Uansett om de fører til gnidningskorrosjon, lugging eller fastkjøring: Utfordrende produksjonsforhold kan ha en alvorlig effekt på maskinkomponenter og være årsaken til den betydelige slitasjen som ofte fører til kostbare reparasjoner. Du kan imidlertid bekjempe disse problemene med monteringspastaer fra Klüber Lubrication. Våre pastaer bidrar til å øke komponentenes levetid ved å gi pålitelig og effektiv beskyttelse, selv under de mest ekstreme forhold.

Rask oversikt: monteringspastaer fra Klüber Lubrication

  • Høy ytelse under de mest ekstreme forhold: for eksempel ved høye temperaturer opptil 1200 °C eller enorme trykkbelastninger
  • Effektiv hjelp under montering: i for eksempel positive eller kraftlåsende forbindelser
  • Pålitelig beskyttelse: mot tribokorrosjon, gnidningskorrosjon eller lugging
  • Kvalitetsløsninger: kompetanse og ekspertise basert på mer enn 90 år med forskning og erfaring

Hva er monteringspasta til industribruk?

Monteringspastaer er fettlignende smøremidler med et høyt innhold av fast smøremiddel. De danner en svært effektiv smørefilm som skiller komponenter fra hverandre på en pålitelig måte, selv under de vanskeligste forhold, og gir komponentene langvarig beskyttelse. På grunn av sin ypperlige termiske stabilitet gir de fremragende ytelse selv ved meget høye temperaturer.

Fordelene ved smørepastaer og monteringspastaer:

Monteringspastaer anbefales spesielt i situasjoner der friksjonspunktene er eksponert for krevende forhold. De er det foretrukne valget i situasjoner som krever høy bæreevnekapasitet, spesielle nøddriftsegenskaper eller vedvarende mediemotstand.

Dine fordelene

  • Effektiv beskyttelse mot et stort mangfold av abrasjonsrisikoer som for eksempel tribokorrosjon, fastkjøring, slitasje og gnidningskorrosjon
  • Høy ytelse i både normale og høye temperaturområder
  • Pålitelig virkemåte under store trykkrefter i boltede skjøter
  • Ingen lugging ved høyt overflatetrykk og lav hastighet
  • Støtte for innkjøringsprosesser på en lang rekke maskiner og komponenter

Den rette monteringspastaen for dine individuelle behov

Valg av korrekt monteringspasta avhenger alltid av formålet og bruksområdet i prosessen den skal brukes i. Disse faktorene bestemmer hvilken industriell monteringspasta som best vil støtte produksjonen og oppnå optimale resultater.

Friksjonsslitasje og gnidningskorrosjon utgjør en spesielt høy risiko for industrimaskiner og anlegg, og kan føre til alvorlig forringelse av hele produksjonsprosesser. For å øke holdbarheten til maskiner trenger du den optimale monteringspastaen som sørger for problemfrie produksjonsprosesser. Med våre spesialpastaer kan du oppnå konstante forhåndsbelastningskrefter, noe som forenkler monteringen av boltede skjøter. Samtidig gjør de det enklere å løsne bolter ved behov, selv under forhold med ekstrem termisk belastning.

Chucker og maskinledeanordninger kan også smøres med våre spesialpastaer for å forbedre start og innkjøring av komponenter og maskiner.

Utvalgte monteringspastaer for mekanisk og anleggsteknikk:

På grunn av de høye belastningene i bilsektoren er pålitelige og stabile monteringspastaer uunnværlige for å sikre bilens funksjonalitet og holdbarhet. Optimer produksjonsprosessene med monteringspastaer som gir fremragende temperatur- og trykkmotstand kombinert med optimale glideegenskaper. Vi tilbyr også monteringspastaer som er ideelt egnet for bruk med produksjonsverktøy i bilproduksjonen.

Utvalgte smørepastaer for bilsektoren:

For de spesielle kravene som gjelder for næringsmiddelindustrien, er fremragende klebestyrke bare én av de avgjørende kriteriene for valg av riktig monteringspasta. Minimering av risiko for utilsiktet kontakt med matvarer er uunnværlig i denne sektoren. Vi dekker dette behovet med våre monteringspastaer eller høytemperaturpastaer som er NSF H1-registrert for å øke sikkerheten i produksjonsprosessene.

Utvalgte smørepastaer for næringsmiddelindustrien:

Optimer produksjonen med monteringspastaer fra Klüber Lubrication

Hvis du har spørsmål om mulige bruksområder for monteringspastaene våre, gir vi deg gjerne personlige råd.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.