W zaworach i armaturze kryją się złożone układy tribologiczne. Aby zminimalizować zużycie tych komponentów, środek smarowy musi być kompatybilny jednocześnie z wieloma materiałami. Certyfikowane specjalistyczne środki smarowe oferowane przez Klüber Lubrication są opracowane w celu spełnienia indywidualnych wymagań, dzięki czemu zawory i armatura pracują niezawodnie przez cały okres eksploatacji.

Funkcją zaworów, zasuw, kurków i klap jest sterowanie przepływem czynników przesyłanych rurociągami. Urządzenia te występują we wszystkich branżach przemysłu, we wszystkich gminach i gospodarstwach domowych. Tylko niektóre z nich nie wymagają smarowania, które zabezpieczałoby zawory przed zużyciem i zapewniało prawidłowe funkcjonowanie komponentów. To, jaki środek smarny będzie najbardziej odpowiedni do danego zastosowania, zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj materiału, typ tarcia, obciążenie, typ ruchu, prędkość, temperatura, ciśnienie i okres eksploatacji zaworu. Większość zaworów i armatury podlega ponadto określonym wytycznym, normom i wymogom prawnym.

Smary do zaworów wody pitnej muszą spełniać normy krajowe, być odporne na działanie mediów, zapewniać skuteczne uszczelnienie i dobrą operatywność we wszystkich temperaturach. W przypadku kontaktu z paliwami gazowymi, szczególnie duże znaczenie ma wysoka odporność na działanie tych mediów. W przypadku instalacji tlenowych, ze względów bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie certyfikowane smary. Każda wytwarzana przez nas partia smaru do zaworów tlenowych jest testowana przez Niemiecki Instytut Materiałoznawstwa (BAM).

Zróżnicowane rozwiązania, kompleksowe doradztwo

Klüber Lubrication oferuje właściwe smary specjalistyczne do wszystkich wymienionych, zróżnicowanych i złożonych układów tribologicznych i wymagań. Pozwala to klientom na znaczne wydłużenie okresu eksploatacji zaworów i armatury. Nasi specjaliści świadczą ponadto wszechstronne usługi doradcze i współpracują z klientami w opracowywaniu potrzebnych im rozwiązań, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, takich jak konstrukcja komponentów, materiały i wpływ warunków otoczenia.

Jako jeden z wiodących producentów wysokowydajnych środków smarnych, od wielu lat ściśle współpracujemy z renomowanymi producentami OEM, którzy dołączają nasze smary jako element wyposażenia oferowanych zaworów i armatur. Nasze obecne i przyszłe działania w tej branży skupiają się przede wszystkim właśnie na tym aspekcie. Produkty Klüber Lubrication spełniają wszystkie odnośne normy i wytyczne, gwarantując, że jako klient kupują Państwo sprawdzoną jakość.

Posiadane przez nas certyfikacje i aprobaty:

  • Zawory do wody sanitarnej i pitnej: Wytyczne Niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska (rekomendacje DVGW-KTW), certyfikacja NSF 61, ÖVGW, SVGW, ACS, WRAS, AS4020, KIWA, BelgAqua, PZH
  • Przemysł spożywczy: NSF-H1
  • Instalacje spalania gazu i systemy paliw gazowych: EN 377, DIN 3536, EN 751

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu wybrać odpowiedni środek smarny do konkretnego zastosowania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.