Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring 

1. Ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap i henhold til databeskyttelseslovgivningen er:

Klüber Lubrication Nordic
Postboks 110
NO-2001 Lillestrøm
Norway
Telefon: +47 64 83 78 00
E-mail: klueber.no@no.klueber.com
Foretagsregistret
VAT nr NO 971 009 136
Org. nr 971 009 136

             - Nedenfor også kalt «Klüber» 

2. Hvilke behandlingsaktiviteter foretar vi på nettstedet?

Grunnleggende merknad om mottakerne av opplysningene i konsernet:

Klüber er et globalt selskap, og er en del av Freudenberg-konsernet. Personopplysninger behandles av ansatte hos Klüber, nasjonale salgsbedrifter og tilknyttede selskap.

Hvis opplysningene behandles utenfor EU, sikrer Klüber i kraft av EU-standardavtaler inklusive egnede tekniske og organisatoriske tiltak at personopplysningene dine behandles i henhold til det europeiske personvernnivået.

En oversikt over selskapene innenfor foretakskonsernet finner du her: https://www.klueber.com/no/no/virksomhet/steder/

Ytterligere, spesielle mottakere er angitt for de respektive behandlingsaktivitetene.

a. Nyhetsbrev og tilsendelse av informasjon per e-post

Formål og rettsgrunnlag

Opplysningene brukes til å sende deg nyhetsbrevet du abonnerer på per e-post, analysere samhandlingen din og tilordne handlingene dine til brukerprofilen. Angivelse av navnet foretas for å kunne rette oss personlig til deg og ev. identifisere deg hvis du ønsker å gjøre bruk av retten som berørt.

For mottak av nyhetsbrevet er angivelse av e-postadressen din tilstrekkelig. Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet vårt, vil data du oppgir bli brukt utelukkende til dette formålet. Abonnenter kan også bli varslet via e-post om forhold som er relevante for tjenesten eller registreringen (for eksempel endringer i nyhetsbrevet eller tekniske forhold).

For en funksjonell registrering trenger vi en gyldig e-postadresse. For å verifisere at en registrering faktisk er utført av eieren av en e-postadresse, bruker vi «dobbelt aksept»-prosedyren. Til dette protokollerer vi bestillingen av nyhetsbrevet. Opplysningene gir vi ikke videre til tredjepart.

På grunnlag av det uttrykkelige uttalte samtykket fra deg (art. 6, avs. 1, lit. a i GDPR) sender vi deg regelmessig vårt nyhetsbrev eller liknende informasjon per e-post til den angitte e-postadressen.

Mottakere:

Mottakere av opplysningene er bare det ansvarlige selskapet og oppdragsbehandler, Marketo Inc., som vi sender nyhetsbrevet gjennom.

https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Tredje lands overføring:
En overføring til et tredjeland finner ikke sted.

Varighet for lagring:

Opplysningene behandles i denne sammenhengen bare i den grad det respektive samtykket foreligger. Deretter slettes de.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger

Levering av personopplysningene dine foretas frivillig, alene på grunnlag av ditt samtykket. Uten eksisterende samtykke kan vi dessverre ikke sende deg nyhetsbrevet vårt.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til lagring av dine personopplysninger og Klübers bruk av disse for utsendelse av nyhetsbrevet. Du finner en lenke for slik avmelding i hver utgave av nyhetsbrevet. Tilbaketrekningen kan også foretas via de andre kontaktmulighetene på nettsiden.

Profilering

Hvis du har gitt oss ditt samtykke, vurderer vi bruken av det utsendte nyhetsbrevet, og analyserer de tilknyttede besøkene på nettsidene til Klüber for å forbedre nyhetsbrevet og nettsidetilbudet videre og tilpasse dette optimalt til de besøkendes faktiske interesser.

b. Gated innhold

Formål og rettslig grunnlag
Dine data vil kun bli brukt for å gi deg informasjon om materiale gratis. Dokumenter, spesielt våre rapporter, podcaster, liste, videoer, tips og triks, opplæringer, LinkedIn, globale kampanjer, vil bli sendt til deg via e-post. Navnet ditt vil bli gitt for å identifisere deg i tilfelle du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert.

Det rettslige grunnlaget for disse behandlingsoperasjonene er et kontraktsmessig utvekslingsforhold (art. 6(1)(b) GDPR).

Mottakere av dataene
Mottakere av dataene er bare behandlingsansvarlig og følgende behandlere.

Tredje lands overføring
En tredjelandsoverføring finner ikke sted.

Oppbevaringsperiode
Dataene vil kun lagres så lenge formålet med bruken er gitt. Som regel vil dataene dine bli slettet hvis du ikke har logget inn på mer enn tre år.

Avsetning foreskrevet eller påkrevd
Leveringen av dine personopplysninger er basert på det eksisterende utvekslingsforholdet.

Kansellering/innsigelse
Du kan avslutte bruken av det gatede innholdet når som helst uten varsel. For å gjøre dette, følger du bare forskriftene under elementet "Informasjon om din rett til å protestere i henhold til art. 21 DSGVO", hvor du også vil motta ytterligere informasjon. Du vil da ikke lenger motta e-post fra oss angående det gatede innholdet. Samtidig vil du ikke lenger ha tilgang til dette.

c. Kontaktskjema

Formål og rettsgrunnlag og berettigede interesser

Opplysningene som du har oppgitt, lagres for å ivareta den individuelle kommunikasjonen med deg. Behandlingen av opplysningene oppgitt på kontaktskjemaet foretas på grunnlag av en berettiger interesse (art. 6 avs. 1 lit f GDPR). Hensikten med kontaktskjemaet er å muliggjøre en ukomplisert kontaktformidling med deg. Opplysningene som du oppgir, lagres for å behandle forespørselen din samt mulige oppfølgingsspørsmål.

Hvis du tar kontakt med oss for å be om et anbud, foretas behandlingen av opplysningene oppgitt i kontaktskjemaet for gjennomføring av tiltak før avtale (art. 6 avs. 1 lit b GDPR).

Mottakere:

Nettstedet vårt vedlikeholdes av en tjenesteleverandør som fungerer som vår oppdragsbehandler.
https://www.electronic-minds.de/de/

Samtlige tjenesteleverandører er forpliktet med avtale til å behandle opplysningene om deg fortrolig.

Varighet for lagring:

Opplysningene slettes senest 6 måneder etter behandling av forespørselen.

Hvis det oppstår et avtaleforhold, er vi underlagt de lovbestemte oppbevaringsfristene, og sletter opplysningene om deg etter 6 eller 10 år.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger

Levering av personopplysninger foretas frivillig. Vi kan bare behandle forespørselen din dersom du oppgir navnet ditt, e-postadressen din og grunnen til forespørselen.

Rett til å protestere

Les informasjonen om retten din til å protestere iht. art. 21 i GDPR nedenfor.

d. Åpning av vårt nettsted

Formål og rettsgrunnlag og berettigede interesser

Når du åpner nettsiden vår, dvs. når du ikke registrerer deg eller videreformidler informasjon på annen måte, samles det automatisk inn informasjon av generell art. Denne informasjonen (serverloggfiler) inneholder blant annet hvilken type nettleser du bruker, hvilket operativsystem, domenenavnet til din nettverksleverandør, IP-adressen og liknende.

Den behandles spesielt til følgende formål:

 • for å sørge for en problemfri oppkobling til nettstedet
 • for å sørge for en smertefri bruk av vårt nettsted
 • analyse av systemsikkerhet og -stabilitet samt
 • andre, administrative formål

Vi forbeholder oss retten til å kontrollere serverloggfilene i etterkant dersom det oppdages konkrete holdepunkter for en rettstridig bruk.

Vi bruker ikke opplysningene dine for å spore tilbake til en enkeltperson. Informasjon av denne typen blir ev. statistisk vurdert av oss for å optimalisere vår tilstedeværelse på Internett og den underliggende teknologien.

Behandlingen foretas iht. art. 6 avs. 1 lit. f i GDPR på grunnlag av våre berettigede interesser i forbedring av vårt nettsteds stabilitet og funksjonalitet.

Mottakere:

Vi bruker tekniske tjenesteleverandører for drift og vedlikehold av nettstedet vårt som fungerer som vår oppdragsbehandler. https://www.electronic-minds.de/de/

Varighet for lagring:

Opplysningene slettes når disse ikke lenger er nødvendige for gjennomføringen av formålet. Dette er generelt tilfellet for opplysninger som samles inn på nettstedet, når økten er avsluttet.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger

Innsamling av personopplysningene nevnt ovenfor er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Uten IP-adresse og identifisering av informasjonskapsler er riktignok nettsidetjenesten og funksjonsdyktigheten ved denne ikke garantert. I tillegg kan enkelte tjenester og servicer være utilgjengelige eller begrensede.

Rett til å protestere

Les informasjonen om retten din til å protestere iht. art. 21 i GDPR nedenfor.

e. Registrering på vårt nettsted

Formål og rettsgrunnlag og berettigede interesser

Når du registrerer deg for bruk av våre personlige tjenester, vil det bli samlet inn noen personlige opplysninger, for eksempel navn, adresse, kontakt- og kommunikasjonsinformasjon (f.eks. telefonnummer og e-postadresse). Hvis du er registrert hos oss, kan du få tilgang til innhold og tjenester som vi bare tilbyr til registrerte brukere. Registrerte brukere har også når som helst mulighet til å endre eller slette opplysningene som er oppgitt under registrering. Vi deg naturligvis også informasjon om hvilke persondata vi har lagret om deg når som helst.

Behandling av opplysningene oppgitt under registrering foretas på grunnlag av et samtykke fra brukeren (art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR).

Mottakere:

Vi bruker tekniske tjenesteleverandører for drift og vedlikehold av nettstedet vårt som fungerer som vår oppdragsbehandler. https://www.electronic-minds.de/de/

Varighet for lagring:

Opplysningene behandles i denne sammenhengen bare i den grad det respektive samtykket foreligger. Deretter slettes de dersom dette ikke motstrider lovbestemte oppbevaringsplikter. Hvis du ønsker å kontakte oss i denne sammenheng, vennligst bruk kontaktinformasjonen som er gitt til begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger

Levering av personopplysningene dine foretas frivillig, alene på grunnlag av ditt samtykket. Hvis ikke du oppgir personopplysningene dine, kan vi ikke gi deg tilgang til våre tilbudte innhold og tjenester.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til lagring av dine personopplysninger og bruken av disse av Klüber. Du kan fritt velge kontaktopplysningene angitt på nettstedet eller i denne personvernerklæringen for å gjøre det.

f. Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Formål og rettsgrunnlag og berettigede interesser

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettsidene våre mer brukervennlige. Noen elementer på våre nettsider krever at nettleseren som brukes, også kan identifiseres etter et sidebytte.

I informasjonskapslene lagres og overføres spesielt følgende opplysninger:

 • språkinnstillinger

Formålet med bruken av teknisk nødvendige informasjonskapsler er å forenkle bruken av nettstedet for brukerne. Noen funksjoner på Internettsidene våre kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren gjenkjennes også etter et sidebytte.

For følgende bruk trenger vi informasjonskapsler:

 • overføring av språkinnstillinger
 • lagring av søkebegreper

Behandlingen foretas iht. art. 6 avs. 1 lit. f i GDPR på grunnlag av våre berettiget interesse i en brukervennlig utforming av nettstedet vårt.

Mottakere av opplysningene

Mottakere av opplysningene er ev. tekniske tjenesteleverandører som er ansvarlige for driften og vedlikeholdet av vårt nettsted som oppdragsbehandlere. Vi har inngått respektive oppdragsbehandlingsavtaler med leverandørene for dette. https://www.electronic-minds.de/de/

Varighet for lagring og detaljer om informasjonskapslene

Enkelthetene vedrørende varighet for lagring av informasjonskapslene og funksjonsomfanget finner du i henvisningene over verktøyet «Cookiebot» under rubrikken «Utløp» eller «Formål» i begynnelsen av besøket på vår nettside.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger

Innsamling av personopplysningene nevnt ovenfor er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Uten disse dataene er riktignok nettsidetjenesten og funksjonsdyktigheten ved denne ikke garantert. I tillegg kan enkelte tjenester og servicer være utilgjengelige eller begrensede.

Rett til å protestere

Les informasjonen om retten din til å protestere iht. art. 21 i GDPR nedenfor.

Merknad om informasjonskapsler

Du kan naturligvis også se og bruke våre hjemmesider uten informasjonskapsler. Nettlesere er som oftest innstilt for å akseptere informasjonskapsler. Du kan når som helst bruke innstillingene for nettleseren din til å regulere eller deaktivere bruken av informasjonskapsler generelt. Bruk hjelpefunksjonen i nettleseren din for å finne ut hvordan du foretar eller endrer disse innstillingene. Se listen nedenfor for standard nettlesere. Merk likevel at enkelte av funksjonene på våre nettsteder vil kanskje ikke fungere etter hensikten dersom du har sperret for bruken av informasjonskapsler.

Dersom informasjonskapslene (også) kan inneholde personopplysninger, informerer vi om dette i de følgende avsnittene.

Du kan slette enkelte informasjonskapsler eller hele samlingen av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Utover dette finner du informasjon og veiledning om hvordan disse informasjonskapslene kan slettes, eller hvordan lagringen kan blokkeres på forhånd. Avhengig av nettleserleverandøren din finner du den nødvendige informasjonen under følgende koblinger:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=no

Opera: https://www.opera.com/no/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=no_NO

g. Teknisk unødvendige informasjonskapsler

Formål og rettsgrunnlag

Det brukes «informasjonskapsler» på deler av nettstedet vårt. Bak denne standardteknologien skjuler det seg små tekstfiler som lagres på apparatet som du bruker, og som gjør det bl.a. mulig å gjøre besøket på en nettside mer komfortabelt eller sikrere. Informasjonskapslene kan også brukes til å tilpasse tilbudet på et nettsted bedre til den besøkendes interesser eller til å forbedre det generelt på basis av statistiske analyser.

Detaljer om hvilke informasjonskapsler vi konkret bruker, finner du i detaljene om vårt informasjonskapselverktøy, «Cookiebot», som du finner helt i begynnelsen av besøket på vårt nettsted.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er iht. ditt samtykke, art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR.

Mottakere av opplysningene

Mottakere av opplysningene er ev. tekniske tjenesteleverandører som er ansvarlige for driften og vedlikeholdet av vårt nettsted som oppdragsbehandlere. Vi har inngått respektive oppdragsbehandlingsavtaler med leverandørene for dette.

Flere mottakere og enkeltheter om den tekniske funksjonsmåten til det brukte verktøyet finner du i vårt verktøy «Cookiebot».

Varighet for lagring og detaljer om informasjonskapslene

Enkelthetene vedrørende varighet for lagring av informasjonskapslene og funksjonsomfanget finner du i henvisningene over verktøyet «Cookiebot» under rubrikken «Utløp» eller «Formål» i begynnelsen av besøket på vår nettside.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til lagring av dine personopplysninger og bruken av disse av Klüber. Du kan fritt velge kontaktopplysningene angitt på nettstedet eller i denne personvernerklæringen for å gjøre det.

Profilering

Ved hjelp av sporingsverktøyene kan atferden til de besøkende på nettstedet vurderes og interessene analyseres. For å gjøre dette oppretter vi en pseudonymert brukerprofil.

h. Bruken av Google Analytics

Formål og rettsgrunnlag

På våre nettsider brukes Google Analytics som sporings- eller webanalyseverktøy. Ved hjelp av webanalysen får vi informasjon om besøksatferd på nettstedet vårt, f.eks. om hvor de besøkende kommer fra eller hvor lenge de besøker oss. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi finne svakhetene ved nettstedet vårt og forbedre effektiviteten til dette.

Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (heretter: «Google»). Google Analytics bruker såkalte «cookies» eller informasjonskapsler, dvs. små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din, og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet vårt. Informasjonen som blir innhentet av informasjonskapselen om bruken av nettstedet, sendes vanligvis til en Google-server i USA der den blir lagret. Som følge av den aktive IP-anonymiseringen på disse nettstedene, vil din IP-adresse i medlemslandene i EU eller EØS bli forkortet før oversendelse av Google. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedaktivitet, og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og Internett-bruk via nettsideoperatøren. IP-adressen som kommer fra din nettleser og overleveres som en del av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å foreta begrensende innstillinger i nettleseren din; vi påpeker imidlertid at du i så tilfelle ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du kan også forhindre innsamling av data som oppdages av informasjonskapselen relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) til Google og behandlingen av disse dataene hos Google, ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig under koblingen nedenfor: Nettlesertillegg for deaktivering av Google Analytics
[KOBLING: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Som et alternativ til nettlesertillegget beskrevet ovenfor eller i nettleserne på mobilenheter kan du forhindre sporingen ved Google Analytics på våre sider ved å klikke på denne koblingen [https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=no]. Da blir en såkalt opt-out-informasjonskapsel installert på enheten din. Dette stopper videre innsamling av Google Analytics-data på dette nettstedet for denne nettleseren, så lenge informasjonskapselen fortsatt er installert i nettleseren din.

Mottakere:

Mottakere av opplysningene er det ansvarlige selskapet og Google som oppgavebehandler. Vi har inngått en respektiv oppdragsbehandlingsavtale med Google for dette.

Varighet for lagring:

Opplysningene som vi overfører til Google slettes etter 14 måneder. Sletting av dataene, som har lagringsfrist på 14 måneder, foretas månedlig.

Overføring til tredjeland:

Google behandler dataene dine i USA. Som passende garantier for lovlig dataoverføring har vi inngått standard kontraktsklausuler.

Profilering:

Ved hjelp av sporingsverktøyet Google Analytics kan atferden til de besøkende på nettstedet vurderes og interessene analyseres. For å gjøre dette oppretter vi en pseudonymert brukerprofil.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Dersom du ikke samtykker i tilgang, kan det oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

i. Google-signaler
Vi bruker også den tekniske utvidelsen "Google Signals", som muliggjør sporing på tvers av enheter. Dette gjør det mulig å knytte en enkelt besøkende til ulike enheter. Dette skjer imidlertid bare hvis du har logget på Google-tjenesten når du besøker nettstedet og samtidig har aktivert alternativet "personlig annonsering" i dine Google-kontoinnstillinger. Personopplysninger kan flyte til Google i prosessen. Vi mottar ikke personopplysninger eller tilgang til brukerprofiler. Hvis du ikke ønsker å bruke "Google Signals", kan du deaktivere "personlig annonsering"-alternativet i dine Google-kontoinnstillinger.

j. Bruk av skriptbiblioteker (Google Fonts)

Formål og rettsgrunnlag

For å vise innholdet på tvers av nettleserne på riktig måte og med tiltalende grafisk utseende bruker vi «Google Fonts» til Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; heretter «Google») til fremstillinger skrifttypene på nettstedet vårt.

Personvernerklæringen til bibliotekoperatøren Google finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR.

Mottakere:

Åpning av skriptbiblioteker eller skrifttypebiblioteker utløser automatisk en forbindelse til operatøren av biblioteket. Derfor er det teoretisk mulig – per tiden riktignok uklart om og ev. til hvilke formål – at operatøren, i dette tilfellet Google, innheter opplysninger.

Varighet for lagring:

Vi samler ikke inn personopplysninger med involveringen av Google Fonts.

Du finner mer informasjon om Google Fonts under https://developers.google.com/fonts/faq og personvernerklæringen til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Overføring til tredjeland:

Google behandler dataene dine i USA. Som passende garantier for lovlig dataoverføring har vi inngått standard kontraktsklausuler.

Rett til å protestere mot behandling:

Vi bruker programmeringsspråket JavaScript regelmessig til fremstilling av innhold. Du kan derfor protestere mot databehandlingen ved å deaktivere kjøring av JavaScript i nettleseren, eller installere en JavaScript-blokkering. Vær da oppmerksom på at det kan da oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Uansett kann ikke riktig fremstilling av innholdet på nettsidene garanteres ved undertrykking av Google Fonts.

k. Bruken av Google Maps

Formål og rettsgrunnlag

Vi bruker Google Maps på nettstedet vårt. Google Maps drives av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter «Google»). Dermed kan vi vise deg interaktive kart direkte på nettsiden, og gjør komfortabel bruk av kartfunksjonen mulig for deg.

Nærmere informasjon om databehandlingen av Google kan du finne i Google-personvernregler. Der kan du endre dine personlige personverninnstillinger i personvernsenteret.

Utførlig veiledning om administrasjon av egne data sammen med Google-produkter finner du her.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR.

Mottakere:

Med besøket på nettstedet mottar Google informasjon at du har åpnet den respektive undersiden på nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om du har en Google-brukerkonto som du er logget inn på, eller om det ikke finnes en slik brukerkonto. Hvis du er logget inn på Google, tilordnes dataene kontoen din direkte.

Rett til å protestere mot behandling:

Hvis du ikke ønsker tilordning til profilen din hos Google, må du logge deg av Google før aktivering av knappen. Google lagrer dataene dine som brukerprofil, og bruker den til reklame, markedsundersøkelser og/eller behovsrelatert utforming av nettstedet sitt. En slik analyse foretas spesielt (også for ikke-påloggede brukere) til oppretting av behovsrelatert reklame og til å informere andre brukere av sosiale nettverk om dine aktiviteter på nettsidene våre. Du har rett til å protestere mot oppretting av denne brukerprofilen, og du må henvende deg til Google for å utøve denne retten.

Varighet for lagring:

Vi samler ikke inn personopplysninger med involveringen av Google Maps.

Overføring til tredjeland:

Google behandler dataene dine i USA. Som passende garantier for lovlig dataoverføring har vi inngått standard kontraktsklausuler.

Opphør av behandlingen:

Når du ikke ønsker at Google skal samle inn, behandle eller bruke opplysninger om deg på nettstedet vårt, kan du deaktivere JavaScript i nettleserinnstillingene. I dette tilfellet kan du ikke bruke nettsidene våre, eller bare begrenset.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Dersom du ikke samtykker i tilgang, kan det oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

l. Bruk av Matomo
Hvis du har gitt ditt samtykke, bruker dette nettstedet Matomo, en åpen programvare for statistisk analyse av besøkendes tilgang. Leverandøren av Matomo-programvaren er InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand.

Matomo setter en informasjonskapsel (en tekstfil) på enheten din, som nettleseren din kan gjenkjennes med. Hvis du får tilgang til undersider på nettstedet vårt, vil følgende informasjon bli lagret:

 • IP-adressen til brukeren, forkortet av de to siste byte (anonymisert)
 • den besøkte undersiden og tidspunktet for besøket
 • siden brukeren åpnet nettstedet vårt fra (henviser)
 • hvilken nettleser, hvilket operativsystem og skjermoppløsning som brukes med
 • tiden som brukes på nettstedet
 • sidene du får tilgang til fra den besøkte undersiden

Matomo brukes til å forbedre kvaliteten på nettstedet og innholdet på det. På denne måten lærer vi hvordan nettstedet brukes og kan dermed optimalisere tilbudet vårt kontinuerlig.

Ved å anonymisere IP-adressen med seks sifre tar vi hensyn til interessen til den besøkende på nettstedet for å beskytte personopplysninger. Dataene brukes ikke til personlig å identifisere nettstedsbrukeren og er ikke slått sammen med andre data. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet vil ikke bli offentliggjort til tredjeparter

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6, paragraf 1 lyser. en DSGVO.

Tilbakekalling av samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til lagring og analyse av dine data av Matomo via lenken nedenfor. En såkalt avmeldings-informasjonskapsel vil deretter bli lagret på enheten din, som er gyldig i to år. Som et resultat vil ikke Matomo samle inn noen øktdata. Vær imidlertid oppmerksom på at avmeldings-informasjonskapsel vil bli slettet hvis du sletter alle informasjonskapsler.

[matomo_opt_out]

For mer informasjon om personverninnstillingene til Matomo-programvaren, se følgende lenke: https://matomo.org/docs/privacy/.

Du kan også nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du kanskje ikke kunne bruke den fullstendige funksjonaliteten til dette nettstedet.

m. Inkluderte YouTube-videoer

Formål og rettsgrunnlag

På våre hjemmesider tilbyr vi YouTube-videoer. Operatøren av de respektive plugin-modulene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (heretter «YouTube»). Hvis du besøker en siden med YouTube-plugin-modul, opprettes en kobling til serverne til YouTube. Dermed meddeles YouTube hvilke sider du besøker. Når du er logget inn på YouTube-kontoen din, kan YouTube tilordne surfeatferden deg personlig. Dette forhindrer du ved å logge deg av YouTube-kontoen på forhånd.

Hvis en YouTube-video startes, bruker tilbyderen informasjonskapsler som samler inn informasjon om brukeratferden.

Videre informasjon om formål og omfang av datainnsamlingen og behandlingen av disse av YouTube finner du i personvernerklæringen til tilbyderen. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter til vern om din person (https://policies.google.com/privacy?hl=no). Google behandler dataene i USA, og er underlagt EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rettsgrunnlag:

Behandlingen foretas iht. art. 6 avs. 1 lit. f i GDPR på grunnlag av våre berettigede interesser i å fremstille videoinnhold på YouTube-videoplattformen uten omveier på våre hjemmesider.

Mottakere:

Åpning av YouTube utløser automatisk en kobling til Google.

Varighet for lagring og rett til å protestere mot behandling:

Den som har deaktivert lagring av informasjonskapsler for Google Ads-programmet, kan også regne med at disse informasjonskapslene ikke brukes ved visning av YouTube-videoer. YouTube samler imidlertid også inn andre, ikke-personrelaterte brukeropplysninger i andre informasjonskapsler. Hvis du ønsker å forhindre dette, må du blokkere lagring av informasjonskapsler i nettleseren.

Videre informasjon om personvern hos «YouTube» finner du i tilbyderens personvernerklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Overføring til tredjeland:

Google behandler dataene dine i USA. Som passende garantier for lovlig dataoverføring har vi inngått standard kontraktsklausuler.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Dersom du ikke samtykker i tilgang, kan det oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Rett til å protestere

Les informasjonen om retten din til å protestere iht. art. 21 i GDPR nedenfor.

n. Sosiale programtillegg

Type og formål ved behandlingen:

Vi tilbyr deg muligheten til å bruke såkalte «knapper for sosiale medier» på våre nettsider. Til vern om dine opplysninger setter vi løsningen på «Shariff» ved implementering. Knappene vises på nettstedet vårt som grafikk, og de inneholder en kobling til nettsidene til den respektive knapptilbyderen. Ved å trykke på knappen føres du dermed videre til tjenestene til den respektive leverandøren. Først da sendes dataene til den respektive leverandøren. Hvis du ikke klikker på knappen, finner ingen utveksling mellom deg og leverandørene av knappene for sosiale medier sted. Informasjon om innsamling og bruk av opplysningene i de sosiale nettverkene finner du i de respektive brukerbetingelsene til den respektive leverandøren. Mer informasjon om Shariff-løsningen finner du her: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Vi har integrert de sosiale medie-knappene til følgende selskaper på vår nettside:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Germany)
YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno – CA 94066 – USA)

o. Google AdWords

Formål og rettsgrunnlag

Nettstedet vårt benytter funksjonen Google konverteringssporing. Selskapet for står for tjenestene til Google AdWords er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du kommer til nettstedet vårt via en annonse sendt av Google, vil Google AdWords sette inn en informasjonskapsel på maskinen din. Konverteringssporingskapselen plasseres når brukeren klikker på en Google-formidlet annonse.

Hvis brukeren besøker bestemte sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ikke ennå er utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Alle Google AdWords-kunder bruker forskjellige informasjonskapsler. Slike informasjonskapsler kan ikke spores gjennom AdWords-kundenes nettsteder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringssporingskapselen, brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-annonsører som har valgt konverteringssporing. Kundene får opplysning om totalt antall brukere som har klikket på annonsen deres og ble omdirigert til siden deres med en tag for konverteringssporing. De får likevel ingen informasjon som de kan bruke til personlig identifisering av besøkende brukere.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR.

Mottakere:

Ved hvert besøk på vårt nettsted overføres personopplysninger, herunder også IP-adressen din til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google. Google overfører noen ganger personopplysningene samlet inn via den tekniske fremgangsmåten til tredjepart.

Vårt selskap mottar ingen informasjon fra Google som kan brukes til å identifisere den berørte personen.

Varighet for lagring:

Disse informasjonskapslene er bare gyldige i 30 dager, og inneholder ingen data for personlig identifisering.

Overføring til tredjeland:

Google behandler dataene dine i USA. Som passende garantier for lovlig dataoverføring har vi inngått standard kontraktsklausuler.

Rett til å protestere mot behandling:

Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du avvise den nødvendige lagringen av en informasjonskapsel – for eksempel via en nettleserinnstilling som kan deaktivere automatisk all lagring av informasjonskapsler, eller angi at nettleseren din skal blokkere informasjonskapsler fra domenet «googleleadservices.com».

Vær oppmerksom på at du ikke kan slette opt-out-kapslene så lenge du ikke ønsker registrering av målingsdata. Hvis du har slettet alle informasjonskapslene i nettleseren din, må du tillate lagring av den nødvendige opt-out-kapselen på nytt.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Dersom du ikke samtykker i tilgang, kan det oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

p. Bruk av Google remarketing

Formål og rettsgrunnlag

Dette nettstedet bruker remarketingfunksjonen til Google Inc. Selskapet som står for tjenestene til Google Remarketing er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter «Google»).

Funksjonen brukes til å presentere interesserelatert reklame til nettstedsbesøkere innenfor Google-reklamenettverket. En såkalt «cookie» eller informasjonskapsel blir lagret i nettleseren til nettstedets besøkende, og gjør det mulig å gjenkjenne besøkende på nettsteder som tilhører annonsenettverket til Google. På disse sidene kan besøkende bli presentert for annonser relatert til innhold som den besøkende tidligere har sett på nettsider som bruker Googles remarketingfunksjon.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR.

Mottakere:

Ved hvert besøk på vårt nettsted overføres personopplysninger, herunder også IP-adressen din til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google. Google overfører noen ganger personopplysningene samlet inn via den tekniske fremgangsmåten til tredjepart.

Vårt selskap mottar ingen informasjon fra Google som kan brukes til å identifisere den berørte personen.

Opphør av behandlingen:

Etter opplysning fra Google blir det ikke samlet inn personlig informasjon under denne prosessen. Hvis du likevel ikke vil ha Googles remarketingfunksjon, kan du alltid deaktivere den ved å gjøre de riktige innstillingene på https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=no. Alternativt kan du deaktivere bruk av informasjonskapsler for interessebasert annonsering gjennom annonsenettverksinitiativet ved å følge instruksjonene i http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Dersom du ikke samtykker i tilgang, kan det oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

q. Bruk av Marketo

Formål og rettsgrunnlag

På våre nettsider brukes Marketo som sporings- eller webanalyseverktøy. Ved hjelp av webanalysen får vi informasjon om besøksatferd på nettstedet vårt, f.eks. om hvor de besøkende kommer fra eller hvor lenge de besøker oss. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi finne svakhetene ved nettstedet vårt og forbedre effektiviteten til dette. Verktøyet gjør det mulig for oss å vise innhold som tilsvarer dine interesser. Vi bruker også interessedata som vi har samlet inn bl.a. i sammenheng med nyhetsbrevforsendelsen eller fra kjøpshistorikken for dette.

Behandlingen skjer iht. art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR på grunnlag av ditt samtykke.

Mottakere:

Mottakere av opplysningene er bare det ansvarlige selskapet og oppdragsbehandler, Marketo Inc.
https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Varighet for lagring:

Opplysningene om deg behandles prinsipielt frem til tilbakekalling av samtykket ditt. Hvis det skulle være tydelige tegn på at formålet ved behandlingen er oppfylt eller din interesse i våre produkter og tjenester ikke lenger finnes, sletter vi opplysningene om deg.

Overføring til tredjeland:

En tredjelandsoverføring finner ikke sted.

Profilering:

Ved hjelp av Marketo kan atferden til de besøkende på nettstedet vurderes og interessene analyseres. For å gjøre dette oppretter vi en pseudonymert brukerprofil.

Levering foreskrevne eller nødvendige opplysninger:

Innsamling av personopplysningene er ikke pålagt av lov eller et ledd av en avtale. Samtykket ditt er frivillig. Dersom du ikke samtykker i tilgang, kan det oppstå funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til lagring av dine personopplysninger og bruken av disse av Klüber. Du kan fritt velge kontaktopplysningene angitt på nettstedet eller i denne personvernerklæringen for å gjøre det.

3. Datasikkerhet

Vi behandler bare personopplysninger såfremt dette er i tråd med personvernbestemmelsene. Vi tar også hånd om alle nødvendige, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne om personopplysningene dine til enhver tid og på egnet måte mot tilgang og misbruk.

For å verne om sikkerheten til dataene ved overføring bruker vi krypteringsmetoder (f.eks. SSL) via HTTPS. Våre servere er beskyttet med brannmur og antivirusprogram. For oss er sikkerhets- og gjenopprettingsmetoder samt rolle- og rettighetskonsepter en selvfølge.

Våre ansatte er forpliktet til å følge bestemmelsene i GDPR og den tyske loven om personvern ved håndtering av data.

4. Hvilke personvernretter har du?

Alle registrerte personer har rett til innsyn iht. art. 15 i GDPR, rett til retting iht. art. 16 i GDPR, rett til sletting iht. art. 17 i GDPR, rett til begrensning av behandling iht. art. 18 i GDPR, rett til å protestere iht. art. 21 i GDPR samt rett til dataportabilitet iht. art. 20 i GDPR.

Ved innsynsrett og ved rett til sletting gjelder begrensningene iht. § 34 og 35 i den tyske personvernloven.

Et tildelt samtykke for behandling av personopplysninger kan du trekke tilbake når som helst. Dette gjelder også for tilbakekalling av samtykkene som ble gitt til oss før personvernforordningen trådte i kraft, dvs. før 25. mai 2018. Vær oppmerksom på at tilbakekallingen bare gjelder fremtiden. Behandling som ble utført før tilbakekalling, rammes ikke av dette.

Utover dette har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 i GDPR, herunder § 19 i den tyske personvernloven). En liste over tilsynsmyndigheter (for ikke-offentlig virksomhet) med adresse finner du under:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Endring av vår personvernpolicy

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen for å sikre at den overholder gjeldende lover og krav, eller for å implementere endringer ved våre tjenester i personvernerklæringen, for eksempel når vi introduserer nye tjenester. Ved nye besøk på våre nettsteder gjelder da den oppdaterte personvernerklæringen.

6. Informasjon om retten til å protestere iht. art. 21 i GDPR

Rett til å protestere i enkelttilfeller

Du har rett til å protestere når som helst mot behandlingen av respektive personopplysninger av grunner som oppstår som følge av din spesielle situasjon og som følger av art. 6 avs. 1 lit. f i GDPR (databehandling på grunnlag av en interesseavveiing). Dette gjelder også profilering som støtter seg på denne bestemmelsen i betydningen av art. 4, nr. 4 i GDPR.

Hvis du legger inn protest, behandler vi ikke lenger personopplysningene dine med mindre vi kan påvise tungtveiende, verneverdige grunner til behandlingen som overgår dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Mottaker av en protest

Protesten kan foretas på hvilken måte du ønsker med angivelse av «Protest» samt navnet, adressen og fødselsdagen din, og må sendes til det ansvarlige selskapet angitt i kontaktopplysningene under punkt 1.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.