Co jiní tvrdí – my dokazujeme

EPC, naše nová Úspora energie se zárukou (Energy Performance Contracting) pro speciální maziva: Díky novému cenovému modelu zákazníci společnosti Klüber Lubrication nemusí podstupovat finanční rizika při přechodu na mazivo vyšší kategorie v průběhu projektu KlüberEnergy.

Přehrát

Snížení spotřeby energie je pro průmyslové podniky velkou výzvou, a to jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. Jedním z prvků přispívajících ke snížení spotřeby energie je používání vysoce kvalitních maziv odpovídajících jednotlivým aplikacím. I když jsou jejich pořizovací ceny vyšší než u maziv na bázi ropných olejů, jejich celková nákladová efektivita je výrazně lepší, takže ve finále mohou pomoci ušetřit nejen energii, ale i náklady.

Společnost Klüber Lubrication se rozhodla prokázat tento přínosný účinek: Napodobila schémata energetických služeb se zárukou známá z energetického sektoru a vyvinula přímý a transparentní platební systém.

Na tomto novém platebním systému je zvláštní to, že cena, kterou zákazník platí, závisí na skutečně naměřeném snížení energetické spotřeby. V rané fázi projektu tedy zákazník platí pouze základní cenu, která může být výrazně nižší než cena tržní. Úspora energie se měří v předem stanovených intervalech. Pokud by nebylo dosaženo plánovaných úspor, zákazník zaplatí pouze základní cenu. Pokud se úspory energie projeví, vypočítá se předem stanovená variabilní prodejní cena na základě dosažených úspor energie. 

Žádné riziko: cena za mazivo na základě naměřených úspor

Aby bylo možné provést realistický odhad potenciálu úspor, prvním krokem je identifikace strojů a systémů, pro které má optimalizace smysl. Cíl úspor lze určit pomocí malé skupiny klíčových parametrů.

V dalším kroku se měří spotřeba energie a procesní proměnné, přičemž se stále používá předchozí mazivo. Následuje srovnávací měření s novým vysoce výkonným mazivem od společnosti Klüber Lubrication.

V předem stanovených intervalech se provádí další měření v souladu s mezinárodně uznávanými standardy, jako jsou IPMVP a ISO 50015. Následná cena se vypočítá na základě dosažených výsledků.

Na základě naměřených úspor energie se použije předem dohodnutá prodejní cena, která zůstává neměnná po celou dobu trvání EPC, i když úspory překračují stanovené cíle. Pokud nebude dosaženo úspor, bude po celou dobu platit pouze základní cena.

Novou Úsporu energie se zárukou nabízenou společností Klüber Lubrication vám rovněž představujeme v následujícím krátkém filmu.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.