REACH – mer sikkerhet for mennesker og miljø

Med REACH setter europeisk kjemikalielovgivning standarder for bruk av kjemikalier, og derfor også spesialsmøremidler. Dette angår et stort antall produksjonsselskaper.

REACH – more safety for people and the environment

Hos Klüber Lubrication støtter vi disse standardene og har gjort konsekvent implementering av REACH til en vesentlig del av det daglige arbeidet vårt. Med hensyn til ansvaret som produsent, er det vårt mål å ikke bare innfri, men å overgå de lovpålagte kravene.

REACH (EU-forskrift 1907/2006) er EUs nyeste forskrift for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier, og den har vært i kraft siden 2007. Målet med denne forskriften er å gi optimal beskyttelse av mennesker og miljø. Av den grunn er det bare stoffer som innfrir disse kravene, som kan produseres, importeres eller brukes i Europa. Videre plikter produsenter og importører å samle inn data om stoffer, vurdere potensielle miljø- og helserisikoer og informere brukere om nødvendige sikkerhetstiltak i et omfattende HMS-blad (SDS).

REACH er ikke ny. Siden midten av 2013 har alle stoffer som det produseres mer enn 100 tonn av i året, måttet innfri REACH-kravene. Siden juni 2018 har alle stoffer som det produseres mer enn ett tonn av i året, vært underlagt forskriften. Klüber Lubrication påtar seg rollen som nedstrømsbruker og sørger for at alle råmaterialer som brukes, og derfor spesialsmøremidlene som selges, innfrir gjeldende lovpålagte krav.

REACH er en del av våre ledelsesmål

Klüber Lubrication støtter REACH-forskriften og innfører kontinuerlig sine egne bestemmelser. Vår selskapsfilosofi, samt den for morselskapet Freudenberg, er å handle ansvarlig. Målet vårt er derfor å overgå disse kravene overalt hvor det er teknisk og økonomisk mulig. Organisasjonen vår for styring av materialsamsvar er i nær kontakt med produsentene og importørene av råmaterialer, slik at informasjon om endringer alltid er raskt tilgjengelig. Slik sikrer vi at spesialsmøremidlene våre er konsekvent tilgjengelige og av høy kvalitet.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål om enkeltprodukter, kan du henvende deg til din spesialistkontakt.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.