Sinterlager finnes i en rekke applikasjoner, for eksempel elektriske motorer i biler, vifter, husholdningapparater og elektroverktøy . Ved hjelp av våre fin-justerte smøremidler, vil sinterlagere gå jevnt uten å kreve vedlikehold eller service i løpet av deres levetid, og er derfor ekstra effektive.

Sintrede lagre er brukt når meget lavt støynivå er nødvendig, belastningene er variabele eller liten plass er tilgjengelig. De består av presset metallpulver hvor porene er impregnert med et smøremiddel. Impregneringsolje eller fluid sikrer permanent smøring i lagrene. Valget av smøremiddel avhenger av applikasjonen og har en avgjørende innvirkning på funksjon og levetid for lagrene. Høye temperaturer kan lett føre til korrosjon hvis smøremiddelet ikke er kompatibelt med lagermaterialet. Ved valg av riktig smøremiddel for applikasjonen tar vi hensyn til viskositet, kompatibilitet med plast og pakninger, redusert oppstarts slitasje og termisk oppførsel.

Vårt tette sammarbeid med billeverandører , utstyrs- og sinterlager-produsenter har gitt oss omfattende erfaring. Vårt brede spekter av spesialsmøremidler utvikles kontinuerlig med nye impregneringsoljer og væsker, f.eks høyytelsesoljer som dekker et temperaturområde fra -65 ° C til 230 ° C, og spesialvæsker som reduserer lager støy selv med hyppige retningsendringer.

MIKROZELLA - ekstra smøring for å forlenge levetiden

MIKROZELLA er en depotsmøring for oljer og væsker som tillater driftstid på opptil 200 000 timer. Denne depotløsningen frigjør smøremiddelet i løpet av en lang periode - også under varierende driftsforhold.

Kontinuelig prøving og testing

Produktene vi utvikler er kontinuerlig sjekket på spesielle testrigger for å identifisere bruksmuligheter og verifisere kompatibilitet med andre materialer. I tillegg samarbeider vi med anerkjente institutter, som bruker vår kompetanse til din fordel.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.