Kalkulator lepkości roboczej

Lepkość cieczy jest jej opornością na przepływ i jest silnie uzależniona od temperatury. Zmniejsza się ona wraz ze wzrostem temperatury, tzn. ciecz staje się bardziej płynna. Zmiana ta nie jest jednak liniowa w stosunku do temperatury, lecz wykazuje podwójną zależność logarytmiczną. Zależność ta, która została opisana przez Ubbelohde'a i Waltera, odnosi się do olejów mineralnych i w pierwszym przybliżeniu może być stosowana również do olejów syntetycznych.

Lepkość robocza środków smarnych

Lepkość roboczą dla olejów i olejów bazowych smarów Klüber Lubrication można określić w przybliżeniu na podstawie znanej lepkości kinematycznej w temperaturze 40 °C i 100 °C.  Lepkość środka smarnego (z uwzględnieniem obciążeń, prędkości obrotowych itp.) jest jednym ze wskaźników tworzenia się filmu smarowego chroniącego przed tarciem i zużyciem. Oleje syntetyczne, specjalne dodatki i różne koncepcje zagęszczaczy umożliwiają tworzenie się filmu smarowego już przy niższej, energooszczędnej lepkości.

Wskaźnik lepkości roboczej

Bazowa lepkość kinematyczna

mm²/s
mm²/s
°C

Obliczenia na stronie opierają się na ogólnych doświadczeniach oraz wiedzy zgodnie z normą DIN 51563 i Ubbelohde-Walther w momencie publikacji i mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyniki są wartościami orientacyjnymi do prognozowania lepkości roboczej. W praktyce jednak rzeczywista wartość lepkości musi być sprawdzana przez użytkownika za pomocą odpowiednich metod w każdym indywidualnym przypadku. Informacje te nie stanowią żadnej deklaracji co do specyfikacji, zapewnienia właściwości/gwarancji lub przydatności produktów do konkretnych zastosowań. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie i nie mogą być uznane za wyczerpujące, poprawne lub dokładne. Produkty firmy Klüber są stale udoskonalane. Klüber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.