Klüber Lubrication utvikler teknologier som så absolutt er med på å forme morgendagens marked for tribologiske løsninger. For Klüber Lubrication betyr innovasjon å identifisere trender og markedsbehov på et tidlig stadium, for så å omskape innsikten som genereres, til reelle verdier for kundene våre.

Innovasjon hos Klüber Lubrication bringer sammen mennesker, teknologier og kunnskap fra forskjellige avdelinger. Dette gjør det mulig for oss å generere og forvandle banebrytende ideer til innovative produkter, tjenester og forretningsområder.

Kundens behov er drivkraften

Vi lever oss inn i kundenes behov og prøver å skape det som er mest anvendelig for dem. I den forbindelse setter vi sammen kunnskap og ekspertise fra ekspertene våre og et utstrakt eksternt nettverk. I et selskapsdrevet initiativ får medarbeiderne våre muligheten til å raskt utvikle og teste forretningskonsepter, slik at vi kan generere nye og lovende muligheter for kundene våre.

Utvidet innovasjonskultur

Vår innovasjonskultur er basert på flere tiår med erfaring som smøremiddelspesialist, og en grundig og dyp forståelse av behovene til kundene våre. Vi fostrer og forbedrer denne kulturen kontinuerlig på mange måter.

Lederne og ekspertene våre øker kunnskapen sin ved å bruke nye innovasjonsmetoder og -teknikker for å fastslå og forstå markedsbehov, og forvandle dem til verdier for kundene. I forskjellige arbeidsmøter støtter vi medarbeidere og kunder med å teste ideer og løsninger. Regelmessig utveksling med eksterne innovasjonspådrivere inspirerer og støtter opp under aktivitetene våre.

Mer enn funksjonalitet

Integrering av kundebehov og trender i innovasjonene våre har vist seg å være vellykket. Flere eksempler kan nevnes:

  • Gründerånd i bedriften: Vi har et program som heter "Move Beyond", som hjelper medarbeidere til å lære å utvikle og teste innovative konsepter og utvikle en gründertankegang. Dette gjør medarbeiderne åpnere for nye ideer og hjelper dem med å finne og teste mulige løsninger for kundene våre.
  • Hydro Lubricants er vår nyutviklede og banebrytende teknologi som bruker vann enten som baseolje eller tilsetning.
  • Produktene våre basert på naturoljer, som for eksempel Klüberbio LG 39-700, innfrir et mangfold av bruksspesifikke forventninger. Videre hjelper de kundene våre med å overholde en økende mengde miljøforskrifter.
  • Når produktene og tjenestene våre brukes i kombinasjon med vår KlüberEfficiencySupport, kan de bistå maskinprodusenter og -operatører med å beviselig redusere energiforbruk og driftskostnader, og dermed belastningen på naturressursene.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.