Høyere produktivitet: KlüberMonitor

Hvordan sørger du for smøreovervåking i anlegget med hensyn til sikkerheten til maskiner og installasjoner? KlüberMonitor understøtter regelmessige og kontinuerlige overvåkingsprosesser med hensyn til både smøretilstanden og smøremiddeltilstanden i tribologiske systemer – som for eksempel lagre, kjeder, kompressorer eller tannhjul.

KlüberMonitor – ekspertråd basert på analyser

Basert på egen erfaring analyserer spesialistene våre smøremidlene og komponentene dine som smøres med olje eller fett, for å finne ut om smøremiddelet fortsatt kan brukes eller om forurensning har forringet smøringen. Resultatene gir en rask oversikt i form av informative testrapporter, basert på våre eksperters analyser og observasjoner av smørepunktene.

Våre tribologieksperter foretar også trendanalyser av smørepunktene, og simulerer smøremiddeladferden i smørepunktet ved bruk av prøving i prøvebenk.  I vår omfattende testing kan vi undersøke hvordan smøremiddelet oppfører seg i ekstreme situasjoner, uten å utsette maskinene eller prosessene dine for risiko. Vi tilbyr faglige overflate- og materialanalyser samt omfattende anbefalinger for optimering av de tribologiske systemene dine.

KlüberMonitor – hva du sparer

Vi har utviklet den digitale EfficiencyManager for å vise deg hvor mye du sparer, samt for å muliggjøre effektiv innføring av beste praksis i forskjellige avdelinger og fjernanlegg. Programmet viser og kombinerer besparelsene som genereres med et styringssystem for preventivt vedlikehold.

Rask oversikt over dine fordeler:

  • Effektiv produksjon: optimerer produksjonskapasiteten samtidig som risikoen for ikke-planlagt nedetid reduseres
  • Kostnadseffektivitet: reduserer vedlikeholdskostnadene for maskinene dine og maksimerer smøremidlenes levetid
  • Tilpasset: individualiserte anbefalinger for optimering av tribosystemet ditt
  • Bærekraft: langsiktig produktivitet takket være kontinuerlig overvåking og rådgivning

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@no.klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.