Smarowanie uszczelek jest ważne: aby ułatwić montaż uszczelki lub wyprofilowanego elastomeru; w przypadku uszczelek na obracających się wałach; aby zapobiec wnikaniu zanieczyszczeń na wargach ochronnych promieniowych uszczelek wałów.

Wszędzie tam, gdzie uszczelki pracują pod obciążeniem dynamicznym, może dojść do wycieku medium. Jeżeli pomiędzy uszczelką elastomerową a wałem nie utworzy się warstwa środka smarnego lub jeżeli istniejąca warstwa środka smarnego pęknie, tarcie pomiędzy ruchomymi elementami może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury, a w konsekwencji do uszkodzenia materiałów uszczelniających i zwiększonego zużycia (uszkodzenie wału). Środek smarny, który nie spełnia tego zadania, może również wpływać na materiał uszczelnienia, prowadząc do nieszczelności i awarii systemu.

We współpracy ze specjalistami ds. uszczelnień we Freudenberg Group, firma Klüber Lubrication opracowała kombinację środka smarnego i uszczelnienia, która umożliwiają optymalizację żywotności uszczelnień. „Lube & Seal” to nazwa nadana tej międzyorganizacyjnej współpracy, która przynosi korzyści użytkownikowi.

Współpraca „Lube&Seal” oferuje następujące korzyści użytkownikowi:

  • sprawdzoną kompatybilność z elastomerami
  • kombinacje materiału uszczelniającego oraz smaru umożliwiającą optymalizację warunków tarcia
  • zoptymalizowane rozwiązania dla całych systemów tribologicznych
  • profesjonalne doradztwo na etapie opracowywania produktu
  • zwiększoną niezawodność wszystkich produktów i komponentów
  • zmniejszenie kosztów operacyjnych w całym okresie eksploatacji elementu

Przejdź na stronę internetową naszego partnera: Freudenberg Sealing Technologies

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.