I jernbanenæringen spiller smøremidler en viktig rolle i å sørge for pålitelig drift av vogner og infrastruktur. Vi utvikler høytytende smøremidler på grunnlag av vårt langvarige samarbeid med produsenter og operatører for å bidra til at komponentene dine fungerer problemfritt.

Lavere levetidskostnader, mindre nedetid

Rail image

Med kravet om drift med null nedetid under ekstremt krevende miljøforhold setter jernbanenæringen strenge krav til jernbanekjøretøy og infrastruktur. Og med god grunn: ikke planlagt vedlikehold og skader påfører høye kostnader og har ofte en langsiktig effekt på punktligheten. Spesialsmøremidler fra Klüber Lubrication er spesifikt utviklet for å innfri disse høye kravene. Ledende produsenter i jernbanenæringen stoler på våre smøremidler for jernbanebruksområder. Disse smøremidlene har en dokumentert merittliste under krevende forhold, er økonomiske i bruk og er enkle å anskaffe, siden de er tilgjengelige over hele verden. Kort sagt tilbyr de alt du trenger for å nå ditt fremste mål: mer kostnadseffektivitet!

Vår spesialitet: redusere vedlikeholdskostnader

Klüber Lubrication tilbyr et omfattende utvalg av spesialsmøremidler for jernbanenæringen, utviklet med sikte på høy pålitelighet og lang levetid for komponenter. Ved å forlenge ettersmøringsintervallene bidrar våre smøremidler til å redusere vedlikeholdskostnader og øke togtilgjengeligheten.

 

Over hele livssyklusen til et tog er vedlikeholdskostnader høyere enn innkjøpskostnadene, og derfor reduserer lavere vedlikeholdskostnader også den totale eierkostnaden (TCO). Smøremidler er derfor mye mer enn bare en driftsressurs – de er en viktig designkomponent.

Vi kommer dit raskere sammen

Rail

Hva trengs for å sørge for toppytelse hele veien? Rikelig med erfaring, optimale utviklingsforhold og sann lagånd. Mange av våre høyytelsessmøremidler er et resultat av mange års samarbeid med selskaper i jernbanenæringen. De er utviklet med kunnskap om de spesifikke kravene og er grundig testet på våre egne testbenker, før de gjøres tilgjengelig for kunder for praktiske tester.

Spesialsmøremidler fra Klüber Lubrication for togvedlikehold og infrastruktur beviser sin verdi over hele verden, hver dag. De omfatter løsninger for mange smørepunkter innen jernbaneteknikk, fra smøring av banenett og dører til akselgir og hjulflenser, boggier, bremser og mange andre komponenter.

Som samarbeidspartner for næringen arbeider vi i nært samarbeid med produsenter, vedlikeholdsspesialister og operatører for å hele tiden utvikle nye, optimerte smøremidler for jernbanenæringen som innfrir spesialkrav. Førsteklasses ytelse kan kun oppnås gjennom samarbeid.

Klart lengre oljeskiftintervaller med høytytende giroljer

Gear oil

I girkasser må smøremidler også gi maksimal ytelse for at jernbaneoperatører skal kunne nå sine mål: høy togtilgjengelighet og minimum nedetid på grunn av vedlikehold og reparasjoner. Klüber Lubrication har derfor utviklet giroljer skreddersydd for jernbanenæringen, som muliggjør klart lengre oljeskiftintervaller. Våre giroljer har potensialet til å doble oljeskiftintervaller, og til å redusere vedlikeholdsinnsats og driftskostnader i betydelig grad. Den resulterende høyere togtilgjengeligheten kan bidra til å redusere forsinkelser og dermed øke kundetilfredsheten. Giroljer fra Klüber Lubrication er godkjent over hele verden av ledende produsenter av girenheter for jernbanenæringen, og har en dokumentert merittliste under krevende daglig drift.

Hvorfor hvert sekund teller ved hver eneste stopp: Våre smøremidler for togdører

Reliable operation of train doors with BARRIERTA L 25 DL DISPERS
Spill

Hvis en dør blir sittende fast, står toget stille. Dørtetninger på plattformer og tog utsettes for stor belastning gjennom gjentatt åpning og lukking, ekstreme temperaturer og UV-stråling. Dette fører til hyppige funksjonsfeil og ikke-planlagte verkstedsbesøk som koster operatører mange penger, for ikke å glemme irritasjon på grunn av forsinkelser.

Klüber Lubrication tilbyr en portefølje med smøremidler spesifikt for dører, som sørger for både lange omsmøringsintervaller og høy reservekapasitet. Alle ledende dørprodusenter har godkjent smøremidler fra Klüber Lubrication og bruker dem i sin serieproduksjon.

Våre smøremidler for dørtetninger og spindeldrev muliggjør lett og pålitelig åpning og lukking, selv ved varierende temperaturer. De gir en høy grad av beskyttelse mot slitasje, samt optimal aldringsmotstand – sanne topprestasjoner i løpet mot nedetid.

Et blikk på spesialsmøremidler for jernbanenæringen

  • Utviklet for krevende miljøforhold: Smøremidler fra Klüber Lubrication er spesifikt designet for å innfri de høye kravene i jernbanenæringen: støt og vibrasjoner, store temperaturforskjeller og lange ettersmøringsintervaller.
  • Pålitelig drift og høy tilgjengelighet: Våre spesialsmøremidler øker levetiden til vogner og komponenter. De muliggjør lange vedlikeholdsintervaller og minimerer nedetid i jernbanedriften.
  • Optimerte kostnader: Lavt forbruk og forlengede ettersmøringsintervaller reduserer drifts- og levetidskostnader, samtidig som det øker påliteligheten.
  • Bevist i tester og i praksis: Våre spesialsmøremidler er utviklet i nært samarbeid med jernbanenæringen og har vært gjenstand for utstrakt testing. Tallrike ledende produsenter har gitt tilsvarende godkjenninger og setter sin lit til våre smøremidler.
  • Mer bærekraft og miljøvern: Lengre ettersmørings- og oljeskiftintervaller reduserer den nødvendige smøremiddelmengden. Bruk av raskt biologisk nedbrytbare smøremidler reduserer miljøbelastningen fra jernbanedrift.
  • Ved din side – over hele verden: Vi tilbyr deg de samme produktene og den samme fremragende kvaliteten over hele verden, sammen med pålitelig personlig støtte når du har spørsmål om tribologi.

Ta kontakt.

Vil du finne ut mer om våre produkter, eller har du kanskje spørsmål?

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.