Utilstrekkelig smøring er den mest vanlige årsaken til svikt i lagre og industrielle girkasser. De fleste bruksområder på sementfabrikker som krever smøring, har et stort potensial for økt driftssikkerhet og energieffektivitet, samt lavere eiekostnad, ved bruk av høytytende smøremidler. Smøremidler som Klüber Lubrication lager for sementindustrien, hjelper deg å optimere ytelsen til viktige smørepunkter over hele fabrikken.

Sementproduksjon foregår kontinuerlig hele døgnet, sju dager i uken, og er en prosess der nedetid aldri er akseptabelt. Med stigende energipriser er det dyrt å vinne tilbake ethvert ovnavbrudd og temperaturtap. I tillegg kan det ta måneder, og koste mye penger, å skifte ut større spesialdeler som for eksempel tannkranser hvis de svikter.

Våre smøremidler for sementindustrien gir deg ro i sinnet. De har høy ytelse i ekstreme miljøer og gir overlegen beskyttelse mot slitasje eller maskinsvikt. Vi er den eneste leverandøren du trenger for alle bruksområder der smøremidler kan optimere driftssikkerhet og lønnsomhet.

Bredden og dybden til vår utstyrsprodusent-godkjente smøremiddelportefølje kompletteres med vårt unike tjenestetilbud og spesialistteam med våre egne ansatte serviceingeniører. Mange av dem har jobbet med sementindustrien i flere tiår.

Tjenestetilbudet vårt omfatter eksklusive og sammensveisede samarbeidsavtaler med verdensledende tjenesteleverandører – blant annet NOVEXA, som er spesialister på omprofilering av tannkranser med markedsledende nøyaktighet, og DALOG, som er eksperter på fjernstyrt tilstandsovervåking over nettet for prediktivt og proaktivt vedlikehold.

Stort sett betyr våre smøringsløsninger at du får gleden av fordelene ved å bruke smøremidler i verdensklasse – høyere driftssikkerhet og tilgjengelighet, lavere kostnader og bedre energieffektivitet – med minimal direkte innblanding i smøreprosessen.

  • ✔    Den eneste leverandøren du trenger for alle bruksområder der smøremidler kan optimere driftssikkerhet og samlede eiekostnader

  • ✔    Rask respons fra et globalt team med våre egne ansatte sementserviceingeniører

  • ✔    Overlegen smøremiddelytelse og -kvalitet understøttet av referansedata. Andre hevder. Vi beviser.

  • ✔    Unikt tilbud om å realisere og bevise strømkostnadsbesparelser på USD 50 000–350 000 per anlegg med energieffektive smøremidler

  • ✔    Eksklusive samarbeidspartnere gir deg ende-til-ende-støtte til å optimere driftssikkerhet

  • ✔    Unik kombinasjon av smøremidler og nettbasert maskinovervåking for å hjelpe deg å oppnå det neste stadiet for prediktivt vedlikehold

Hvor våre smøremidler utgjør en forskjell

Smøring av åpne tannhjul for roterovner og knuseverk: Våre transparente, høy-viskøse smøremidler for åpne tannhjul er mye bedre enn svarte, grafittholdige eller asfaltholdige smøremidler, ettersom de gir bedre slitasjebeskyttelse, renere drift og muliggjør betydelige volumreduksjoner som fører til kostnadsbesparelser. Våre nylig lanserte, mest høytytende smøremiddelteknologier for åpne tannhjul omfatter blant annet et hvitt smøremiddel for åpne tannhjul med "hvit faststoff-integrert basisolje", og et smøremiddel som har markedets høyeste viskositet ved 100 °C. Ikke sikker på hvilken teknologi som passer best til dine behov? La oss hjelpe deg.

Smøremidler for roterovn-løperinger: Spesialsmøremidler for bruk mellom ovnhjulringen og roterovnmantelen sørger for tilstrekkelig krypevirkning og kan derfor påføres mer driftssikkert enn konvensjonelle smøremiddelbarrer. Vi kan tilby forskjellige typer sprøytepistoler som bidrar til å påføre smøremidler på en nøyaktig og trygg måte. Finn ut mer.

Lagersmøremidler: Våre smøremidler for store, tungt belastede og saktegående lagre i røsteovner, kverner og knuseverk gir bransjeledende slitasjebeskyttelse, ofte lavere forbruksnivåer og lengre levetid enn konvensjonelle smøremidler. Høyytelsessmøremidler for lagre i separatorer, elektromotorer, transportører eller vifter gir opptil 4–5 ganger lengre smøreintervaller, noe som betyr mindre å gjøre for vedlikeholdsteamet og redusert forbruk av smøremidler. Smøremidler med utmerket termisk stabilitet tilbyr effektive løsninger for bruksområder med høy temperatur. Våre universalsmørefett gjør det mulig for operatører å konsolidere antallet typer smørefett som brukes over hele sementfabrikken til et minimum, og gir samtidig bedre slitasjebeskyttelse og smøremiddellevetid.

Energieffektive giroljer for innelukkede girkasser:  Å skifte ut konvensjonelle mineralgiroljer med energieffektive smøremidler kan gi energibesparelser og en CO2-reduksjon på opptil 3–6 %. Dette betyr betydelige strømkostnadsbesparelser i nøkkelbruksområder som knuseverk, som står for opptil 60 % av en sementfabrikks strømforbruk. Vi er den eneste smøremiddelleverandøren som på en pålitelig måte kan bevise besparelsene som våre giroljer gir i felten, og vi tilbyr energiytelseskontrakter for å sikre at du får det du betaler for.

Energieffektive, syntetiske giroljer gjør det også mulig å forlenge oljeskiftintervallet med en faktor på 3–5, noe som gir mindre smøremiddelavfall og arbeid for vedlikeholdsteamet. Mange ytelsesfordeler, som bedre motstand mot mikropunkttæring, høyere slitasjebeskyttelse eller bedre energieffektivitet, kan bli realisert sammenlignet med andre syntetiske oljer på markedet. Dessuten er våre giroljer alle godkjent av alle de største utstyrsprodusentene, som FLENDER, MAAG, SEW, CMD, David Brown Santasalo, Rexnord/Falk og China Transmission Group.

Kompressorsmøremidler: Syntetiske oljer gir betydelig lengre levetid og lavere energiforbruk, noe som fører til kostnadsbesparelser. De fører også til færre driftsavbrudd på grunn av mindre overoppheting av kompressorene. Bruk vår ekspertise og tiår med erfaring med smøring av luft-, CO2- og hydrogenkompressorer til å sikre driftssikker bruk av utstyret.

Andre bruksområder: Våre smøremidler for koplinger, tetninger, kjeder eller flerbruksområder har alle én ting til felles: De bidrar til å øke driftssikkerheten og redusere vedlikeholdsarbeid og totalkostnader sammenlignet med standardsmøremidler. Smarte smøremiddelformuleringer hjelper deg med å konsolidere antallet forskjellige smøremidler som brukes på anlegget, uten å ofre ytelse.

Vi er der for deg når du trenger oss

Vellykket smøring avhenger ikke bare av å ha de beste smøremidlene, men også av å påføre og overvåke dem på en effektiv måte. Med et nettverk av mer enn 50 sementindustrispesialister i 35 forskjellige datterselskaper, og gjennom grundig opplærte samarbeidspartnere, har vi ressursene til å gi deg sinnsro. Vi sørger for at fabrikken går trygt og sikkert, samtidig som vi i betydelig grad reduserer kostnader og energiforbruk.

Vårt samarbeid med eksklusive partnere gjør det mulig for oss å tilby unike start-til-slutt-løsninger som maksimerer driftssikkerhet og forhindrer svikt. Du behøver ikke analysere og koordinere flere samarbeidspartnere – vi integrerer dem i én enkelt ressurs rettet mot dine behov. 

På anlegget

Vår relasjon er med deg direkte, og alle våre høyt erfarne spesialister er serviceingeniører som er ansatt hos oss og opplært av oss. De arbeider skulder ved skulder med dere med alle rutine- eller nødoppgaver til de er tilfredsstillende løst.

Oppgaver omfatter typisk inspeksjoner av åpne tannhjul, overhalinger, innkjøringer og rengjøring. Gjennom vårt eksklusive samarbeid med NOVEXA kan vi dessuten utføre omprofilering av tannkranser med høy presisjon, noe som kan gjøre at du slipper å reversere eller skifte ut en skadet ringkrans. Bruk av smøremidler i Klüberfluid C-F Ultra-serien gir deg tilgang til NOVEXAs utvidede garanti etter et omprofileringsinngrep.

Vi utfører også olje- og fettanalyser for å vurdere tilstanden til smøremidler, og utfører fabrikkundersøkelser og kontroll av alle smørepunkter for å konsolidere og optimere bruken av smøremidler. Dette kan omfatte merking av maskinsmørepunkter og utarbeidelse av retningslinjer for smøreintervaller. I tillegg tilbyr vi opplæring i smøring og smørevedlikehold

Vårt skybaserte verktøy, Efficiency Manager, gir deg tilgang til viktig informasjon, som for eksempel inspeksjonsrapporter for åpne tannhjul, resultater av tilstandsanalyser av smøremidler eller maskinovervåkingsdata, og gir deg mulighet til å utføre trendanalyser.

Reduser karbonutslipp og kutt strømkostnader

Spill

Våre energieffektive smøremidler bidrar til å redusere strømforbruk, kostnader og CO2-utslipp i girkasser, kompressorer og åpne tannhjul som brukes av komplekse maskiner, som knuseverk og roterovner, i sementindustrien.

Vi har en unik evne til å måle, kvantifisere og bevise energibesparelsene vi oppnår. Vi følger IPMVP-standardene og er sertifisert av TÜV Süd. Smøremidler fra Klüber Lubrication kan for eksempel hjelpe deg med å redusere fabrikkens strømkostnader med så mye som USD 350 000 og redusere CO2-utslippene med tusenvis av tonn i året.

Skaff deg direkte tilgang til våre lokale sementeksperter, slik at vår support kan løse dine smøreproblemer raskt, i tre enkle trinn:

1.  Kontakt en av våre regionale eksperter på sementindustrien: 

2.  Vi setter deg i kontakt med vår lokale sementekspert i din region

3.  Motta støtten du trenger, med et fysisk ingeniørbesøk eller ekstern hjelp etter behov

Ikke la spørsmålene dine stå ubesvart – kontakt oss nå! La oss ta oss av smøringen, slik at du kan fokusere på sementproduksjon.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.