Terms of use and Privacy policy

Legal disclaimer

The following legal notices govern access to and use of our website. For the purposes of these Legal Notices, the website also includes the pages of our subsidiaries. Please read carefully the terms and conditions set out below as use of this site constitutes acceptance of these terms and conditions in their valid form.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest firma:

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Marketingkommunikation
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Tel.: +49 89 78 76-0
Faks: +49 89 78 76-333
info@klueber.com

            -    Zwana dalej także „Klüber” 

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem:

Datenschutzbeauftragter der Klüber Lubrication München SE & Co. KG

c/o activeMind AG

Potsdamer Str. 3

80802 München (Niemcy)

Telefon: +49 (0)89 / 91 92 94 – 900

klueber@activemind.de

2. Jakie czynności związane z przetwarzaniem danych są realizowane na tej stronie internetowej?

Informacja ogólna dotycząca odbiorców danych w koncernie:

Klüber to przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej, należące do koncernu Freudenberg. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników firmy Klüber, krajowe spółki dystrybucyjne i przedsiębiorstwa powiązane.

Jeżeli dane są przetwarzane w krajach poza UE, wówczas firma Klüber poprzez standardowe umowy europejskie włącznie z odpowiednimi działaniami technicznymi i organizacyjnymi zapewnia przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z europejskimi standardami ochrony.

Przegląd spółek w ramach grupy przedsiębiorstw podano tutaj: https://www.klueber.com/en/kontakt/klueber-lubrication-subsidiaries/

Pozostali odbiorcy specjalni są wymienieni przy określonej czynności przetwarzania.

 

a. Newsletter i przesyłanie informacji pocztą elektroniczną

 

Cel i podstawa prawna

Dane Użytkowników są wykorzystywane w celu przesyłania im pocztą elektroniczną objętego subskrypcją newslettera, analizowania ich interakcji oraz przyporządkowywania ich działań do profilu Użytkownika. Podanie imienia i nazwiska Użytkownika umożliwia indywidualny zwrot w newsletterze i ew. identyfikację Użytkownika w razie skorzystania przez niego z jego praw jako osoby, której dane dotyczą.

Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać adres e-mail. Dane podane przez Użytkownika podczas zapisywania się do naszego newslettera są wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Abonenci mogą być także informowani pocztą elektroniczną o sprawach istotnych dla usługi lub rejestracji (np. o zmianach w ofercie newslettera lub sprawach technicznych).

W celu skutecznej rejestracji wymagany jest prawidłowy adres e-mail. Aby zweryfikować, czy rejestracji rzeczywiście dokonuje właściciel adresu e-mail, stosujemy procedurę „double opt-in”. W tym celu protokołujemy zamówienie newslettera. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Na podstawie wyraźnie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przesyłamy mu regularnie nasz newsletter lub podobne informacje pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są wyłącznie: administrator danych oraz podmiot przetwarzający dane, firma Marketo Inc., za pośrednictwem której przesyłamy newsletter.

Okres przechowywania danych:

Dane są przetwarzane tylko tak długo, jak długo istnieje odpowiednia zgoda. Po tym okresie są one usuwane.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników następuje dobrowolnie, wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. Bez zgody nie możemy niestety przesyłać Użytkownikom naszego newslettera.

Odwołanie udzielonej zgody

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystanie w celu wysyłki newslettera przez firmę Klüber. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link w tym celu. Ponadto oświadczenie o odwołaniu zgody można także przesłać poprzez dane kontaktowe podane na stronie internetowej.

Profilowanie

Jeżeli Użytkownik udzielił nam zgody, oceniamy jego sposób korzystania z przesłanego newslettera, a także związane z tym wizyty na stronie internetowej firmy Klüber, aby ulepszać newsletter i ofertę internetową oraz optymalizować je pod kątem rzeczywistych zainteresowań Użytkowników.

 

b. Formularz kontaktowy

 

Cel i podstawa prawna oraz uzasadniony interes

Dane podane przez Użytkownika są przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Użytkownikiem. Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcemy umożliwić Użytkownikom wygodny kontakt. Przekazane dane są zapisywane do celów rozpatrzenia zapytania oraz do możliwych pytań uzupełniających.

Jeżeli Użytkownik nawiązuje z nami kontakt w celu złożenia zapytania o ofertę, przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy:

Nasza strona internetowa jest obsługiwana przez usługodawcę, który działa jako podmiot przetwarzający dane.

Gdy Użytkownik przesyła nam zapytanie dotyczące oferty, pracujący dla nas usługodawcy mogą otrzymywać dane do tych celów, o ile dane są im potrzebne w celu realizacji określonej usługi (np. usługi informatyczne).

Wszyscy usługodawcy są zobowiązani umownie do poufnego traktowania danych Użytkowników.

Okres przechowywania danych:

Dane są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach od przetworzenia zapytania.

Jeżeli dojdzie do zawarcia stosunku umownego, podlegamy ustawowym obowiązkom przechowywania i usuwamy dane po 6 lub 10 latach.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników następuje dobrowolnie. Jednak możemy opracować zapytanie Użytkownika jedynie wówczas, gdy poda nam on swoje imię i nazwisko, adres e-mail i temat zapytania.

Sprzeciw

Informacje o prawie do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO podano poniżej.

 

c. Otwarcie naszej strony internetowej

 

Cel i podstawa prawna oraz uzasadniony interes

Jeżeli Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, tzn. jeżeli się nie loguje ani nie przekazuje informacji w inny sposób, automatycznie gromadzone są informacje ogólne. Informacje te (pliki logów serwera) obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, stosowany system operacyjny, nazwę domeny operatora usług internetowych, adres IP Użytkownika itp.

Są one przetwarzane w szczególności do następujących celów:

  • zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
  • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • w innych celach administracyjnych.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli zaistniej sytuacje wskazujące na niezgodne z prawem korzystanie z treści.

Nie wykorzystujemy danych Użytkownika w celu identyfikacji jego osoby. Informacje tego typu są przez nas analizowane pod kątem statystycznym w celu optymalizacji naszej strony internetowej i stosowanej technologii.

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorcy:

W ramach obsługi i serwisu naszej strony internetowej współpracujemy z usługodawcami w zakresie obsługi technicznej, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane.

Okres przechowywania danych:

Dane są usuwane, gdy nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych służących do udostępniania strony internetowej zasadniczo następuje to z chwilą zakończenia sesji.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane

Udostępnienie ww. danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Bez adresu IP i plików cookie nie można jednak zagwarantować działania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i serwisy mogą być niedostępne lub ograniczone.

Sprzeciw

Informacje o prawie do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO podano poniżej.

 

d. Rejestracja na naszej stronie internetowej

 

Cel i podstawa prawna oraz uzasadniony interes

Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług gromadzone są niektóre dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i dane służące do komunikacji (np. numer telefonu i adres e-mail). Użytkownik, który jest u nas zarejestrowany, uzyskuje dostęp do treści i usług, które oferujemy tylko zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto w każdej chwili możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Oczywiście w każdej chwili udzielamy także informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych Użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w ramach rejestracji następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy:

W ramach obsługi i serwisu naszej strony internetowej współpracujemy z usługodawcami w zakresie obsługi technicznej, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane.

Okres przechowywania danych:

Dane są przetwarzane tylko tak długo, jak długo istnieje odpowiednia zgoda. Po tym okresie dane są usuwane, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Aby skontaktować się z nami w związku z powyższym, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych na początku niniejszej polityki prywatności.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników następuje dobrowolnie, wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. Bez udostępnienia danych osobowych przez Użytkownika nie możemy zapewnić mu dostępu do oferowanych przez nas treści i usług.

Odwołanie udzielonej zgody

Użytkownik może w każdej chwili i w dowolnej formie odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystanie przez firmę Klüber. W tym celu wystarczy skorzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej lub w niniejszej polityce prywatności.

 

e. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

 

Cel i podstawa prawna oraz uzasadniony interes

Stosujemy pliki cookie, aby nasza strona internetowa była przyjazna dla Użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki, która wywołuje stronę, także po zmianie strony.

Za pomocą plików cookie są przechowywane i przekazywane w szczególności następujące dane:

  • ustawienia języka

Celem stosowania technicznych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze strony dla Użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej są niedostępne bez stosowania plików cookie. Wymagane jest przy tym, aby także po zmianie strony przeglądarka została rozpoznana.

Pliki cookie są niezbędne do następujących funkcji:

  • Przejęcie ustawień językowych
  • Zapamiętanie wyszukiwanych pojęć

Przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu tworzenia przyjaznej dla Użytkownika organizacji naszej strony internetowej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być usługodawcy w zakresie obsługi technicznej, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w ramach obsługi i serwisu naszej strony internetowej. W tym celu zawarliśmy z tymi usługodawcami odpowiednie umowy o przetwarzanie danych.

Okres przechowywania i szczegóły dot. plików cookie

Szczegóły dotyczące okresu przechowywania plików cookie oraz zakresu funkcji podano w informacjach dostępnych na początku wizyty na naszej stronie internetowej przy użyciu narzędzia „Cookiebot” w rubryce „Wygaśnięcie” lub „Cel”.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jednak bez tych danych nie możemy zapewnić działania usług i funkcji naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i serwisy mogą być niedostępne lub ograniczone.

Sprzeciw

Informacje o prawie do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO podano poniżej.

Informacje dotyczące plików cookie

Oczywiście istnieje możliwość przeglądania naszej strony internetowej także bez plików cookie. Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na stosowanie plików cookie. W każdej chwili można jednak zablokować stosowanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W funkcjach pomocy przeglądarki internetowej podano informacje, jak można zmienić te ustawienia. Dla typowych przeglądarek poniżej podano zestawienie. Informujemy, że po zablokowaniu plików cookie poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.

Jeżeli te pliki cookie mogą (także) dotyczyć danych osobowych, informujemy o tym w kolejnych punktach.

W ustawieniach przeglądarki można usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookie. Ponadto podano tam także informacje i instrukcje dotyczące usuwania plików cookie oraz zablokowania możliwości ich zapisywania. W zależności od rodzaju przeglądarki niezbędne informacje są dostępne pod następującymi linkami:

f. Pliki cookie, które nie są niezbędne ze względów technicznych

 

Cel i podstawa prawna

Na naszych stronach internetowych stosujemy także pliki „cookie”. Ta standardowa technologia obejmuje niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, umożliwiające między innymi wygodniejsze lub bezpieczniejsze korzystanie ze strony internetowej. Pliki cookie mogą także służyć do lepszego dopasowania oferty na stronie internetowej do zainteresowań Użytkownika lub do ogólnej optymalizacji strony na podstawie analiz statystycznych.

Szczegóły dotyczące stosowania przez nas określonych plików cookie podano w szczegółach naszego narzędzia „Cookiebot”, dostępnego na początku wizyty na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi każdorazowo zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być usługodawcy w zakresie obsługi technicznej, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w ramach obsługi i serwisu naszej strony internetowej. W tym celu zawarliśmy z tymi usługodawcami odpowiednie umowy o przetwarzanie danych.

Informacje o pozostałych odbiorcach oraz szczegóły dotyczące funkcji technicznych stosowanych narzędzi podano w naszym narzędziu „Cookiebot”.

Okres przechowywania i szczegóły dot. plików cookie

Szczegóły dotyczące okresu przechowywania plików cookie oraz zakresu funkcji podano w informacjach dostępnych na początku wizyty na naszej stronie internetowej przy użyciu narzędzia „Cookiebot” w rubryce „Wygaśnięcie” lub „Cel”.

Odwołanie udzielonej zgody

Użytkownik może w każdej chwili i w dowolnej formie odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystanie przez firmę Klüber. W tym celu wystarczy skorzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej lub w niniejszej polityce prywatności.

Profilowanie

Narzędzia do śledzenia umożliwiają ocenę zachowania Użytkowników strony internetowej oraz analizę ich zainteresowań. W tym celu tworzymy pseudonimizowany profil Użytkownika.

 

g. Stosowanie Google Analytics

 

Cel i podstawa prawna

Na naszej stronie internetowej stosujemy Google Analytics jako narzędzie do śledzenia i analizy internetowej. Dzięki analizie internetowej uzyskujemy informacje o zachowaniu Użytkowników na naszej stronie internetowej, np. dotyczące pochodzenia Użytkowników lub czasu przebywania na stronie. Na podstawie tych informacji możemy wykryć słabe punkty strony internetowej oraz poprawić jej efektywność.

Google Analytics jest usługą analizy internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (zwanej dalej: „Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Z powodu włączonej anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP Użytkownika jest wcześniej skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odwołanie udzielonej zgody

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi tej strony internetowej mogą być niedostępne. Ponadto Użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP Użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej: Wtyczka do przeglądarki służąca do zablokowania Google Analytics [LINK: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].

Jako alternatywy do opisanej powyżej wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można także zablokować śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link [ https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl ]. W urządzeniu Użytkownika zostanie zapisany plik cookie opt-out. Blokuje on pobieranie danych w przyszłości przez Google Analytics na tej stronie internetowej i w tej przeglądarce, dopóki pozostaje on zainstalowany w przeglądarce.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są: administrator danych i Google jako podmiot przetwarzający dane. W tym celu zawarliśmy z Google odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych.

Okres przechowywania danych:

Dane przekazywane przez nas do Google są usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których termin przechowywania upływa po 14 miesiącach, następuje w cyklach miesięcznych.

Transfer do kraju trzeciego:

Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Ponadto zawarliśmy z Google standardowe klauzule o ochronie danych w zakresie stosowania Google Analytics.

Profilowanie:

Narzędzie do śledzenia Google Analytics umożliwia ocenę zachowania Użytkowników strony internetowej oraz analizę ich zainteresowań. W tym celu tworzymy pseudonimizowany profil Użytkownika.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jeżeli Użytkownik zablokuje dostęp, może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

 

h. Stosowanie bibliotek skryptów (Google Fonts)

 

Cel i podstawa prawna

Aby prezentować nasze treści w sposób prawidłowy i atrakcyjny graficznie we wszystkich przeglądarkach, stosujemy na tej stronie internetowej „Google Fonts” firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google”) w ramach prezentacji czcionek.

Polityka prywatności operatora biblioteki Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy:

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie tworzy połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie możliwe jest przy tym gromadzenie danych przez operatora, w tym przypadku Google, aczkolwiek obecnie nie jest jasne, czy taki proces następuje oraz ew. do jakich celów.

Okres przechowywania danych:

Nie gromadzimy danych osobowych poprzez stosowanie Google Fonts.

Więcej informacji na temat Google Fonts podano na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Transfer do kraju trzeciego:

Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Sprzeciw wobec przetwarzania:

W celu prezentacji treści stosowany jest język programowania JavaScript. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, wyłączając obsługę JavaScript w swojej przeglądarce lub instalując blokadę JavaScript. Informujemy, że może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jednak w przypadku wyłączenia Google Fonts prawidłowe wyświetlanie strony nie może być zagwarantowane.

 

i. Stosowanie Google Maps

 

Cel i podstawa prawna

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Usługa Google Maps jest oferowana przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej „Google”). W ten sposób możemy wyświetlać bezpośrednio na stronie internetowej interaktywne mapy, umożliwiając wygodne korzystanie z funkcji map.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google podano we wskazówkach dotyczących polityki prywatności Google. Tam w centrum ochrony danych Użytkownik może także zmienić swoje indywidualne ustawienia w zakresie ochrony danych.

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google podano tutaj.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy:

W trakcie wizyty Użytkownika na stronie internetowej firma Google otrzymuje informacje o otwarciu przez Użytkownika określonej podstrony naszej witryny internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik jest zalogowany i niezależnie od tego, czy konto Użytkownika istnieje. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta.

Sprzeciw wobec przetwarzania:

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie przypisania danych do jego konta Google, musi wylogować się z konta Google przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane jako profile Użytkownika oraz wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb wyglądu swojej strony. Analiza taka następuje w szczególności (także w przypadku niezalogowanych Użytkowników) w celu prezentowania reklamy zgodnej z potrzebami oraz w celu informowania innych Użytkowników serwisów społecznościowych o aktywności Użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili Użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do Google.

Okres przechowywania danych:

Nie gromadzimy danych osobowych poprzez stosowanie Google Maps.

Transfer do kraju trzeciego:

Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Blokada przetwarzania:

Aby zablokować gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystanie danych o Użytkowniku przez Google w ramach korzystania z naszej witryny internetowej, należy wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki obsługę JavaScript. W takim przypadku korzystanie z naszej strony internetowej może być jednak ograniczone lub niemożliwe.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jeżeli Użytkownik zablokuje dostęp, może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

 

j. Zintegrowane filmy YouTube

 

Cel i podstawa prawna

Z naszą stroną internetową zintegrowane są filmy YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwana dalej „YouTube”). Gdy Użytkownik odwiedza stronę zawierającą wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwis YouTube otrzymuje informację o tym, które strony Użytkownik odwiedza. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przypisać jego zachowanie podczas surfowania do jego indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu YouTube operator umieszcza pliki cookie, które gromadzą informacje na temat zachowania Użytkownika.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajduje się w polityce prywatności operatora. Podano tam również więcej informacji na temat praw i możliwości ustawień związanych z ochroną sfery prywatnej (https://policies.google.com/privacy?hl=pl). Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Podstawa prawna:

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uprawnionego interesu, jakim jest prezentacja naszych treści wideo dostępnych w serwisie YouTube bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Odbiorcy:

Uruchomienie filmu YouTube automatycznie generuje połączenie z Google.

Okres przechowywania i sprzeciw wobec przetwarzania:

Zablokowanie plików cookie w ramach programu Google Ads skutkuje brakiem stosowania takich plików podczas uruchamiania filmów YouTube. W innych plikach cookie serwis YouTube zapisuje także informacje o korzystaniu ze strony niebędące danymi osobowymi. Aby temu zapobiec, należy zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie „YouTube” podano w polityce prywatności operatora na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Transfer do kraju trzeciego:

Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jeżeli Użytkownik zablokuje dostęp, może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

Sprzeciw

Informacje o prawie do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO podano poniżej.

 

k. Wtyczki społecznościowe

 

Sposób i cel przetwarzania:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość korzystania z tzw. „przycisków mediów społecznościowych”. W celu ochrony danych Użytkowników stosujemy rozwiązanie „Shariff”. Przyciski mediów społecznościowych są na stronie internetowej prezentowane wyłącznie jako ikona, która zawiera link do odpowiedniej strony internetowej danego serwisu. Po kliknięciu ikony Użytkownik zostanie przekierowany do określonego serwisu. Dopiero wtedy dane Użytkownika są przesyłane do właściwego operatora. Jeżeli Użytkownik nie kliknie ikony, nie nastąpi żadna wymiana między Użytkownikiem a operatorem przycisku mediów społecznościowych. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych Użytkowników w serwisach społecznościowych podano w warunkach korzystania właściwych operatorów. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff podano tutaj: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski następujących mediów społecznościowych:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)
Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Germany)
YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno - CA 94066 – USA)

 

l. Google AdWords

 

Cel i podstawa prawna

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Operatorem usługi Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę poprzez ogłoszenie w wyszukiwarce Google, funkcja Google AdWords umieści na jego komputerze plik cookie. Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy Użytkownik kliknie reklamę połączoną z Google.

Jeśli Użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, my oraz Google możemy rozpoznać, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można zatem śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klienta AdWords. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o liczbie wszystkich Użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację Użytkowników.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy:

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe Użytkownika włącznie z adresem IP są przekazywane do firmy Google w USA. Te dane osobowe są zapisywane przez Google. Google może przekazywać osobom trzecim dane osobowe gromadzone w ramach procesów technicznych.

Nasze przedsiębiorstwo nie otrzymuje żadnych informacji od Google, za pomocą których możliwa byłaby identyfikacja określonej osoby.

Okres przechowywania danych:

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób.

Transfer do kraju trzeciego:

Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Sprzeciw wobec przetwarzania:

Aby dezaktywować możliwość śledzenia, należy zablokować stosowane w tym celu pliki cookie – w ustawieniach przeglądarki poprzez całkowite wyłączenie automatycznego stosowania plików cookie lub dokonując takich ustawień, aby zablokowane były pliki cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Informujemy, że nie należy usuwać plików cookie opt-out, jeżeli Użytkownik nie życzy sobie zapisywania danych pomiarowych. W razie usunięcia wszystkich plików cookie w przeglądarce należy ponownie pobrać odpowiedni plik cookie opt-out.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jeżeli Użytkownik zablokuje dostęp, może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

 

m. Stosowanie remarketingu Google

 

Cel i podstawa prawna

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu firmy Google Inc., spółką dystrybucji usług remarketingu Google jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwana dalej „Google”).

Funkcja ta służy do prezentacji Użytkownikom odwiedzającym stronę w ramach sieci reklamowej Google reklam związanych z ich zainteresowaniami. W przeglądarce Użytkownika odwiedzającego stronę zapisywany jest plik cookie, który umożliwia rozpoznanie Użytkownika, gdy otwiera on strony należące do sieci reklamowej Google. Na stronach tych Użytkownikowi mogą być prezentowane reklamy dotyczące treści, którymi Użytkownik interesował się wcześniej na stronach internetowych stosujących funkcję remarketingu Google.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy:

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe Użytkownika włącznie z adresem IP są przekazywane do firmy Google w USA. Te dane osobowe są zapisywane przez Google. Google może przekazywać osobom trzecim dane osobowe gromadzone w ramach procesów technicznych.

Nasze przedsiębiorstwo nie otrzymuje żadnych informacji od Google, za pomocą których możliwa byłaby identyfikacja określonej osoby.

Blokada przetwarzania:

Według informacji firmy Google podczas tej operacji nie są gromadzone dane osobowe. Aby zablokować funkcję remarketingu Google, należy dokonać odpowiednich ustawień zgodnie z opisem na stronie https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl. Istnieje także możliwość zablokowania plików cookie dotyczących reklamy związanej z zainteresowaniami w ramach inicjatywy sieci reklamowej zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Jeżeli Użytkownik zablokuje dostęp, może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

 

n. Stosowanie funkcji Marketo

 

Cel i podstawa prawna

Na naszej stronie internetowej stosujemy Marketo jako narzędzie do śledzenia i analizy internetowej. Dzięki analizie internetowej uzyskujemy informacje o zachowaniu Użytkowników na naszej stronie internetowej, np. dotyczące pochodzenia Użytkowników lub czasu przebywania na stronie. Na podstawie tych informacji możemy wykryć słabe punkty strony internetowej oraz poprawić jej efektywność. Narzędzie umożliwia nam wyświetlanie Użytkownikom treści zgodnych z ich zainteresowaniami. W tym celu uwzględniane są między innymi dane dotyczące zainteresowań, które zgromadziliśmy w związku z przesyłaniem newslettera lub na podstawie historii zakupów Użytkownika.

Przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są tylko: administrator danych i podmiot przetwarzający dane, firma Marketo Inc.

Okres przechowywania danych:

Zasadniczo dane Użytkowników są przetwarzane do momentu odwołania zgody. W razie istnienia dodatkowych jednoznacznych okoliczności wskazujących na to, iż cel przetwarzania został spełniony lub zainteresowanie Użytkownika naszymi produktami i usługami przestało istnieć, usuwamy dane Użytkownika.

Transfer do kraju trzeciego:

Marketo przetwarza dane Użytkowników w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Ponadto zawarliśmy z Marketo standardowe klauzule o ochronie danych w zakresie stosowania wymienionego narzędzia.

Profilowanie:

Przy pomocy Marketo możemy ocenić zachowanie Użytkowników strony internetowej oraz dokonać analizy ich zainteresowań. W tym celu tworzymy pseudonimizowany profil Użytkownika.

Udostępnianie na podstawie przepisów lub wymagane:

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani na mocy umowy. Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik zablokuje dostęp, może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

Odwołanie udzielonej zgody

Użytkownik może w każdej chwili i w dowolnej formie odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystanie przez firmę Klüber. W tym celu wystarczy skorzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej lub w niniejszej polityce prywatności.

3. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzamy dane osobowe jedynie wówczas, gdy jest to zgodne z postanowieniami w zakresie ochrony danych. Dbamy przy tym o wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające, aby w każdej chwili odpowiednio chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas przesyłania stosujemy odpowiednie metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS. Nasze serwery są chronione za pomocą zapory sieciowej i programów antywirusowych. Procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, a także koncepcje przyznawania ról i uprawnień to nasze standardowe działania.

Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania regulacji RODO i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: BDSG) przy pracy z danymi.

4. Jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują Użytkownikowi?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji według art. 15 RODO, prawo do sprostowania według art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych według art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania według art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu według art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO.

W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Dotyczy to także odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody złożonych przed obowiązywaniem rozporządzenia o ochronie danych, czyli przed dniem 25 maja 2018. Informujemy, że odwołanie ma skutek na przyszłość. Odwołanie nie dotyczy przetwarzania danych, które nastąpiło przed odwołaniem.

Ponadto istnieje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ochrony danych (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG). Listę organów nadzorczych (dla podmiotów niepublicznych) wraz z adresami podano tutaj:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania niniejszej polityki prywatności, aby stale odpowiadała ona wymogom prawnym lub aby uwzględnić w polityce prywatności zmiany naszej oferty np. w razie wprowadzenia nowych usług. W przypadku ponownej wizyty na stronie obowiązuje nowa polityka prywatności.

 

6. Informacja o prawie do sprzeciwu według art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu dotyczące określonego przypadku

Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie rozważenia interesów); dotyczy to także wynikającego z tych przepisów profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

Po złożeniu sprzeciwu przez Użytkownika zaprzestajemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Odbiorcy sprzeciwu

Sprzeciw można złożyć w dowolnej formie z nagłówkiem „Sprzeciw”, z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu oraz daty urodzenia, przesyłając go na dane kontaktowe administratora podane w pkt 1.