Etiske standarder for leverandører

Hos Klüber Lubrication har vi klare og ufravikelige krav til ansvarlig atferd mot andre mennesker og miljøet. Disse kravene er forankret i våre etiske standarder og dekker forskjellige dimensjoner, inkludert sosiale, helse-, sikkerhets-, miljømessige og økonomiske aspekter. Våre etiske standarder er først og fremst basert på internasjonale avtaler og prinsipper, som menneskerettighetserklæringen, den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sine retningslinjer og UN Global Compact, som er FNs initiativ for bærekraftig næringsliv. Disse standardene er ikke bare en forpliktelse for oss, men også grunnlaget for hvordan vi samarbeider med våre leverandører.

Viktigheten av våre etiske standarder for leverandører

Overholdelse av våre etiske standarder er en forutsetning for å godkjennes som leverandør til Klüber Lubrication. Disse standardene er ufravikelige og danner grunnlaget for vårt forretningsforhold. Vi forventer at leverandørene våre deler de samme høye standarder og verdier som vi har forpliktet oss til.

Våre etiske standarder for leverandører

Ecovadis-vurdering som del av vår risikostyring

Som en del av vår forpliktelse til bærekraft og etiske innkjøpskilder, forbeholder vi oss retten til å vurdere våre leverandører gjennom Ecovadis. Denne vurderingen lar oss forstå den sosiale og miljømessige virkningen av forsyningskjeden vår på en bedre måte, og sikre at leverandørene våre overholder våre standarder. Dette er et viktig trinn i vår risikostyringsprosess for å sikre at forretningspartnerne våre deler våre verdier og prinsipper.

Din deltakelse i Ecovadis-vurderingen

Når vi inviterer deg til å delta i Ecovadis-vurderingen, forventer vi aktiv deltakelse. Ditt samarbeid er helt essensielt for å sikre at forsyningskjeden vår er etisk og bærekraftig. Vi ber om forståelse for at ditt eventuelle avslag av slik deltakelse kan føre til at forretningsforholdet vårt avsluttes. Vi anser det som et delt ansvar hvor vår bedrift og våre leverandører sammen sikrer en positiv innflytelse på mennesker og miljøet.

For mer informasjon om Ecovadis-vurderingen, klikk her.

Ansvar og transparens: rapportering av uregelmessigheter

Vi ber alle ansatte, leverandører, kunder og andre interessenter om å rapportere om alle eventuelle mistanker eller uredelighet. Dette vil hjelpe oss med å beskytte våre verdier og sikre at vi opptrer med integritet og transparens som organisasjon. For mer informasjon kan du ta du kontakt med etikkavdelingen hos morselskapet vårt, Freudenberg.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.