Klüber Lubrication opracowuje technologie, które w decydujący sposób kształtują rynek przyszłych rozwiązań tribologicznych. Dla Klüber Lubrication innowacja oznacza wczesne rozpoznanie trendów oraz potrzeb rynku i przekształcenie wygenerowanych spostrzeżeń w konkretne wartości dla naszych klientów.

Innowacja w Klüber Lubrication łączy ludzi, technologie i wiedzę z różnych działów. Pozwala nam to na generowanie pomysłów i przekształcanie tych pionierskich pomysłów w nowe, innowacyjne produkty, usługi i obszary działalności.

Potrzeby klienta jako siła napędowa

Z wielką empatią określamy potrzeby naszych klientów i staramy się stworzyć dla nich najwyższą użyteczność. W tym celu łączymy wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów z rozbudowaną siecią zewnętrzną. W ramach inicjatywy przedsiębiorstwa nasi pracownicy otrzymują możliwość szybkiego opracowania wykonywalnych i sprawdzonych koncepcji biznesowych w celu stworzenia nowych i obiecujących perspektyw dla naszych klientów.

Rozwinięta kultura innowacji

Nasza kultura innowacji opiera się na kilkudziesięciu latach doświadczenia jako specjaliści w dziedzinie środków smarnych oraz na dogłębnym i głębokim zrozumieniu potrzeb naszych klientów. Nieustannie wspieramy i rozwijamy tę kulturę na wiele sposobów.

Nasi menedżerowie i eksperci poszerzają swoją wiedzę poprzez stosowanie nowych metod i technik innowacyjnych w celu określenia i zrozumienia potrzeb rynku i przekształcenia ich w wartości dla klientów. W ramach różnych warsztatów wspieramy naszych pracowników i klientów w testowaniu pomysłów i rozwiązań. Regularna wymiana z zewnętrznymi czynnikami innowacyjnymi inspiruje oraz wspiera nasze działania.

Więcej niż funkcjonalność

Jako silny partner dla naszych klientów, już teraz wprowadzamy technologie tribologiczne, które będą miały ogromne znaczenie w przyszłości.

Integracja potrzeb klientów i trendów w naszych innowacjach okazała się sukcesem. Można przytoczyć kilka przykładów:

  • Przedsiębiorczość korporacyjna: Dzięki naszym kursom szkoleniowym dotyczącym różnych metod, takich jak design sprints, lean start-up, myślenie projektowe i business model canvas, wspieramy naszych pracowników w rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych koncepcji oraz rozwijaniu przedsiębiorczego myślenia. Dzięki temu pracownicy są bardziej otwarci i pomagają znaleźć i przetestować możliwe rozwiązania dla naszych klientów.
  • Środki smarne na bazie wody są naszą nowo opracowaną, pionierską technologią, która wykorzystuje wodę jako olej bazowy, co zapewnia większe możliwości w zakresie e-mobilności.
  • Nasze produkty na bazie olejów naturalnych, takie jak Klüberbio LG 39-700, spełniają wiele oczekiwań specyficznych dla danego zastosowania. Ponadto pomagają naszym klientom dostosować się do rosnących standardów dot. ochrony środowiska.
  • W połączeniu z naszym TPM-Services nasze produkty mogą pomóc producentom i operatorom maszyn wyraźnie zmniejszyć zużycie energii i koszty operacyjne, a tym samym wykorzystanie zasobów naturalnych.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.