Nyheter

Hydro Lubricants – fremtidens smøremidler

06. April 2018

Hydro Lubricants – fremtidens smøremidler

Energieffektive, bærekraftige, ufarlige

Hadde det ikke vært fint om vedlikehold av gir enheter i industrien eller girkasser i biler kun bestod av å etterfylle med vann fra springen? Hvis forurensning av smøremidler kunne elimineres uten problemer, ved bruk av rent vann? Ikke bare ville det gjøre fabrikkarbeid tryggere og renere, men plutselig ville alle bekymringer knyttet til bærekraftigheten til smøremiddelet som brukes, bli borte. Dette var tankegangen bak Klüber Lubrications utvikling av et konsept som har potensiale til å revolusjonere fremtidens spesialsmøremidler. Tribologieksperter har lykkes med å utvikle homogene smøremidler med funksjonelt vanninnhold: Hydro Lubricants.

"Sammenlignet med dagens oljebaserte smøremidler, gir vann utallige viktige funksjonelle fordeler: Det er bærekraftig, tilgjengelig over hele verden, ikke giftig og ikke-antennelig", forklarer Dr. Stefan Seemeyer, leder for forsking og produktutvikling hos Klüber Lubrication. "Som smøremiddel har det til nå hatt begrensede bruksområder, siden vann er gjenstand for visse fysiske og biologiske begrensninger, som fordampnings- og frysepunkter, oksidering og vekst av mikrobiologiske organismer. Ved hjelp av tilsetningsstoffer i smøremiddelet eller tekniske løsninger for den aktuelle komponenten, kan disse begrensningene endres, og de vannspesifikke effektene kan utnyttes på en positiv måte. Med et vannbasert produktkonsept har vi klart å redusere den aktuelle friksjonen mye nok til å bringe "supersmøreevne" innen rekkevidde."

Når det brukes som en forsettlig valgt smøremiddelkomponent, gir vann helt nye muligheter, ikke minst når det gjelder det store mangfoldet av nyutviklede råmaterialer. Siden vannoppløselige stoffer vanligvis ikke kan løses opp i olje, er de så godt som irrelevante for utvikling av klassiske smøremidler. Med innovative smøremiddelkomponenter av denne typen, er det nå mulig å oppnå ytelsesparametere som hittil har vært uoppnåelige, som for eksempel meget gode avkjølingsegenskaper eller energibesparelser på grunn av betydelig redusert friksjon.

Likeledes kan de vannspesifikke effektene være en fordel gjennom tekniske løsninger ved selve komponenten. Fordampet vann kan for eksempel beholdes inne i kretsen til innelukket komponent, og til og med brukes til avkjøling. En annen tilnærming er å utnytte vannets egenskaper, som elektrisk ledeevne og avkjøling. Dette åpner for helt nye valgmuligheter for mange bruksområder, ikke minst innen feltet e-mobilitet.

"Fremtidens spesialsmøremiddel må kunne løse hittil ukjente utfordringer," forklarer Michaela Wiesböck, gruppeleder i forsknings- og produktutviklingsavdelingen hos Klüber Lubrication. "Ettersom forventninger til smøremidler stadig øker med hensyn til yteevne, energieffektivitet og øko-kompatibilitet på den ene side og fossile råmaterialer ikke er uendelige på den andre siden, ser man allerede stor etterspørselen etter innovative smøremiddelkonsepter basert på fornybare råmaterialer."

Hydro Lubrication teknologi brukes allerede i Klüberplus C 2-serien. I dette smøremiddelet, som er utviklet for samlebånd, utgjør vann og vannløselige oljer en homogen oppløsning, som fører til forbedret dosering av smøremiddelet, slik at tilfeller av funksjonsfeil under produksjon reduseres. Dette betyr imidlertid at Hydro Lubrication teknologien bare så vidt har begynt å få utforsket sitt potensiale. I samarbeid med partnere fra forskjellige sektorer, arbeider Klüber Lubrication i øyeblikket med Hydro Lubricants til bruk i gir enheter, lagre, kjeder og andre komponenter.

Du finner mer bakgrunnsinformasjon, videoer og intervjuer om emnet på https://www.klueber.com/en/lubricants/hydro-lubricants/