Hos Klüber Lubrication går miljøvern og robust drift hånd i hånd. Vi tar bedriftsansvaret vårt på alvor og støtter miljøvern og bærekraft på mange måter – med spesialsmøremidler og kundeorienterte tjenester, samt tiltak som gir bedre bærekraftig verdiskapning internt.

Mål for bærekraftig utvikling innen rekkevidde: Handle ansvarlig for menneskenes og naturens skyld

I tråd med den holistiske tilnærmingen vår prøver vi alltid å forbedre fotavtrykket vårt, samt håndsavtrykket til kundene, på en bærekraftig måte. Handlingene våre styres også av UNSDG (FNs mål for bæredyktig utvikling).

Med forpliktelsen vår til UNSDG og de ti prinsippene i FNs Global Compact, som vi er medlem av via morselskapet Freudenberg, tar vi ansvaret vårt for fremtidige generasjoner med i beregningen.

Du finner mer informasjon om engasjementet vårt for bærekraft, i bærekraftsrapporten fra Klüber Lubrication.

Det vil glede oss hvis Klüber Lubrication kan hjelpe deg med å oppnå dine bærekraftsmål raskere, f.eks. gjennom ressursbevaring, høyere energieffektivitet, reduksjon av avfall og andre tiltak.

Vårt bærekraftskonsept for mer effektiv bruk av energi og ressurser

Med ønske om bedre bærekraft i bransjen tar Klüber Lubrication en holistisk tilnærming, som er basert på bærekraftstrategien til morselskapet vårt, Freudenberg, og som omfatter hele merverdikjeden. For dette formålet er to aspekter vesentlige og bestemmende for handlingene våre og driften vår:

1. Fotavtrykk

Kluber Lubrication - Footprint

Med fotavtrykk mener vi tilnærmingen vi bruker for å kontinuerlig forbedre eller redusere bruken vår av energi og ressurser. I hovedsak gjør vi dette gjennom valg og effektiv bruk av egnede råmaterialer – herunder fornybare – for produktene våre, og gjennom reduksjon av energi- og ressursforbruk i merverdikjeden vår.

Bærekraftig adferd på anleggene våre er like viktig for oss som å forbedre kundenes bærekraftsbalanse. Derfor har vi satt oss som mål å øke vår andel av elektrisk energi fra fornybare kilder som vind og sol til 50 % innen 2025. Vi vil skifte skritt for skritt til grønn energi.

Grønn energi
Produksjonsanlegget vårt i Østerrike forsynes med energi av et regionalt vannkraftverk som sørger for strømforsyning med grønn energi.

E-mobilitet
Vi bruker elbiler med null utslipp til transport mellom produksjonsanlegget vårt i München og lageret i Maisach, og vi har utvidet infrastrukturen vår tilsvarende.

Fotoelektrisk
På anlegget vårt i Mexico bruker vi solenergi levert av et fotoelektrisk system. Dermed oppnår vi en betydelig reduksjon i årlige utslipp på 200 tonn CO2.

2. Håndavtrykk

Kluber Lubrication - Handprint

Med håndavtrykk mener vi handlingene vi utfører for å støtte bærekraftig verdiskapning for kundene våre. Det har som mål å hjelpe kundene med å oppnå bærekraftsmålene sine ved å levere løsninger og tjenester til dem.

Bærekraft som sørger for muligheter for fremtidige generasjoner: Mer enn noen gang er bærekraftig industri en utfordring for selskaper.

Hovedutfordringen er å sikre effektivitet og ytelse og samtidig håndtere miljø og ressurser på en ansvarlig måte. For oss er disse aspektene ikke gjensidig utelukkende, men kan ofte realiseres samtidig.

Våre spesialsmøremidler er resultatet av intense forsknings- og utviklingsaktiviteter utført for å innfri fremtidens krav: Som høytekniske og innovative løsninger med økt effektivitet er de nøyaktig tilpasset kundenes krav.

Spesialsmøremidlene våre genererer positive effekter, ettersom de

 1. reduserer friksjonsmotstand
 2. reduserer utslipp
 3. sparer naturressurser
 4. viser forbedret miljøkompatibilitet
 5. minimerer kostnader knyttet til kassering og resirkulering
 6. forlenger levetiden til maskiner
 7. reduser driftskostnader

Med vår knowhow gir vi global støtte til kunder i ca. 20 bransjer og markedssegmenter, blant annet, bil-, sement- og næringsmiddelindustrien. Vi gir kundene våre omfattende service og rådgivning, og holder alltid øye med miljøaspektene, leveringssikkerhet og ressurskonservering.

Følgende eksempler viser hvordan produktene våre lykkes med hensyn til bærekraft:

Vindkraftindustrien
Spesialsmøremidler forlenger levetiden til vindturbiner, noe som reduserer produksjonskostnadene for vindenergi betraktelig og gir kundene våre en konkurransefordel vis-à-vis andre energikilder.

Sementindustrien
Ved å bruke et av våre spesialsmøremidler lyktes kunden vår InterCement i Brasil i å redusere ressursforbruket betydelig, og samtidig øke levetiden til maskinene sine.

Hydro Lubricants
De av smøremidlene våre som bruker vann som en funksjonell bestanddel, har meget lave friksjonskoeffisienter og gir samtidig bedre sikkerhet på arbeidsplassen.

3.Bærekrafts-poengkort

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

For å forbedre fotavtrykket og håndavtrykket gjennom livssyklusen til produktene våre bruker vi et bærekrafts-poengkort i produktutviklingen.

Utfordringene som en bærekraftig selskapsledelse og orientering fører med seg, motiverer oss til å skape høytekniske innovative prosesser og løsninger for fremtiden.

Spesialsmøremidler basert på mineraloljer og naturoljer er normalt ikke bare forbruksvarer. De er faktisk nøkkelkomponenter som gjør det mulig for dynamiske maskiner, installasjoner eller andre komponenter å virke. Utforming, utvikling eller modifisering av smøremidler og tjenester omfatter alltid en omfattende analyse av alle relevante driftsprosesser med hensyn til bærekraft. Vi tar hensyn til hele merverdikjeden.

Bærekrafts-poengkortet vårt for innovasjoner er et viktig trinn i denne prosessen. Det vurderer livssyklusen til et produkt og de tiltenkte produktegenskapene. Det vurderer hele merverdikjeden med hensyn til:

 1. råmaterialer og tilsetningsstoffer
 2. behandling og produksjon
 3. emballasje
 4. transport
 5. fordel for kunden
 6. avfallsbehandling

Fotavtrykket vårt korrelerer med kundefordelen. Hvis korrelasjonen er utilstrekkelig, blir produktutviklingen vanligvis ikke videreført.  

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål om bærekraftskonseptet eller produktene våre, må du ikke nøle med å kontakte oss når som helst.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.