Bedre oversikt, lavere kostnader

Holde øye med alle smørepunkter, planlegge tidsmessig vedlikehold og oppdage slitasje på et tidlig stadium: Fabrikksjefer og vedlikeholdsteknikere trenger å holde maskineriet sitt i god driftstilstand. Målet er å oppnå høy maskintilgjengelighet med et minimum av personale og til lave kostnader, sammen med minst mulig nedetid.

Klüber Lubrication støtter kundene sine med digitale løsninger for Total produktivitetsstyring (TPM – Total Productive Management). Med disse tjenestene kan du kontinuerlig analysere tilstanden til maskinene dine, og du får en oversikt over de tilhørende smøreoppgavene og -datoene på ett sentralt sted. Løsningen evaluerer sensordata i sanntid, så vel som laboratorieanalyser av smøremiddelprøver og historiske data. Dette gir deg et optimalt grunnlag for høyeffektive vedlikeholdsprosesser.

Samarbeid med oss om en delt digital visjon

Sammen med deg utvikler vi en skreddersydd løsning som gjør at du kan opprettholde oversikt over dine spesifikke bruksområder. Du drar nytte av sensorbasert tolkning av smøredataene dine, sammen med den tribologiske ekspertisen til våre eksperter. Resultatet er at du kan se status for maskinene og smøremidlene i sanntid, utføre vedlikehold på maskinene nøyaktig når det er nødvendig, og dessuten forhindre ikke-planlagt nedetid. På denne måten øker du effektiviteten til maskinene og reduserer vedlikeholdsaktivitetene, noe som igjen fører til redusert eiekostnad (TCO), samtidig som du mottar verdifulle data for kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsaktivitetene.

Alle data og funksjoner på samme sted: Klüber Lubrication EfficiencyManager

Med EfficiencyManager dokumenteres dataene for alt utstyr som er relevant for vedlikehold, på ett sted og legges frem på en enkel måte. Den digitale vedlikeholdsplattformen samler sammen detaljene om kommende vedlikeholdsoppgaver. Den fanger også opp fullførte handlinger og prosesser på en lett forståelig måte for alle medarbeidere det gjelder, og på linje med lovpålagte regler for dokumentasjon og kontroller. EfficiencyManager kan brukes på alle terminalenheter, er intuitiv og utvides kontinuerlig med nye funksjoner.

Individuelle digitale løsninger – kom i gang sammen med oss!

I tungindustri og matproduksjon, marin sektor, olje- og gassindustrien eller robotikk er kravene til smørepunkter og vedlikehold av disse like mangfoldige som kundene våre. Utnytt kunnskapen til ekspertene våre. Vi er på utkikk etter innovative og visjonære produsenter, OEM-leverandører og brukere som samarbeidspartnere i utviklingen av individualiserte digitale løsninger.

Vi kombinerer alle kompetanseområder og tjenester relatert til de høytytende spesialsmøremidlene våre, i løsningen Total produktivitetsstyring (TPM – Total Productive Management), og vi utvikler nye og innovative løsninger hele tiden.

Dine fordeler med Klüber Lubrication Total Productive Management (TPM)

 

  • Individuelle løsninger for dine bruksområder: Sammen med deg utvikler ekspertene våre nøyaktig de rette programmene for din digitale fremtid.
  • Prediktivt vedlikehold: Basert på sensordata i sanntid, støttet av laboratorieanalyser, om nødvendig – lagret, tolket og visualisert på ett enkelt sted
  • Kontinuerlig kostnadsoptimering Lavere vedlikeholdskostnader og kontinuerlig forbedring øker effektiviteten din og reduserer driftskostnadene (total eiekostnad).
  • EfficiencyManager – en sentral portal for alle aspekter av ressursforvaltningen: En oversikt over alle maskiner, de vedlikeholdsrelevante komponentene deres og produkter som skal brukes – inklusive kommende handlinger, dokumentasjon og analyse.

 

Eksempel: tilstandsovervåking over nettet

Utstyr på eksterne steder, for eksempel for leting av nye forekomster i olje- og gassindustrien, stiller meget høye krav til vedlikeholdsstyringen. De utplasseres etter ønske, i mange tilfeller under krevende miljøforhold og med stramme tidsplaner. I denne situasjonen medfører ikke-planlagt nedetid og improvisert vedlikehold høye kostnader og stor logistikkinnsats.

Løsningen er digital overvåking av smørepunkter ved bruk av nettbasert tilstandsovervåking. Sensorer overvåker programparametere og oljekvalitet. IoT-gatewayer sender de innsamlede dataene for sentralisert evaluering på et trygt sted i skyen. Dette gjør det mulig for operatører og vedlikeholdsteknikere til å holde konstant øye med hver maskin eller hvert system. Vedlikeholdsbehov registreres og planlegges på et tidlig stadium, og advarsler sendes hvis de satte grensene overskrides. Mer detaljert analyse utføres på etterspørsel, istedenfor for ofte eller ikke ofte nok, som tidligere. Dette muliggjør kostnadsbesparelser ved å eliminere uventet nedetid og unødvendig analyse av oljeprøver. Samtidig kan dataene brukes for kontinuerlige forbedringsprosesser i nært samarbeid med ekspertene hos Klüber Lubrication.

Resultatet er høyere effektivitet, mindre nedetid og lavere kostnader (TCO).

Et raskt blikk på tjenestene i Klüber Lubrications Total Productive Management (TPM)

Vedlikeholdsledelse: Hold rede på prosessene dine
Alle fabrikker, maskiner og vedlikeholdsrelaterte komponenter på produksjonsanlegget vises tydelig, for formålstjenlig styring av smøre- og vedlikeholdsoppgaver. En database for vedlikeholdsteknikere, fabrikksjefer og operatører muliggjør høy effektivitet og standardiserte prosesser. En annen fordel er forenkling av effektiv kunnskapsoverføring blant driftspersonalet. Integrert kontrollstøtte muliggjør optimal samsvarsdokumentasjon.

Ytelsesanalyse: Smøring i henhold til spesifikke krav
Basert på inspeksjoner på stedet og laboratorieanalyser av innsamlede prøver, får du en klar oversikt over statusen til maskinene og smøremidlene. Trendvisualisering av historiske data, sammen med våre eksperter, muliggjør avledning av vedlikeholdstiltak.

Maskinovervåking: Grunnlag for prediktivt vedlikehold
Sensorer i rørene måler tilstanden til maskiner, overføringsenheter, kjeder og oljer. På denne måten opprettholder du oversikt med data, varsler og tiltaksanbefalinger i sanntid, selv for maskiner som befinner seg andre steder, som for eksempel i olje- og gassindustrien, mobile maskiner og bruksområder innen shipping. Dette legger til rette for prediktivt vedlikehold som kan planlegges nøye, i stedet for vedlikehold med faste intervaller. Bedre transparens sparer unødvendig reising, tid og kostnader, samtidig som det reduserer nedetid og behov for uventede reparasjoner.

Are you looking for a digital solution for your lubricant management? Talk with our experts about your project. We are here to help you!

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.