Konsekvent klassifisering og merking av kjemikalier over hele verden

Allerede i 1992 ble mer enn 150 land enige om et globalt harmonisert system (Global Harmonised System – GHS) for klassifisering og merking av farlige stoffer og blandinger. Hensikten var å sørge for konsekvent håndtering av farlige stoffer og blandinger over hele verden.

GHS Registration of chemicals

Grunnlaget for dette systemet er den såkalte UN-GHS, som er en anbefaling fra FN som må innføres av hvert av landene. EU-kommisjonen innførte GHS med CLP-forskriften (klassifisering, merking og emballasje) i januar 2009.

I henhold til denne CLP-forskriften måtte kravene for klassifisering og merking innføres fra og med desember 2010 for stoffer, og fra og med juni 2015 for blandinger. Alle stoffer og blandinger tildeles fareklasser og farekategorier, og merkes med de korresponderende faresymbolene.

labelling of dangerous substances

Standardiserte definisjoner og farekriterier muliggjør konsekvent klassifisering og merking av farlige stoffer og blandinger over hele verden.

Klüber Lubrication is in close contact with its raw material suppliers to obtain up-to-date information and complete the correct classification of its products. GHS provides a common understanding of chemical hazards to make the handling of substances safer, facilitate the global flow of goods and achieve the following improvements:

  • Better protection of health and environment through standardised criteria
  • Simpler chemical management through standardised rules applying to all countries
  • No more differentiation between dangerous substance management and dangerous goods management for transport
  • Standardisation of country-specific regulations for labelling and material safety data sheets

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.