Nedetid og avbrudd i anlegget kan medføre høye kostnader. Med automatisk maskinsmøring kan du imidlertid redusere risikoen for smørerelaterte avbrudd betydelig. Klübermatic-utvalget av automatiske smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication bidrar ved å gi kontinuerlig og effektiv smøring.

Rask oversikt: smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication

 • Varig beskyttelse mot miljøutfordringer: støv, smuss, jord og fukt er ofte årsaken til omfattende produksjonsavbrudd
 • Målt smøremiddellevering: automatiske smøremiddeldispensere muliggjør individuell justering av leverte mengder for å forhindre både over- og undersmøring
 • Utprøvde for individuelle krav: egnet for både enkeltpunkts og flerpunkts smøresystemer
 • Høyverdige løsninger: kompetanse og ekspertise basert på 90 år med forskning og erfaring
 • Bred produktportefølje: etterfyllbare smøreapparater er tilgjengelig for levering av både høyytelsesoljer og -smørefett

Hva er smøremiddeldispensere?

Smøremiddeldispensere fungerer som styrte smøremiddelkilder. De leverer en definert mengde med smørefett eller smøreolje til et smørepunkt med regelmessige intervaller. Dette bidrar til å holde produksjonsutstyret i gang.

Du kan også bruke automatiske smøremiddeldispensere til å optimere smøremiddelmengden som brukes. Dette sørger både for at smøringen er effektiv og at friksjonspunktene forsynes kontinuerlig med tilstrekkelig smøremiddel.

Resultatet: Med den rette smøremiddeldispenseren og individuelt justerte smøremiddelmengder for bruksområdet unngår du risiko for både over- og undersmøring. Smørepunktene mottar optimal smøremiddelmengde, og takket være det lukkede systemet blir de også beskyttet mot miljøfaktorer som støv, jord og fukt.

Fordeler ved smøremiddeldispensere: effektivt arbeid takket være uavbrutt produksjon

Automatiske smøremiddeldispensere har mange forskjellige bruksområder, og stort sett må de tilpasses individuelle forhold. Uansett er det noen bruksområder som spesielt har utbytte av automatiske smøreapparater, som for eksempel:

 • Rullelagre
 • Glidelagre
 • Lineære ledeskinner
 • Åpne tannhjul
 • Kjeder
 • Akseltetninger
 • Spindler

Automatiske smøremiddeldispensere er generelt nyttige i situasjoner med et relativt tids- og arbeidsintensivt omsmøringsbehov, ved å besørge kontinuerlig tilførsel av den optimale smøremiddelmengden uten tilleggskostnader eller -innsats. De gjøre det mulig for deg å redusere og bevare ressurser på en effektiv måte.

Med den optimale kombinasjonen av smøremiddel og etterfyllbar dispenser kan du i tillegg i betydelig grad forbedre sikkerheten på arbeidsplassen ved å redusere vedlikeholdsaktiviteter på farlige områder til et minimum.

Med det rette smøreapparatet er det videre et redusert behov for å stanse maskiner for vedlikehold, slik at du kan forlenge vedlikeholdsintervallene og redusere de tilhørende kostnadene

Dokumentert ekspertise for maskiner og anlegg

Når du ønsker at et smøremiddel skal gi effektiv langvarig beskyttelse mot slitasje og miljøfaktorer for maskiner og spare deg for potensielle produksjonstap, er det viktig å velge den rette dispenseren for smøremiddelet.

Klübermatic automatiske smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication er mer enn bare høytytende produkter. Som resultat av mange år med forskning og praktisk erfaring er de unike i verden og setter gang på gang nye standarder i bransjen. Dette gjør det mulig for kunder å tjene på denne kompetansen som gjør våre produkter unike. Uansett om det er en basisversjon eller et produkt fra øverste hylle, finner vi den beste løsningen for ethvert behov.

Enkeltpunkts smøremiddeldispenser
En automatisk enkeltpunkts smøremiddeldispenser festes til et enkelt punkt (smørenippelen) og gir kontinuerlig den rette mengden olje eller fett. Spesielt på områder som verktøyproduksjon, maskinkonstruksjon eller kjøretøyproduksjon sørger dette for langsiktig tilførsel av tilstrekkelig smøremiddel til et spesifikt punkt.

Flerpunkts smøresystem​​​​​​​
​​​​​​​
I et flerpunkts smøresystem, derimot, er det en sentral enhet som leverer den optimale mengden olje eller fett til flere smørenipler eller komponenter samtidig.

Spesielt med komplekse systemer av dette slaget kan det spares verdifull tid og vedlikeholdskostnader ved implementering av en automatisk smøremiddeldispenser.

Klübermatic

Hvilken etterfyllbar smøremiddeldispenser passer best til mine behov?

Avhengig av hvilke maskiner eller bruksområder du ønsker å optimere og beskytte, bør du velge det rette smøremiddelet i tillegg til den optimale smøremiddeldispenseren. Vårt Klübermatic-produktutvalg består av fem automatiske smøremiddeldispensere, basert på elektromekaniske og elektrokjemiske mekanismer, som kan tilpasses presist til dine individuelle behov. Disse er:

Klübermatic FLEX – Den kompakte og fleksible smøreenheten

Klübermatic FLEX

Klübermatic FLEX er en kompakt smøremiddelenhet som er klar til bruk. Den kan har ulike bruksområder ved temperaturer på mellom -20 °C og +60 °C. Smøreintervallet kan angis i månedlige trinn på 1 til 12 måneder.

En elektronisk styrt kjemisk reaksjon genererer trykket som sikrer kontinuerlig forsyning av ferskt smøremiddel til smørepunktet ved angitte intervaller. Klübermatic FLEX er tilgjengelig i volum på 60 cm³ og 125 cm³.

Klübermatic NOVA – Temperaturuavhengig elektrokjemisk smøresystem

Klübermatic NOVA

Klübermatic NOVA er tilpasset alle bruksområder mellom −20 °C og +60 °C.

På styringsenheten for Klübermatic NOVA kan det settes en leveringsperiode fra 1 til 12 måneder med en trykknapp. Styringsenheten vil deretter beregne mengden med gass som kreves for konstant og pålitelig smøremiddelutstrømming i den perioden, der det tas hensyn til omgivelsestemperaturen. Klübermatic NOVA består av en gjenbrukbar styringsenhet, en LC-enhet (LC = lubricant canister – smøremiddelpatron) med integrert retensjonsventil – fylt med 125 cm3 med fett eller olje – og et beskyttelsesdeksel.

Klübermatic STAR VARIO – Temperaturuavhengig presisjonssmøring

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR VARIO er helautomatisk og fungerer uavhengig av omgivelsestemperaturen. Den leverer smøremiddel med den ytterste nøyaktighet i 1 til 12 måneder.

Den består av en elektromekanisk drivenhet med LCD-skjerm og trykknappstyring, en LC-enhet med 250, 120 eller 60 cm³ smøremiddel og et batterisett. Den funksjonelle tilstanden kan overvåkes på alle kanter med LED-lamper, slik at en tom LC-enhet eller en svikt kan oppdages og rettes på uten opphold.

Klübermatic STAR CONTROL – Individuell automatisk omsmøring med ekstern styring

Klübermatic STAR CONTROL

Klübermatic STAR CONTROL forsyner smørepunktet med olje eller fett umiddelbart fra start – sørger for konstant, nøyaktig og temperaturuavhengig smøring.

Klübermatic STAR CONTROL forsyner smørepunktet med olje eller fett umiddelbart fra start – sørger for konstant, nøyaktig og temperaturuavhengig smøring. Klübermatic STAR CONTROL får strøm direkte fra maskinen den er koplet til, og kan koples til maskinens PLC-enhet for styring og overvåking. Klübermatic STAR CONTROL sender automatisk en angitt mengde smøremiddel så lenge den får strøm. LC-enheten (LC = lubricant canister – smøremiddelpatron) er tilgjengelig med 60 cm³, 120 cm³ eller 250 cm³ smøremiddel.

Fordeler ved Klübermatic automatiske smøremiddeldispensere:

 • Mindre innsats og kostnader takket være automatisk tilførsel til smørepunktet i den angitte driftsperiodens varighet
 • Ingen oversmøring, med lavere smøremiddelkostnader som resultat
 • Ingen undersmøring, noe som muliggjør utnyttelse av hele levetiden til utstyret
 • Enkelt å utplassere, selv på steder som er vanskelig tilgjengelige
 • Høyere produktivitet på grunn av redusert nedetid ved anlegget

Smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication:

Hvis du har spørsmål om potensielle bruksområder for våre etterfyllbare smøremiddeldispensere, stiller vi gjerne opp for å gi deg personlige råd.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.