Selskapet eies av Freudenberg Chemical Specialities i München, som er et selskap i Freudenberg Group i Weinheim. Styringsprinsippene og de etiske retningslinjene til dette familieeide tyske selskapet med lange og fremgangsrike tradisjoner gjelder også for oss.

Styringsprinsipper

Du finner styringsprinsippene og våre etiske retningslinjer her.
I tillegg har vi utviklet retningslinjer for de spesifikke kravene som gjelder vår forretningsmodell, markedene vi betjener og våre kunder. De styrer vår forretningspraksis.

1. Vi fokuserer på kunden

Vårt samarbeid som partnere karakteriseres av å identifisere, forstå og tilfredsstille kundenes behov og forventninger med henblikk på fremtidige trender. Samvittighetsfullt og med uttalt fokus på detaljer gir vi uunnværlige bidrag til kundenes suksess. Vi tilbyr dem maksimale fordeler gjennom verdensomspennende tilstedeværelse, produktutviklingssamarbeid samt engasjement for service og pålitelighet.

2. Medarbeiderne våre er styrken vår

Retningslinjene for ledelse og teamarbeid er grunnlaget for hvordan vi handler, for hvordan vi ønsker å bli behandlet og hvordan vi sier oss villige til å bli bedømt. Vi forsøker å kontinuerlig forbedre vår "kompetente ledelse", "gründertankegang og -handling", "teamorientering", "sosiale kompetanse" samt vår "kommunikasjon og informasjon". Høyt motiverte medarbeidere som arbeider i et optimert miljø, er en vesentlig forutsetning for kvaliteten til produktene og tjenestene våre.

3. Vi er bevisst på ansvaret vårt for mennesker og miljø

Selskapsledelsen er fullt klar over samfunnsansvaret vårt. Vi forsøker å gi medarbeiderne våre sikre stillinger og å bevare et økologisk sunt miljø for fremtidige generasjoner. Derfor overholder vi ikke bare eksisterende lovpålagte krav, men går lengre enn dem i vår innsats overalt hvor dette er teknisk og økonomisk mulig. Vi har som mål å leve opp til samfunnsansvaret vårt i alle land, regioner og samfunn der vi har virksomhet, og legger stor vekt på å være gode naboer.

4. Innovasjon er avgjørende for suksessen vår

Konstant innovasjon på alle områder er avgjørende for den langsiktige økonomiske suksessen vår. Vi forbedrer derfor kontinuerlig produktene, prosessene, systemene og oss selv. Selskapsstrukturen vår oppmuntrer til kreativitet og initiativ fra enkeltpersoner og team.

5. Leverandører og tjenesteleverandører er partnerne våre

Åpenhet og samarbeid kjennetegner relasjonene våre med forretningspartnere. Vi setter pris på langvarige personlige kontakter og foretrekker partnere med en varig tilstedeværelse i markedet og med aktiviteter over hele verden. Vi forventer at forretningspartnerne våre etterlever standardene våre med hensyn til kvalitetssikring, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen, og at de registrerer fremgangen sin i så henseende.

6. Økonomi er ikke uforenelig med kvalitet, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen

Gjennom en forsvarlig og økonomisk organisering av arbeidsprosessene våre tar vi sikte på å oppnå produkter og tjenester av høy kvalitet til lav økonomisk, økologisk og sosial kostnad. Vi bruker de integrerte styringssystemene våre til å kontinuerlig måle, vurdere, kontrollere og forbedre arbeidet vårt. Våre mål for de forskjellige sektorene:

  • Kvalitet: null defekter
  • Miljø: null sløsing og null hendelser
  • Sikkerhet på arbeidsplassen: null ulykker

Dette er for å sikre bærekraftig lønnsomhet for selskapet.

7. Vi er ansvarlige for produktene våre

Produktene våre utvikles ved å ta hensyn til hele deres livssyklus – fra leverandør til kunde, fra råmateriale til kassering. En definert liste med strenge kriterier anvendes i valget av råmaterialer. Vi tilbyr kundene omfattende og ærlig rådgivning.

8. Vi kommuniserer i form av en åpen og oppriktig dialog

Bestemmelsene våre for sikring av kvalitet, miljøvern, helse og sikkerhet er grunnlaget for et tillitsfullt og langsiktig samarbeid med kunder, medarbeidere, leverandører, Freudenberg, naboer, myndigheter og publikum.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.