Vedlikeholdsoptimering: KlüberMaintain

Hvor viktig mener du det er å optimere produksjonskapasiteten og senke vedlikeholdskostnader? Som en del av våre KlüberMaintain-tjenester analyserer vi maskinene dine og registrerer alle smørepunktene og smøremidlene som brukes i anlegget. Slik forsikrer vi oss om at smøringen styres på en effektiv måte, og at kostbar maskinnedetid unngås. Alt dette utgjør betydelige besparelser.

Følgende KlüberMaintain-tjenester er tilgjengelige:

KlüberMaintain services

KlüberMaintain – optimerte prosesser i henhold til plan

Basert på denne informasjonen lager vi en individuell smøretabell for anlegget, som forklarer smøreprosedyren for hvert smørepunkt. Dette er utgangspunktet for optimering som:

  • perfekt smøremiddeldosering for rene omgivelser
  • optimal bruk av smøremidler for å unngå sløsing og forurensning
  • ideelle vedlikeholdsintervaller
  • ideelle påføringsmetoder
  • forbedringer for å unngå stillstand under omsmøring

Videre oppretter ekspertene våre en optimeringsplan og fastslår tiltak for å bedre TPM-prosessene dine (Total Productive Maintenance – samlet produktivt vedlikehold) som vedlikehold, opplæring, kvalitetsstyring, sikkerhet på arbeidsplassen, miljø- og helsevern.

KlüberMaintain – rett smøremiddel på rett sted

Vårt konsekvente, standardiserte merkesystem for smørepunkter, lagringssteder og påføringsutstyr bidrar til å minimere tapt produksjon som skyldes potensiell bruk av feil smøremiddel. Spesielt i næringsmiddelindustrien hjelper våre Klüber-merketjenester deg med å opprettholde fullstendig samsvar med lovpålagte krav.

KlüberMaintain – bruk av EfficiencyManager til å styre vedlikeholdet på en optimal måte

Vi tilbyr også en faglig programvareløsning, EfficiencyManager, for kontroll, dokumentasjon og overvåking av alle smøreprosessene i produksjonsanlegget. Det er et verktøy du kan bruke til å styre alle produksjonsrelaterte ressurser og vedlikeholdsaktiviteter, ettersom det dekker hele produksjonsstrukturen i tillegg til vedlikeholdskomponentene.

Rask oversikt over dine fordeler:

  • Prosesspålitelighet: klar og strukturert planlegging og dokumentasjon
  • Tilpasset: vurdering av alle smøremidler og smørepunkter på anlegget
  • Bærekraft: potensial til å redusere smøremiddelmengder, forlenge intervaller mellom vedlikeholdsperioder samt sørge for besparelser/optimeringer på lang sikt

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.