Korrosjon kan ha betydelig innflytelse på prosesser og produkter, og føre til alvorlige reparasjoner, produksjonsavbrudd og kostnader. Ved å bruke en et passende anti-korrosjonsmiddel gir du komponentene optimalt vern og oppnår effektiv beskyttelse mot skade på virksomheten.

Et blikk på industrielle korrosjonsbeskyttelsesmidler laget av Klüber Lubrication

  • Smøring og beskyttelse av komponenter: betydelig reduksjon av slitasje- og nedbrytningsprosesser for forskjellige materialer
  • Testet virksomhetsgrad: utallige tester i våre egne prøverigger
  • Avstemte løsninger: laget spesifikt for individuelle behov
  • Produktutvalg med høy ytelse: kompetanse og ekspertise basert på mer enn 90 år med forskning og erfaring

Hva er korrosjonsbeskyttelsesmidler?

Korrosjonsbeskyttelsesmidler er stoffer som hemmer uønskede nedbrytningsprosesser (korrosjon) i metall og andre materialer. Korrosjon oppstår, blant annet, når et materiale kommer i kontakt med vann.

Kostnadene som følger av korrosjon, kan være svært store. Ifølge World Corrosion Organization beløper kostnader forårsaket av korrosjon seg til hele tre til fire prosent av brutto nasjonalprodukt i alle industriland. Korrosjon kan kun bekjempes ved bruk av avstemte korrosjonshemmere som beskytter materialet mot skadelige effekter på lang sikt, og som sørger for høy utstyrstilgjengelighet.

Avhengig av det tekniske miljøet, kan forskjellige typer smøremidler tjene som et industriell korrosjonsbeskyttelsesmiddel. Uansett om det brukes olje, fett, masse eller glidelakk, er det den varige atskillelsen av komponentene som skal beskyttes og de omliggende mediene som er viktig for korrosjonsbeskyttelse.

Fordeler ved industrielle korrosjonsbeskyttelsesmidler laget av Klüber Lubrication

Korrosjon forkorter ikke bare levetiden til komponenter, men kan også føre til produksjonsavbrudd og høye vedlikeholdskostnader. Ved å velge et anti-korrosjonsmiddel som passer til dine behov, kan vi støtte deg med effektiv forebygging av slike skader. For å kunne ta det riktige valget må det også tas hensyn til alle andre tribologiske krav (mekaniske belastninger, temperaturer).

Dine fordelene

  • Lengre intervaller mellom omsmøring og reduserte vedlikeholdskostnader på grunn av minimert slitasje
  • Effektiv beskyttelse mot forskjellige korroderende medier
  • Egner seg for komponenter så forskjellige som kjeder, tannhjul, hengsler, skruer og bolter, metallskinner, lagre osv.
  • Mindre skade under montering og demontering på grunn av enklere håndtering av f.eks. skrukoplinger
  • Mindre støy
  • Driftssikkerhet, f.eks. på grunn av NSF H1-registrering for næringsmiddelindustrien

Den rette korrosjonsbeskyttelsen for dine industrielle behov

Ved valg av riktig korrosjonsbeskyttelsesmiddel må det tas hensyn til individuelle krav. Effektiv rustbeskyttelse er ofte bare et av flere aspekter involvert i å forlenge komponenters levetid. Ved siden av selve komponenten spiller driftshastighet, temperaturområder og omliggende medier også en rolle i så henseende. Vi anbefaler alltid å vurdere anti-korrosjonsbeskyttelse i sammenheng med alle andre tribologiske krav for å finne den optimale løsningen.

Vi tilbyr både effektive anti-korrosjonsmidler for intakte komponenter som skal beskyttes mot fremtidig skade, og kraftige løsningsmidler for komponenter som allerede er påvirket av korrosjon.

Industrielle korrosjonsbeskyttelsesmidler gjør en utmerket jobb ikke bare med å bevare materialer, men også med å løse opp korrosjon som allerede er dannet. Slik lykkes våre høytytende smøremidler med å befri komponenter for enhver korrosjon og forlenge levetiden deres. Våre utvalgte korrosjonsløsningsmidler etterlater nesten ikke rester og beskytter deg mot kostbare produksjonsavbrudd. Dette muliggjør betydelig lavere vedlikeholds- og materialkostnader.

Fordeler ved å bruke industriell anti-korrosjonsbeskyttelse laget av Klüber Lubrication

Hvis du har spørsmål om bruksområder for de industrielle korrosjonsbeskyttelsesmidlene våre, gir vi deg mer enn gjerne individuell støtte.

 

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.