Oppføring i nasjonale kjemikalieregistre

Spesialsmøremidler laget av Klüber Lubrication er tilgjengelige over hele verden. Eksport av smøremidler til forskjellige land krever at de er registrert i de respektive nasjonale kjemikalieregistrene.

 Listing in national chemical inventories

Kjemiske stoffer, alene eller som en del av preparater, kan kun eksporteres hvis de er godkjent for nasjonal import gjennom registrering i et lands register, og ikke er gjenstand for import-, volum- eller anvendelsesrestriksjoner.

Alle produkter som lages av Klüber Lubrication, gjennomgår derfor grundig inspeksjon og er i samsvar med landspesifikke lover. Strenge kontroller sørger for at alle produktene våre og kompontentene deres er godkjent. Registrering i det nasjonale registeret i importlandene, samt råvareinspeksjoner og leverandørkontroller, sikrer konstant tilgjengelighet av Klüber-smøremidler over hele verden, og deres godkjennelse for ubegrenset bruk.

Kunnskap om internasjonal kjemikalielovgivning og de aktuelle registrene i alle importland sikrer uhindret internasjonal eksport av Klüber-produkter. Alle oppførte produkter innfrir påkrevde landspesifikke forskrifter og krav.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.