Wytwarzanie produktów farmaceutycznych podlega szczególnie rygorystycznym wymaganiom, ponieważ w branży tej szczególne znaczenie ma wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia produktu. Z tego względu polecamy wybór naszych specjalnych środków smarowych posiadających rejestrację NSF H1, certyfikowanych zgodnie z ISO 21469 i zgodnych z przepisami FDA. Oferujemy wszechstronną i atrakcyjną cenowo linię produktów.

Wytyczne te uznają kontrolę zanieczyszczeń za niezwykle istotną kwestię, dlatego zarządzanie ryzykiem wymaga, aby środki smarne wchodzące w kontakt z produktem były higienicznie bezpieczne; smary NSF H1 należy stosować wyłącznie w celu zwiększenia niezawodności procesów produkcyjnych. Zapobiega to ryzyku zmieszania środków smarnych, a zanieczyszczenie produktu farmaceutycznego środkami smarnymi innymi niż NSF H1 staje się niemożliwe.

Pełne zaufanie do zdolności środków smarnych zarejestrowanych jako NSF H1 do zarządzania ryzykiem chemicznym, fizycznym i biologicznym wynika ze świadomości, że nie tylko środki smarne, ale także ich zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty NSF zgodnie z nowymi międzynarodowymi normami ISO 21469.

Ułatwiając zgodność z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP), specjalistyczne smary mogą również zwiększać produktywność, niezawodność i ekonomiczność maszyn stosowanych w produkcji leków, kosmetyków i produktów higieny osobistej.

Dalsze korzyści obejmują wysoką odporność na starzenie i utlenianie, zoptymalizowaną ochronę przed zużyciem, dobrą ochronę przed korozją, dobrą wodoodporność w celu ochrony przed wymywaniem podczas sterylizacji, czyszczenia i dodatkowe działanie antykorozyjne.

Opracowane dla przemysłu kosmetycznego, higieny osobistej i farmaceutycznego

Specjalistyczne smary z certyfikatem NSF H1 mogą pomóc w spełnieniu wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i poprawić wydajność maszyn w przemyśle kosmetycznym, higieny osobistej, a także farmaceutycznym.

Przykłady produkcji farmaceutycznej obejmują stemple w tabletkarkach, a także obszary o wysokiej temperaturze w maszynach pakujących w blistry. Maszyny takie jak powlekarki, systemy ze złożem fluidalnym, maszyny do napełniania kapsułek, maszyny do granulowania, maszyny do napełniania płynami i wirówki koszowe także mogą skorzystać z naszych specjalistycznych smarów. Sprężarki, napędy pneumatyczne, pompy próżniowe, łożyska reaktorów i uszczelnienia mechaniczne, powszechnie spotykane w jednostkach produkcyjnych aktywnych składników farmaceutycznych (API), również wymagają smarów zgodnych ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP.

Do modułów urządzeń w przemyśle kosmetycznym zaliczają się reaktory (przekładnie do mieszadeł, mechaniczne uszczelnienia wałów), mieszalniki, homogenizatory, linie rozlewnicze, maszyny pakujące, sprężarki powietrza, układy hydrauliczne, systemy transportu rurowego. Zastosowania środków higieny osobistej w przypadku smarów specjalnych obejmują reaktory i mieszalniki szybkoobrotowe, zawory aseptyczne i higieniczne oraz homogenizatory przemysłowe. Typowe produkty do higieny osobistej to kremy, pasta do zębów, pieluchy i higiena dla kobiet.

Wiele branż, wiele wyzwań

W branży farmaceutycznej obowiązujące standardy Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) wymagają stosowania certyfikowanych produktów smarnych, które przejdą audyty. Te smary muszą być zarejestrowane w kategorii H1, posiadać certyfikat ISO 21469 i być zgodne z FDA, aby mieć pewność, że nie zanieczyszczą produktu końcowego.

Należy minimalizować zużycie instalacji i sprzętu oraz unikać nieplanowanych prac konserwacyjnych. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują obecność wielu punktów smarowania, stosowanie wielu środków smarnych, mieszanie i ewentualnie krótkie okresy między kolejnymi smarowaniami.

Podczas wytwarzania produktów kosmetycznych należy przestrzegać przepisów normy DIN EN ISO 22716 (Kosmetyki – Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)). Smary muszą posiadać rejestrację H1, certyfikat ISO 21469 i być zgodne z FDA. Ponadto personel musi być stale szkolony w zakresie zasad GMP.

Oszczędność kosztów, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo dzięki specjalistycznym środkom smarnym

Nasze specjalistyczne środki smarne wspierają przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej, kosmetycznej i higieny osobistej w spełnianiu światowych wytycznych Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Smary te bezpiecznie przeprowadzą producentów przez każdy audyt, również pod kątem zgodności z wymogami pomieszczeń czystych, mającymi na celu zapewnienie sterylnej produkcji.

Wydłużają się okresy między kolejnymi smarowaniami, zmniejszają się nieplanowane konserwacje, zwiększa się dostępność zakładu i wydłuża się żywotność smarowanych elementów.

Zarejestrowane środki smarne firmy Klüber Lubrication posiadają obszerną dokumentację jakościową, co ułatwia uzyskanie certyfikatu.

Mniejsza różnorodność środków smarnych przyczynia się do zrównoważonej produkcji

Właściwy system zarządzania środkami smarnymi może znacznie zmniejszyć wydatki na energię, robociznę i części zamienne. Udowodniono, że program konsolidacji środków smarnych zmniejsza zapasy środków smarnych aż o 75%. Wyniki obejmują mniejsze ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego smarów, niższe koszty zakupu/transportu oraz uproszczenie procesów stosowania smarów.

Wszystkie informacje trafiają do indywidualnego planu smarowania operacyjnego, łącznie z opisem, w jaki sposób należy smarować poszczególne punkty smarowania. Na podstawie tych dokumentów określamy podejścia do optymalizacji takie jak:

  • Idealnie odmierzone ilości smaru, które zapewniają czyste środowisko w punkcie smarowania
  • Optymalne wykorzystanie smaru, na przykład w celu uniknięcia odpadów i zanieczyszczeń
  • Idealne odstępy między konserwacjami
  • Idealne metody aplikacji
  • Ulepszenia zapobiegające przestojom wymaganym do ponownego smarowania

Nasi eksperci opracowują również plan optymalizacji i na jego podstawie określają środki usprawniające procesy TPM (Total Productive Maintenance), takie jak konserwacja, szkolenia, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska i ochroną zdrowia.

Skontaktuj się z nami

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się produkcją leków, kosmetyków czy produktów higieny osobistej, możemy pomóc przygotować najlepszą strategię dotyczącą smarów specjalnych dla Państwa zakładu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

W skrócie: specjalistyczne smary dla przemysłu farmaceutycznego

  • Zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP): Klüber Lubrication oferuje ponad 270 środków smarnych zarejestrowanych przez NSF w kategorii H1.
  • Oszczędność: Wysokowydajne specjalistyczne środki smarne umożliwiają dłuższe okresy między kolejnymi smarowaniami i poprawiają dostępność sprzętu w zakładach farmaceutycznych.
  • Obszerna dokumentacja jakościowa zarejestrowanych środków smarnych firmy Klüber Lubrication ułatwia uzyskanie certyfikacji.
  • Doradztwo eksperckie: Nasi eksperci oferują wymierną wartość dodaną dzięki naszym kompleksowym usługom i wiedzy specjalistycznej wynikającej z ponad 90-letniego doświadczenia.
  • Zrównoważona optymalizacja: Nasze doradztwo pomoże Państwu osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Tu znajdą Państwo produkty dla każdego zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym: wszystkie segmenty niższego rzędu

Skontaktuj się z nami

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o naszych specjalistycznych środkach smarnych dla przemysłu farmaceutycznego?

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.