Smøring av tetninger er viktig: for å muliggjøre montering av tetningen eller den profilerte elastomeren, for tetninger på roterende aksler, og for å forhindre inntrengning av smuss på de beskyttende leppene på tetninger på radialaksler.

Alle steder der tetninger virker under dynamisk belastning, kan lekkasje av mediet forekomme. Hvis en smørefilm ikke dannes mellom elastomertetningen og akselen, eller hvis en eksisterende smørefilm sprekker, kan friksjon mellom de bevegelige komponentene føre til en kraftig temperaturøkning, påfølgende svikt av tetningsmaterialet og økt slitasje (undersnitt av akselen). Et smøremiddel som ikke egner seg for oppgaven, kan også påvirke tetningsmaterialet, noe som fører til lekkasje og systemsvikt.

I samarbeid med tetningsspesialistene i Freudenberg Group har Klüber Lubrication utviklet smøremiddel-tetningskombinasjoner som muliggjør optimert levetid for tetninger. Lube&Seal er navnet som er gitt til dette samarbeidet på tvers av organisasjoner til beste for brukeren.

Lube&Seal-samarbeidet tilbyr brukeren:

  • testet kompatibilitet med elastomerer
  • en kombinasjon av tetningsmateriale og smøremiddel som muliggjør optimerte friksjonsforhold
  • optimerte løsninger for hele tribologisystemer
  • fullstendig rådgivning på produktutviklingsstadiet
  • økt pålitelighet for alle produkter og komponenter
  • reduserte driftskostnader gjennom hele komponentens levetid

Link til vår partner Freudenberg Freudenberg Sealing Technologies

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.