Jak mohou manažeři údržby v potravinářském průmyslu těžit ze správného výběru maziv. Více informací o zvyšování dostupnosti zařízení, správné správě maziv a podrobnostech o výběru maziv najdete v naší nabídce bílých knih / whitepapers.

Vysoce výkonná maziva významně přispívají k vyšší produktivitě a spolehlivosti výroby. To platí zejména v potravinářském průmyslu, kde se maziva používají v celém výrobním procesu na mnoha kritických místech výroby a mají přímý vliv na dodržování bezpečnosti potravin.

Bílá kniha / Whitepaper: Maziva s potenciálem

 • Tato bílá kniha podává ucelený výklad toho, co by měli manažeři údržby vědět o mazivech a zavádění odpovídajících procesů řízení: od zákonů a norem až po technické požadavky a správnou aplikaci maziv.

  Stáhnout bílou knihu / whitepaper

Jak mohou manažeři údržby zvýšit dostupnost zařízení, efektivitu nákladů a bezpečnost potravin?

Bílá kniha odpovídá na následující otázky:

 • Jaké technické a kvalitativní požadavky musí splňovat maziva v potravinářském průmyslu?
 • Která maziva jsou vhodná nebo schválená pro výrobu potravin?
 • Do jaké míry jsou maziva rozhodujícím faktorem úspěchu při výrobě potravin?
 • Jak mohou mazací řešení pomoci zvýšit dostupnost zařízení?
 • Jak lze dosáhnout úspory energie a zlepšit udržitelnost pomocí řešení maziv na míru?

 

Pro koho je tato bílá kniha zajímavá?

Pro manažery údržby a vedoucí výroby, kteří ...

 • chtějí získat přehled o používání maziv v potravinářství.
 • zde hledají nový potenciál úspor.
 • mají zájem o další optimalizaci výrobních procesů.
 • sledují cíl zvýšit bezpečnost potravin ve společnosti.
 • chtějí sebe a své zaměstnance proškolit o výhodách přesně přizpůsobeného mazání.
 • kladou důraz na prozíravé plánování procesů údržby a zefektivnění skladování.

Bílá kniha / Whitepaper: Výroba potravin mezi právními normami a tlakem na náklady

 • Tato bílá kniha / whitepaper poskytuje praktické poznatky o správném používání schválených maziv při výrobě potravin. Dokument může sloužit jako návod k zavedení účinného řízení maziv. Poskytuje také osvědčené rady, jak dosáhnout úspor, lépe plánovat údržbu a snížit riziko kontaminace.

  Stáhnout bílou knihu / whitepaper

Jak mohou manažeři údržby v potravinářském průmyslu zvýšit produktivitu a bezpečnost potravin díky efektivnímu řízení maziv?

Tato bílá kniha / whitepaper odpovídá na následující otázky:

 • Proč je správná aplikace a efektivní správa maziv tak důležitá?
 • Co je třeba vzít v úvahu při zavádění účinného řízení maziv?
 • Jaká je úloha provozního plánu mazání ve vztahu k řízení maziv?
 • Jaká kritéria jsou důležitá pro výběr vhodných maziv?
 • Proč je profesionální zacházení s mazivy tak důležité?
 • Jak přispívá řízení maziv, jejich výběr a zacházení s nimi ke zvýšení produktivity a bezpečnosti potravin v potravinářském průmyslu ve výrobě ?
 • Do jaké míry je přísné řízení shody užitečné i pro certifikace?

 

Pro koho je tato bílá kniha zajímavá?

Pro vedoucí údržby a vedoucí výroby, kteří ...

 • chtějí dále optimalizovat výrobní procesy a využít nový potenciál úspory nákladů.
 • usilují o vyšší bezpečnost potravin pomocí přesně přizpůsobených maziv.
 • chtějí dále optimalizovat mazací činnosti a procesy údržby.
 • chtějí zaměstnancům umožnit profesionální provádění úkolů údržby souvisejících s mazivy.

Průvodce nákupem: Maziva v potravinářské výrobě

 • Bílá kniha / whitepaper ukazuje, proč je tak důležité věnovat pozornost nejen výběru nejlepšího maziva, ale také celkovému balíčku výrobku, služeb a poradenství. Bílá kniha / whitepaper slouží také jako návod pro provozní praxi a jako průvodce nákupem, který umožňuje manažerům údržby určit správná maziva a jejich kvalifikovaného dodavatele. 

  Stáhnout bílou knihu / whitepaper

Průvodce nákupem odpovídá na následující otázky:

 • Proč je používání přesně a vhodně zvolených maziv pro výrobu potravin tak důležité?
 • Jaká jsou základní kritéria pro výběr a hodnocení speciálních maziv?
 • Jaké požadavky musí splňovat z hlediska certifikace a shody?
 • Jak důležitá jsou hlediska kvality a výkonu výrobku v procesu výběru?
 • Z jakých nabídek služeb a poradenství dodavatelů maziv mohou potravinářské podniky těžit?

 

Pro koho je Průvodce nákupem zajímavý?

Pro manažery údržby a vedoucí výroby, kteří ...

 • chtějí využít potenciál pro zlepšení svých procesů.
 • hledají východiska pro úsporu provozních nákladů, zvýšení dostupnosti výrobních zařízení a zlepšení ochrany životního prostředí.
 • ocení řešení z jednoho zdroje, a tedy celkový balíček produktu, služeb a poradenství.
 • přemýšlejí nad globální dostupností a pořizováním provozních zdrojů jako o důležitém prvku výrobního procesu.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.