertise og finn ut hvordan du kan øke effektiviteten til dine vindturbiner!

Er du på utkikk etter det rette smøremiddelet for ditt system, eller for en langsiktig samarbeidspartner for optimering av smøreprosessene dine – eller har du spørsmål eller trenger råd om en spesialitetsløsning? Vi er her for å hjelpe deg – snakk med våre eksperter om prosjektet ditt!

Rask oversikt over dine fordeler:

  • Høyere effektivitet og lengre levetid, med smøremidler av høy kvalitet som gir høy belastningskapasitet og varmestabilitet for redusert slitasje.
  • Betydelig lavere driftskostnader og mindre nedetid. Våre spylefett reduserer servicetiltak og maksimerer tilgjengelighet.
  • Lengre vedlikeholdsintervaller og omsmøringssykluser, takket være spesialsmøremidlenes slitasjebeskyttelse og kraftreserver.
  • Laboratorium for smøremiddelanalyse: Godt utstyrt og med betydelig ekspertise i å tolke resultatene.
  • Produsert over hele verden: Smøremidler for vindkraft produseres ved sju forskjellige Klüber Lubrication-anlegg over hele verden, slik at produktene er tilgjengelig med korte leveringsruter, lavere transportkostnader og reduserte utslipp.
  • Enklere logistikk: Vårt universalfett kan brukes for alle vedlikeholdsformål, noe som forenkler lagring og transport.
  • Forbedret bærekraft: Miljøvennlige smøremidler som er fremtidssikre ved å levere mer enn nåværende miljølovgivning krever.
  • Økt sikkerhet: Når det ikke forekommer lekkasjer, minimeres faren for å skli for servicespersonale som arbeider i stor høyde.
  • Fullt samsvar: Alle produkter er i samsvar med lokale forskrifter.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.