Nedenfor finner du de detaljerte forventningene vi har til våre leverandører med hensyn til etiske standarder, sosialt ansvar, miljøvern og klimanøytralitet, basert på fem grunnleggende prinsipper:

  • Opptre ansvarlig og etisk på alle områder og i alle situasjoner i henhold til våre etiske retningslinjer og UN Global Compact.
  • Beviselig reduksjon av karbonutslipp for å til slutt oppnå klimanøytralitet i hele forsyningskjeden innen 2045.
  • Jevnlig oppdatering og optimering av økologisk fotavtrykk / livssyklusvurdering av alle råmaterialer og all emballasje.
  • Økt andel av resirkulert materiale i råmaterialer og emballasje.
  • Sammen med våre leverandører skal vi skape bærekraftige løsninger for kundene våre gjennom nyskapende produkter.

Disse forventningene danner grunnlaget for samarbeidet vårt og vår forpliktelse om en bærekraftig fremtid og en karbonnøytral virksomhet. Vi har tro på at tett samarbeid med våre forretningspartnere og leverandører sikrer at de høyeste etiske standarder opprettholdes. Sammen kan vi ha en positiv sosial og miljømessig effekt på verden.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.