Spesialsmøremidler gir bedre energieffektivitet og lengre levetidssykluser i vannkraftsinstallasjoner, samtidig som de reduserer slitasje og gir bedre miljøvern.

 • ✔ Bærekraftig optimering

  Vår konsulentvirksomhet hjelper deg til å oppnå bærekraftsmålene dine. Få bedre effektivitet, reduser utslipp og kostnader og innfri miljøstandarder.

 • ✔	Høy produktivitet og lang levetid

  ✔ Høy produktivitet og lang levetid

  Smøremidler fra Klüber Lubrication har fremragende smøreevne, temperaturmotstand og aldringsmotstand. Dette gjør det mulig å redusere reparasjoner og vedlikehold betydelig.

 • ✔	 Høy systemtilgjengelighet og lange vedlikeholdsintervaller

  ✔ Høy systemtilgjengelighet og lange vedlikeholdsintervaller

  Våre smøremidler er tilpasset ditt spesifikke bruksområde. De bidrar til å forhindre korrosjon og slitasje. Dette muliggjør lang levetid for systemene dine.

 • ✔ Kvantifiserte resultater

  Energibesparelsene som oppnås med våre spesialsmøremidler, er kvantifiserbare.

 • ✔ Ekspertråd

  Våre eksperter tilbyr målbar merverdi gjennom de omfattende tjenestene våre og ekspertise fra over 90 års erfaring.

 • ✔ Kostnadsbesparelser

  Høytytende smøremidler hjelper deg til å maksimere produktiviteten og tilgjengeligheten med minimal nedetid. Maskiner blir mer driftssikre, med lengre levetid.

Utfordringene for produksjon av vannkraft

Med stadig økende kostnadstrykk og strengere miljøkrav prøver vannkraftsnæringen kontinuerlig å forbedre energieffektiviteten. Dette gjelder alle typer vannkraftsinstallasjoner, blant annet elvelangs, magasiner og pumpevannsanlegg. Dessuten er mangfoldet innen vannkraftsgenerering meget stort, fra kjempeanlegg som produserer hundrevis av megawatt, til mye mindre enheter.

Ineffektive anlegg, spesielt i eldre installasjoner, er viktige, men ikke de eneste hindringene for lønnsomhet. Miljøverntiltak som for eksempel fisketrapper leder vann bort fra generatorer, mens friksjon og slitasje øker effektivitetstapene i lagre, og skumming påvirker produktiviteten.

Én måte man kan få bedre energieffektivitet og oppnå kostnadsoptimering på, er å skifte til spesialsmøremidler som er presist skreddersydd til bruk i vannkraftverk. Dette er et attraktivt, mindre forstyrrende og rimeligere alternativ til å oppgradere generatorer, turbiner og andre kraftverkskomponenter, men det kan likevel gjøre det mulig for kraftselskaper å generere mer energi fra samme vannvolum, samtidig som det gjør anleggets økologiske fotavtrykk bedre.

Hvor spesialsmøremidler kan utgjøre en forskjell – og hvorfor

Akseltapplagre i generatorer og lagre i oljesmurte turbiner smøres med store volumer olje. Selv om disse maskinene allerede er meget effektive, kan spesialsmøremidler gjøre dem enda bedre.

De typiske turbindesignene, som for eksempel Kaplan-, Francis- eller Pelton-turbiner, krever pålitelig smøring, og der kan spesialsmøremidler gi ekstra fordeler med hensyn til effektivitet og bærekraft. For Kaplan-løpehjulnav, som vanligvis er fylt med olje, gir moderne Hydro-smøremidler muligheten til å skifte til biologisk nedbrytbare, oljefrie løsninger.

Spesialsmøremidler kan også gagne sluseportene som styrer vannstrømmen, vaiere for kraner eller rengjøring av innløpsvaregrinder, åpne tannhjul i sluse- og damfunksjoner, samt girkasser for generell kraftoverføring.

Det er imidlertid også bruksområder som involverer direkte kontakt med vann. For disse er bærekraft og minimert miljøpåvirkning viktige hensyn, og Hydro-smøremidler kan bringe løsninger.

 • Bærekraftig og effektivt. Spesialsmøremidler fra Klüber Lubrication for problemfri, effektiv drift av dine vannkraftverk.

  Finn ut mer

Rask oversikt over dine fordeler:

 • Øke effektiviteten på en økonomisk måte: Selv om vannkraftsinstallasjoner allerede er meget effektive, påtvinger økt energipristrykk ytterligere effektivitetsforbedringer. Våre spesialsmøremidler gjør det mulig for kraftselskaper å oppnå dette uten omfattende kapitalinvesteringer eller avbrudd.
 • Akseltapplagre i generatorer og oljesmurte turbinlagre gir spesielt gode muligheter for effektivitetsforbedringer: ved å bruke Klüberoil EE 1-46 kan effektivitetstapene i generatorlagre reduseres betraktelig.
 • Enklere vedlikehold: Å skifte til spesialsmøremidler kan føre til lengre levetid og problemfri drift av anlegget.
 • Miljøvern: Der vannkraftsutstyr er i direkte kontakt med vann, gir vårt "oljefrie" Klüberbio MW 0-100 Hydro-smøremiddel miljøvennlig bbeskyttelse med biologisk nedbrytbarhet i henhold til OECD-standarden.  
 • Altomfattende fordel: Ved å bruke spesialdesignede smøremidler i generatorer, turbiner og andre viktige komponenter i vannkraftverk kan kraftselskapene generere mer kraft med samme vannvolum.   

Redusert slitasje og økt energieffektivitet i vannkraft

Vår Klüberoil EE 1-46 har alle de tekniske egenskapene som kreves for generatorlagre, samtidig som den overgår den aktuelle bransjestandarden DIN ISO 51515-2. Dette definerer spesifikke oljeparametere for generatorer og turbiner for å sørge for at de fungerer som de skal.

Klüberoil EE 1-46 utviser høy system- og energieffektivitet gjennom et bredt temperaturområde. Ettersom den overgår kravene i DIN 51515-2 med hensyn til økt slitasjebeskyttelse, bidrar den også til å redusere tap av effektivitet i akseltapplagre. Finn ut mer om Klüberoil EE 1-46 her.

Forlenget anleggslevetid med problemfri drift

Ved å redusere slitasje bidrar våre spesialsmøremidler til å opprettholde et vannkraftverks industrielle levetidssyklus. De fremmer også problemfri anleggsdrift gjennom lav skumming, og tilbyr god kompatibilitet med lagermaterialer gjennom et system for optimerte tilsetninger.

Til sammen gjør disse fordelene det mulig for kraftverksselskaper å genere mer kraft fra samme vannvolum, uten behov for dyre modifiseringer.

Miljøvern

Mange vannkraftverkskomponenter er i drift i vannet, og noen designtyper, som Kaplan-turbinen, har et oljefylt nav. Miljøvernet må maksimeres ved bruk av et "oljefritt" og biologisk nedbrytbart produkt. Vårt Klüberbio MW 0-100, et øko-kompatibelt Hydro-smøremiddel, er svaret. Dette nye produktet er biologisk nedbrytbart i henhold til standarden OECD 301 B, samtidig som det gir utmerket slitasje- og korrosjonsbeskyttelse og kan blandes med vann.

Bruk av smøremidler der vann er en funksjonell komponent i stedet for mineraloljesmøremidler, bidrar også til å støtte bevaringen av knappe ressurser.

Uansett hvor du er

Vi forbedrer kontinuerlig vårt omfattende utvalg med nye løsninger som inneholder tekniske innovasjoner helt fra starten av.

Det at vi er til stede over hele verden betyr at vi alltid har FoU-kapasitet i nærheten, samtidig som logistikktid, kompleksitet og kostnader minimeres.

Get in touch – Stay competitive

Are you looking for the right specialty lubricant for your application area? Do you have questions, or do you need advice on a special solution? We are here to help you – talk with our experts about your project!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.