Poniżej znajdują się szczegółowe oczekiwania wobec naszych dostawców w zakresie standardów etycznych, odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska i neutralności klimatycznej, oparte na pięciu podstawowych zasadach:

  • odpowiedzialne i etyczne działanie we wszystkich obszarach i sytuacjach zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania i inicjatywą ONZ Global Compact,
  • udowodniona redukcja emisji dwutlenku węgla, aby ostatecznie osiągnąć neutralność klimatyczną w całym łańcuchu dostaw do 2045 r,
  • regularnie aktualizowane i zoptymalizowane oceny śladu ekologicznego / cyklu życia wszystkich surowców i opakowań,
  • zwiększenie udziału surowców wtórnych w naszych surowcach i opakowaniach,
  • wspólnie z naszymi dostawcami tworzymy bardziej zrównoważone rozwiązania dla naszych klientów poprzez innowacyjne produkty.

Oczekiwania te stanowią podstawę naszej współpracy i naszego zaangażowania w zrównoważoną przyszłość i działalność neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Wierzymy, że ścisła współpraca z naszymi partnerami biznesowymi i dostawcami zapewnia utrzymanie najwyższych standardów etycznych. Razem możemy wywrzeć pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy na świat.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.