Liste med forbudte stoffer

Stoffer som har stor påvirkning på mennesker og miljø, er klassifisert av REACH som stoffer som gir grunn til meget høy bekymring (SVHC-listen). Som en ansvarlig produsent som har forpliktet seg til bærekraftighet, går Klüber Lubrication lenger og velger råmaterialer som også innfrir de meget strenge kravene til Freudenberg Group.

Stoffer som gir grunn til meget høy bekymring (Substances of Very High Concern – SVHC), er kjemiske forbindelser som i henhold til REACH-forskriften kan ha alvorlige effekter på menneskelig helse og miljø. Slike stoffer er underlagt spesielle godkjennings- og informasjonskrav. Stoffer som så langt er identifisert som SVHC, registreres av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) på dets SVHC-liste, i samsvar med paragraf 59(1) i REACH-forskriften. Videre fører og oppdaterer Community Rolling Action Plan (CoRAP) en liste med stoffer med visse farlige egenskaper, som skal vurderes innen tre år. 

Råmaterialer velges i henhold til strenge kriterier

Vårt engasjement når det gjelder å tilby økologisk kompatible spesialsmøremidler, går mye lenger enn dette: Vi bruker kun råmaterialer som er i samsvar med de høye sikkerhetsstandardene definert av Freudenberg Group for å beskytte mennesker og miljø. Sikkerhetskriteriene forbyr betydelig flere stoffer enn det loven gjør.

Klikk her for å finne mer informasjon fra ECHA om SVHC-stoffer.

Ta kontakt

Ønsker du å lære mer om stoffene som smøremidler inneholder? Din kontaktperson hos Klüber Lubrication gir deg gjerne detaljene.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.