Komponenteffektivitet: KlüberRenew

Hvor viktig mener du lang levetid og høy effektivitet er i dine komponenter og maskiner? Med våre KlüberRenew-tjenester tilbyr vi løsninger fra øverste hylle for skifte av smøremidler og forbedrede driftsforhold. Dermed beholder maskinene funksjonaliteten lenger, og potensielle skader unngås. Basert på vår lange erfaring hjelper vi deg med å minimere kostnadene forbundet med ikke-planlagte produksjonsavbrudd. Vi hjelper deg også med bedre planlegging av investering i reservedeler.

KlüberRenew – lengre intervaller mellom vedlikeholdsperioder og minst mulig produksjonsnedetid

Higher component efficiency with KluberRenew

Med vår Renew-tjeneste sørger vi for høyere pålitelighet og lengre levetid for maskinene. Gjennom faglig påføring av spesialsmøremidler kan ekspertene våre vesentlig forbedre tilstanden til en rekke komponenter, som for eksempel skade på tannflanker i store tannhjulsdrev. Videre kan dyre kjeder behandles eller forsegles for å øke levetiden deres betraktelig.

KlüberRenew – høyere effektivitet i sementindustrien

Ekstreme temperaturer, massive belastninger, kontinuerlig drift og sementstøv gjør at sementfabrikker har tøffe driftsforhold. Det er derfor veldig viktig å velge de rette smøremidlene for disse installasjonene og bruke dem på optimal måte. Vi hjelper deg med å minimere vedlikeholdskostnadene gjennom førsteklasses tjenester, slik at du får maksimal avkastning på investeringene (ROI). 

Andre tilgjengelige spesialtjenester:

  • Rådgivning (smøremiddelsystemer/påføringer)
  • Idriftsetting/innkjøring
  • Reparasjonssmøring/forsegling
  • Mekanisk behandling
  • Fornyelsesopplæring

Rask oversikt over dine fordeler:

  • Reduserte investeringskostnader: lengre levetid for dyre komponenter
  • Kostnadseffektivitet: ikke-planlagte produksjonsavbrudd og reparasjonskostnader unngås
  • Effektiv produksjon: smøring under drift sørger for at produksjonen ikke behøver å bli stoppet
  • Bærekraft: lengre kjøretider for maskiner og utsatte investeringer for skifte av reservedeler

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.