Polityka prywatności

Poniższe informacje prawne regulują dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej. Dla celów niniejszych Informacji prawnych, strona internetowa obejmuje również strony naszych spółek zależnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami, ponieważ korzystanie z tej strony oznacza akceptację tych warunków w ich aktualnej formie.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica

NIP (VAT): 782-198-61-29
DUNS: 366091218

Tel.: +48 61 656 39 60
E-mail: office@pl.klueber.com

 – zwany dalej „Klüber”. 

2. Jakie działania związane z przetwarzaniem są prowadzone na stronie internetowej?

Podstawowe informacje o odbiorcach danych wewnątrz grupy:

Klüber jest członkiem grupy Freudenberg, prowadzącym działalność na całym świecie. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników firmy Klüber, krajowych dystrybutorów i spółki stowarzyszone.

W przypadku danych przetwarzanych w krajach spoza UE, Klüber zapewnia zgodność przetwarzania Państwa danych osobowych z europejskim poziomem ochrony danych osobowych stosując standardowe umowy UE, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Spółki zależne w ramach grupy kapitałowej można znaleźć tutaj.

Innych szczególnych odbiorców określa się w trakcie poszczególnych czynności przetwarzania.

a. Newsletter i przesyłanie informacji pocztą elektroniczną

Cel i podstawa prawna
Państwa dane służą do przesyłania Państwu pocztą elektroniczną zasubskrybowanego newslettera, analizowania Państwa aktywności na profilu użytkownika i przypisywania do niego Państwa działań. Państwa imię i nazwisko jest potrzebne celem spersonalizowanej wysyłki newslettera oraz identyfikacji w razie ewentualnej chęci skorzystania przez Państwa z uprawnień osoby, której dane dotyczą.

Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail. Dane podane w chwili zapisywania się do naszego newslettera posłużą wyłącznie do celów obsługi Państwa subskrypcji. Subskrybenci mogą otrzymywać informacje pocztą elektroniczną również w kwestiach ważnych dla świadczenia naszej usługi lub rejestracji (np. zmiany w subskrypcji newslettera lub kwestiach technicznych).

Aby zapewnić skuteczną rejestrację, wymagamy podania ważnego adresu e-mail. To, czy osoba zapisująca się do naszego newslettera jest właścicielem podanego przez siebie adresu e-mail, weryfikujemy w procedurze „double opt-in”. Wymaga to zalogowania się do subskrypcji newslettera. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będziemy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Państwa adres e-mail, regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter lub pokrewne informacje.

Odbiorcy:
Odbiorcami danych są wyłącznie administrator danych oraz przetwarzająca je spółka Marketo, Inc. za pośrednictwem której wysyłamy newsletter.

https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Przekazywane danych krajom trzecim:
Nie przekazujemy danych do krajów trzecich.

Okres przechowywania:
Przedmiotowe dane będą przetwarzane w danym zakresie tylko przez okres obowiązywania stosownej zgody. Zostaną usunięte po jego upływie.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez Państwa zgody niestety nie możemy wysyłać naszego newslettera.

Cofnięcie zgody
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie przez spółkę Klüber w związku z subskrypcją newslettera. W tym celu w każdym newsletterze umieszczony jest link. Mogą Państwo również cofnąć swoją zgodę korzystając z innych dostępnych na stronie opcji kontaktu.

Profilowanie
Po otrzymaniu Państwa zgody, będziemy analizować korzystanie przez Państwa z przesłanych newsletterów oraz Państwa odwiedziny strony internetowej Klüber w celu ciągłego ulepszania newslettera i oferty internetowej oraz optymalizacji obu tych elementów pod kątem rzeczywistych zainteresowań odwiedzających.

b. Zablokowane treści („gated content”)

Cel i podstawa prawna
Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu bezpłatnego dostarczenia Państwu materiałów informacyjnych. Nasze materiały, a w szczególności białe księgi, podcasty, one pagery, artykuły „listicle”, wideo, porady i wskazówki „tips & tricks”, szkolenia, LinkedIn, kampanie globalne, będą przesyłane Państwu pocztą elektroniczną. Imię i nazwisko zostanie podane w celu Państwa identyfikacji, w razie gdyby zażądali Państwo możliwości skorzystania ze swoich praw jako podmiot danych.

Podstawę prawną dla takich czynności przetwarzania danych stanowi umowny stosunek wymiany (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są wyłącznie ich administrator oraz wymienione dalej podmioty przetwarzające

Przekazywane danych krajom trzecim
Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Okresy przechowywania
Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak długo występuje cel ich wykorzystania. Z reguły Państwa dane są usuwane, jeśli przez przeszło trzy lata nie logowali się Państwo na stronie.

Nakazane lub wymagane powierzenie danych
Powierzenie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie istniejącego stosunku wymiany.

Cofnięcie zgody/sprzeciw
W każdej chwili mogą Państwo bez uprzedzenia zrezygnować z korzystania z zablokowanych treści (gated content). W tym celu wystarczy postępować zgodnie z zapisami w pkt „Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO”, gdzie otrzymają Państwo również dalsze informacje. Wówczas nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych wiadomości e-mail dotyczących Zablokowanych treści „gated content”. Jednocześnie utracą Państwo do nich dostęp.

c. Formularz kontaktowy

Cel, podstawa prawna i prawnie uzasadniony interes
Wprowadzone przez Państwa dane są przechowywane w celu bezpośredniego kontaktu z Państwem. Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Formularz kontaktowy służy do zapewnienia Państwu prostego sposobu skontaktowania się z nami. Podane przez Państwa informacje są przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz na wszelkie dalsze pytania.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami w celu otrzymania oferty cenowej, dane wprowadzone do formularza kontaktowego zostaną przetworzone w celu realizacji kroków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W przypadku przesłania nam zapytania ofertowego, dane w tym celu mogą otrzymać wyznaczone przez nas podmioty przetwarzające, pod warunkiem, że podmioty takie potrzebują tych danych do realizacji swoich odpowiednich usług (np. usług informatycznych).

Odbiorcy:
Nasza strona internetowa jest utrzymywana przez dostawcę usług, który działa jako nasz podmiot przetwarzający.

https://www.electronic-minds.de/de/

Wszyscy usługodawcy są zobowiązani umowami do zachowania poufności Państwa danych.

Okres przechowywania:
Dane są usuwane najpóźniej sześć miesięcy po przetworzeniu zapytania.

W sytuacji, gdy zawarta jest umowa, podlegamy ustawowym okresom przechowywania i usuniemy Państwa dane po sześciu lub dziesięciu latach.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Państwa zapytanie będziemy mogli rozpatrzyć tylko po podaniu przez Państwa swojego nazwiska, adresu e-mail i powodu zapytania.

Sprzeciw
W kwestii przysługiwania Państwu prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

d. Korzystanie z Friendly Captcha

Cel
Nasza witryna korzysta z Friendly Captcha do przetwarzania formularzy. Operatorem Friendly Captcha jest firma Friendly Captcha GmbH (Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy). Pozwala nam to uniknąć wprowadzania danych nie przez człowieka i zautomatyzowanych działań oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów technicznych. W ramach przetwarzania zbierane są następujące dane dziennika:

 • Dane techniczne połączenia dostępu do serwera (data, godzina, lokalizacja, systemy operacyjne, aplikacje, informacje o przeglądarce)
 • Nagłówki żądań User Agent, Origin i Referer
 • Sama zagadka, która zawiera informacje o koncie i kluczu strony internetowej, której zagadka dotyczy
 • Wersja widżetu
 • Sygnatura czasowa
 • Zanonimizowany (poprzez jednokierunkowe haszowanie) licznik na adres IP.

Podstawa prawna
Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszej strony internetowej przed niepożądanym działaniem botów, ochronie przed spamem i ochronie przed atakami, takimi jak masowe żądania.

Obiorcy
Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy pełnią funkcję podmiotów przetwarzających zamówienia w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej. W tym celu zawarliśmy z dostawcami odpowiednie umowy o realizację zamówień. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Friendly Captcha można znaleźć w Polityce prywatności Friendly Captcha.

Okres przechowywania
Jeżeli przechowywane są dane osobowe, zostaną one usunięte w terminie 30 dni.

Przekazywane danych krajom trzecim
Friendly Captcha korzysta z podwykonawców z USA. Friendly Captcha zawarła standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje zgodnego z prawem przesyłania danych.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. Bez tych danych nie możemy jednak zagwarantować usługi i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Sprzeciw
W kwestii przysługiwania Państwu prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO) prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

e. Odwiedzanie naszej strony internetowej

Cel, podstawa prawna i prawnie uzasadniony interes
Po Państwa wejściu na naszą stronę internetową – bez rejestrowania się bądź podania nam informacji w inny sposób – zbierane będą automatycznie informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) wskazują np. używaną przeglądarkę internetową i system operacyjny, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych, adres IP itp.

Są one przetwarzane między innymi w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
 • inne cele administracyjne.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki nielegalnego użytkowania.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wysnuwania jakichkolwiek wniosków na Państwa temat. Tego rodzaju dane mogą zostać przez nas poddane analizie statystycznej w celu optymalizacji naszej strony internetowej i zastosowanej w niej technologii.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udoskonalaniu stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorcy:
Naszymi podmiotami przetwarzającymi są dostawcy usług technicznych, którym zlecamy obsługę i utrzymanie naszej strony internetowej.
https://www.electronic-minds.de/de/

Okres przechowywania:
Dane te zostaną usunięte w chwili, gdy przestaną być potrzebne do celów, w jakich są gromadzone. W przypadku danych wykorzystywanych do udostępnienia strony internetowej, z reguły ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie wyżej wymienionych danych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. Bez adresu IP i plików cookie nie możemy jednak zagwarantować usługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Również niektóre funkcje i usługi mogą być ograniczone lub niedostępne.

Sprzeciw
W kwestii przysługiwania Państwu prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO) prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

f. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Cel, podstawa prawna i prawnie uzasadniony interes
Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług zbieramy szereg danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe (np. numer telefonu i adres e-mail). Po dokonaniu rejestracji na naszej stronie, mogą Państwo uzyskać dostęp do naszych treści i usług, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zarejestrowani użytkownicy mogą również w każdej chwili zmienić lub usunąć dowolne dane, podane podczas rejestracji. Ponadto, w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać od nas informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy:
Naszymi podmiotami przetwarzającymi są dostawcy usług technicznych, którym zlecamy obsługę i utrzymanie naszej strony internetowej.
https://www.electronic-minds.de/de/

Okres przechowywania:
Przedmiotowe dane będą przetwarzane w danym zakresie tylko przez okres obowiązywania stosownej zgody. Zostaną one następnie usunięte, o ile nie mają zastosowania ustawowe obowiązki przechowywania. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez podania przez Państwa swoich danych osobowych nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępu do oferowanych treści i usług.

Cofnięcie zgody
Bez żadnych wymogów formalnych i w każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie przez spółkę Klüber. W tym celu wystarczy skorzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej lub w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

g. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Cel, podstawa prawna i prawnie uzasadniony interes
Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre z elementów naszej strony internetowej wymagają rozpoznawania przeglądarki również po zmianie strony.

W tym momencie w plikach cookie zapisywane i przesyłane są między innymi następujące dane:

 • Ustawienia języka

Niezbędne ze względów technicznych pliki cookie służą do celów ułatwienia odwiedzającym korzystania z witryny. Niektóre z funkcji naszej strony internetowej celem udostępnienia wymagają użycia plików cookie. Aby tak się stało, przeglądarka musi zostać rozpoznana również po przejściu na nową stronę.

Pliki cookie wymagane są w następujących przypadkach zastosowań:

 • przyjęcie ustawień językowych,
 • zapamiętywanie wyszukiwanych fraz.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych mogą być m.in. dostawcy usług technicznych, którzy jako podmioty przetwarzające są odpowiedzialni za funkcjonowanie i utrzymanie naszej strony internetowej. W tym zakresie zawarliśmy z dostawcami odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania zamówień.
https://www.electronic-minds.de/de/

Okres przechowywania i szczegóły dotyczące plików cookie
Szczegóły dotyczące okresu przechowywania i zakresu zastosowań plików cookie można znaleźć w informacjach wyświetlanych w chwili pierwszego wejścia na naszą stronę internetową przez narzędzie „Cookiebot” w kategorii „Expiry” lub „Purpose”.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. Bez tych danych nie możemy jednak zagwarantować usługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Również niektóre funkcje i usługi mogą być ograniczone lub niedostępne.

Sprzeciw
W kwestii przysługiwania Państwu prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO) prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Informacje o plikach cookie
Bez plików cookie i tak zawsze możecie Państwo przeglądać naszą stronę internetową. Przeglądarki internetowe są zwykle ustawiane w taki sposób, aby akceptowały pliki cookie. Na ogół użycie plików cookie można w każdej chwili wyłączyć, dostosowując ustawienia w Państwa przeglądarce. Aby dowiedzieć się, jak zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Poniżej znajduje się lista standardowych przeglądarek. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu przez Państwa obsługi plików cookie niektóre funkcje na naszej stronie mogą nie działać.

Informację o tym znajdą Państwo w stosownych punktach poniżej, w zakresie, w jakim te pliki cookie mogą (również) dotyczyć danych osobowych.

Poszczególne lub wszystkie pliki cookie mogą Państwo usunąć za pomocą ustawień przeglądarki. Ponadto zostaną Państwo poinformowani i poinstruowani o tym, jak można usunąć takie pliki cookie lub z góry zablokować ich przechowywanie. W zależności od dostawcy przeglądarki internetowej, wymagane informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera: https://www.opera.com/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB&viewlocale=en_GB

h. Pliki cookie niewymagane ze względów technicznych

Cel i podstawa prawna
Nasze strony internetowe częściowo wykorzystują pliki cookie. Pod tą standardową technologią kryją się niewielkie pliki tekstowe, które, przechowywane na używanym przez Państwa urządzeniu, umożliwiają m.in. wygodniejszą i bezpieczniejszą wizytę na stronie internetowej. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do lepszego dostosowania oferty strony internetowej do potrzeb odwiedzającego lub do wprowadzenia ogólnych ulepszeń w oparciu o analizy statystyczne.

Więcej szczegółów na temat używanych przez nas plików cookie znajdą Państwo w naszym narzędziu „Cookiebot”, które wyświetli się przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową.

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych mogą być m.in. dostawcy usług technicznych, którzy jako podmioty przetwarzające są odpowiedzialni za funkcjonowanie i utrzymanie naszej strony internetowej. W tym zakresie zawarliśmy z dostawcami odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania zamówień.
https://www.electronic-minds.de/de/

Nasze narzędzie „Cookiebot” określa dalszych odbiorców i szczegóły dotyczące technicznego działania stosowanych narzędzi.

Okres przechowywania i szczegóły dotyczące plików cookie
Szczegóły dotyczące okresu przechowywania i zakresu zastosowań plików cookie można znaleźć w informacjach wyświetlanych w chwili pierwszego wejścia na naszą stronę internetową przez narzędzie „Cookiebot” w kategorii „Expiry” lub „Purpose”.

Cofnięcie zgody
Bez żadnych wymogów formalnych i w każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie przez spółkę Klüber. W tym celu wystarczy skorzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej lub w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Profilowanie
Do analizy działań odwiedzających na stronie internetowej oraz ich zainteresowań mogą być wykorzystywane narzędzia śledzenia. Do tego celu tworzymy anonimowy profil użytkownika pod pseudonimem.

i. Google Signals

Korzystamy również z rozszerzenia technicznego „Google Signals”, które umożliwia śledzenie na wielu urządzeniach (cross-device tracking). Dzięki temu możliwe jest skojarzenie jednego odwiedzającego stronę z różnymi urządzeniami końcowymi. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy podczas wizyty na stronie internetowej zalogowali się Państwo do swojej usługi Google i jednocześnie aktywowali w ustawieniach swojego konta Google opcję „personalizacji reklam”. Dane osobowe mogą w czasie tego przetwarzania przepływać do Google. Nasza firma nie otrzymuje żadnych danych osobowych ani dostępu do profili użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z „Google Signals”, mogą Państwo wyłączyć opcję „personalizacji reklam” w ustawieniach swojego konta Google.

j. Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Fonts)

Cel i podstawa prawna
Poprawna i atrakcyjna graficznie prezentacja naszych treści we wszystkich przeglądarkach wymaga od nas wyświetlania na naszej stronie internetowej czcionek „Google Fonts” udostępnianych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”).

Polityka prywatności operatora biblioteki Google jest dostępna tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Odbiorcy:
Uruchomienie bibliotek skryptów, czy też bibliotek czcionek, automatycznie przenosi do operatora biblioteki. Teoretycznie operatorzy, a w tym przypadku – Google, mogą gromadzić dane, ale obecnie nie jest jasne, czy i ewentualnie w jakich celach mogą to robić.

Okres przechowywania:
Wykorzystując Google Fonts nie gromadzimy danych osobowych.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Przekazywane danych krajom trzecim:
Google przetwarza Państwa dane w Stanach Zjednoczonych. Stosownymi gwarancjami dla zgodnego z prawem przekazywania danych są zawarte standardowe zapisy umowne.

Sprzeciw wobec przetwarzania:
Do wyświetlania treści często używany jest język programowania JavaScript. Dlatego można uniemożliwić przetwarzanie danych, wyłączając obsługę JavaScript w przeglądarce lub instalując blokadę JavaScript. Prosimy pamiętać, że w takim razie skorzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. Nie możemy jednak zagwarantować, że strona będzie wyświetlana poprawnie, jeśli Google Fonts zostanie wyłączony.

k. Korzystanie z Google Maps

Cel i podstawa prawna
Nasza witryna korzysta z funkcji Google Maps. Funkcja Google Maps jest prowadzona przez spółkę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google”). Dzięki niej możemy bezpośrednio na stronie internetowej udostępniać Państwu interaktywne mapy i ułatwić korzystanie z nich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Google. W tym miejscu za pośrednictwem centrum prywatności Google można również zmienić ustawienia ochrony danych osobowych.

Szczegółowe zalecenia dotyczące zarządzania własnymi danymi podczas korzystania z produktów Google są dostępne tutaj.

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy:
W chwili, gdy Państwo odwiedzają naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną podstronę. Dzieje się to niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto Google, na którym jest zalogowany, czy też takiego konta nie ma. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta.
https://www.electronic-minds.de/de/

Sprzeciw wobec przetwarzania:
Jeśli nie chcą Państwo przypisania swojego profilu do Google, należy wylogować się z Google przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania dostosowanych do Państwa potrzeb stron internetowych. Analiza ta jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) w celu wyświetlania reklam opartych na potrzebach oraz informowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Państwa działaniach na naszej stronie. Mają Państwo prawo odmowy zgody na tworzenie tych profili użytkownika, a skorzystanie z niego wymaga skontaktowania się z Google.

Okres przechowywania:
Wykorzystując Google Maps nie gromadzimy danych osobowych.

Przekazywane danych krajom trzecim:
Google przetwarza Państwa dane w Stanach Zjednoczonych. Stosownymi gwarancjami dla zgodnego z prawem przekazywania danych są zawarte standardowe zapisy umowne.

Uniemożliwienie przetwarzania:
W razie braku Państwa zgody na zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie przez Google Państwa danych na naszej stronie internetowej, mogą Państwo wyłączyć JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W takiej sytuacji jednak nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych lub wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie Państwa danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. W razie uniemożliwienia przez Państwa dostępu, skorzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

I. Korzystanie z Matomo

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, ta strona internetowa korzysta z Matomo, oprogramowania open source do analizy statystycznej dostępu odwiedzających. Dostawcą oprogramowania Matomo jest InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia.

Matomo ustawia plik cookie (plik tekstowy) na urządzeniu użytkownika, za pomocą którego można rozpoznać jego przeglądarkę. W przypadku uzyskania dostępu do podstron naszej witryny internetowej przechowywane będą następujące informacje:

 • adres IP użytkownika, skrócony o dwa ostatnie bajty (anonimizowany);
 • odwiedzona podstrona i godzina wizyty
 • strona, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny internetowej (osoba odsyłająca)
 • której przeglądarki używać wtyczek, który system operacyjny i która rozdzielczość ekranu jest używana
 • czas spędzony na stronie internetowej
 • strony, do których uzyskuje się dostęp z odwiedzanej podstrony

Matomo jest wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej witryny internetowej i jej treści. W ten sposób dowiadujemy się, w jaki sposób witryna internetowa jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Za Państwa zgodą korzystamy również z modułów Heatmap ("mapa kliknięć") i Session Recording ("nagrywanie sesji"). Usługa Heatmap Matomo wskazuje nam obszary naszej witryny, w których mysz jest najczęściej poruszana lub najczęściej klikana. Usługa nagrywania sesji rejestruje sesje poszczególnych użytkowników. Możemy odtwarzać nagrane sesje w celu analizy korzystania z naszej witryny internetowej. Dane wprowadzone w formularzach nie będą rejestrowane i nie będą w żadnym momencie widoczne.

Anonimizując adres IP za pomocą sześciu cyfr, bierzemy pod uwagę ochronę danych osobowych osoby odwiedzającej witrynę internetową. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika witryny internetowej i nie są łączone z innymi danymi. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny internetowej nie będą ujawniane stronom trzecim

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Wycofanie zgody
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przechowywanie i analizę Państwa danych przez Matomo w dowolnym momencie, korzystając z poniższego łącza. Tak zwany plik cookie rezygnacji będzie następnie przechowywany na urządzeniu użytkownika, który jest ważny przez dwa lata. W związku z tym Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesji. Należy jednak pamiętać, że plik cookie rezygnacji zostanie usunięty w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie.

Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć pod następującym łączem: https://matomo.org/docs/privacy/.

Użytkownik może również odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej.

m. Osadzone filmy wideo z YouTube

Cel i podstawa prawna
Na niektórych z naszych stron internetowych zamieszczamy filmy z YouTube. Administratorem odpowiedniej wtyczki jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dalej „YouTube”). Jeśli odwiedzają Państwo stronę zawierającą wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. YouTube będzie informowany o tym, które strony Państwo odwiedzają. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może przypisać Państwa działania podczas przeglądania internetu bezpośrednio do Państwa. Mogą Państwo uniemożliwić to, wylogowując się najpierw z konta YouTube.

Po uruchomieniu przez użytkowników filmu na YouTube, dostawca przy pomocy plików cookie zbiera informacje o ich działaniach.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Dalsze informacje na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz opcji ustawień służących ochronie prywatności można również uzyskać tutaj: (https://policies.google.com/privacy).

Podstawa prawna:
Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prezentowaniu treści wideo bezpośrednio na platformie YouTube bez wchodzenia na naszą stronę internetową.

Odbiorcy:
Wywołanie strony YouTube automatycznie powoduje nawiązanie połączenia z Google.

Okres przechowywania i sprzeciw wobec przetwarzania:
Każdy, kto wyłączył przechowywanie plików cookie dla programu Google Ads, nie będzie musiał spodziewać się takich plików podczas oglądania filmów YouTube. Niemniej jednak, w innych plikach cookie YouTube przechowuje też informacje nieprzypisane bezpośrednio do użytkownika. Jeśli chcą Państwo to uniemożliwić, należy zablokować zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w serwisie „YouTube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Przekazywane danych krajom trzecim:
Google przetwarza Państwa dane w Stanach Zjednoczonych. Stosownymi gwarancjami dla zgodnego z prawem przekazywania danych są zawarte standardowe zapisy umowne.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie Państwa danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. W razie uniemożliwienia przez Państwa dostępu, skorzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Sprzeciw
W kwestii przysługiwania Państwu prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO) prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

n. Wtyczki mediów społecznościowych

Rodzaj i cel przetwarzania:
Nasza strona daje możliwość użycia tzw. „przycisków mediów społecznościowych”. W celu ochrony danych użytkownika, podczas osadzania tych przycisków stosujemy rozwiązanie „Shariff”. Przyciski te są wbudowane na stronie internetowej w postaci grafiki, zawierającej link do odpowiedniej strony internetowej dostawcy przycisków. Kliknięcie na grafikę powoduje przejście do usług poszczególnych dostawców. Dopiero wtedy Państwa dane są przesyłane do odpowiednich dostawców. Jeśli Państwo nie klikną na grafikę, żadna wymiana danych między Państwem a dostawcami przycisków mediów społecznościowych, nie zajdzie. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych w sieciach społecznościowych można znaleźć w odpowiednich warunkach użytkowania danych dostawców. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff znajduje się na stronie internetowej: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
 • LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900 – San Francisco – CA 94103 – USA)
 • XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Germany)
 • YouTube LLC (901 Cherry Ave. – San Bruno – CA 94066 – USA)

o. LinkedIn (Insight tag)

Na naszej witrynie stosujemy tzw. śledzenie konwersji za pomocą LinkedIn Insight Tag, narzędzia firmy LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia). Proces ten wykonywany jest za pomocą plików cookies, które są zapisywane na Państwa urządzeniu.

LinkedIn Insight Tag umożliwia gromadzenie danych, w tym adresu URL, adresu URL strony odsyłającej, adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, znaczników czasu i odsłon stron. Dane te zostaną zakodowane i zanonimizowane w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane zostaną usunięte w ciągu 90 dni. Dzięki temu możemy statystycznie oceniać korzystanie z naszej strony internetowej, aby ją stale optymalizować i móc dostarczać naszym użytkownikom dopasowane do ich zainteresowań informacje. Użytkownicy LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby dezaktywować LinkedIn Insight Tag na naszej stronie internetowej („opt-out”), mogą Państwo kliknąć tutaj.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności LinkedIn.

p. Google AdWords

Cel i podstawa prawna
Nasza strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Firmą świadczącą usługi Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę zamieszczoną przez Google, Google AdWords umieszcza plik cookie na Państwa komputerze. Za pomocą tego pliku cookie śledzona jest konwersja za każdym razem, gdy użytkownik kliknie w reklamę umieszczoną przez Google.

Jeśli użytkownik odwiedza dane strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, nasza firma i Google wiedzą, że użytkownik kliknął na reklamę i został skierowany na taką stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Dane uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Tacy klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które mogłyby umożliwić im osobistą identyfikację użytkowników.

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy:
Każdorazowo, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe wraz z Państwa adresem IP są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są również przechowywane przez Google. W pewnych okolicznościach Google może udostępniać zgromadzone w ten sposób dane osobowe osobom trzecim.
https://www.electronic-minds.de/de/

Nasza firma nie otrzymuje od Google informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:
Pliki cookie tego typu tracą ważność po 30 dniach i nie mogą być używane do identyfikacji osobistej.

Przekazywane danych krajom trzecim:
Google przetwarza Państwa dane w Stanach Zjednoczonych. Stosownymi gwarancjami dla zgodnego z prawem przekazywania danych są zawarte standardowe zapisy umowne.

Sprzeciw wobec przetwarzania:
Jeśli użytkownik zechce zrezygnować ze śledzenia konwersji, może zrezygnować z zapisywania takiego pliku cookie za pomocą ustawień przeglądarki, które ogólnie wyłączają automatyczne zapisywanie plików cookie. Mogą też Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała wszelkie pliki cookie pochodzące z domeny „googleleadservices.com”.

Należy jednak pamiętać, aby przez cały okres Państwa rezygnacji z zapisywania tych danych śledzących, nie usuwać plików cookie aktywujących rezygnację. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie w swojej przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić odpowiedni plik cookie aktywujący rezygnację.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie Państwa danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. W razie uniemożliwienia przez Państwa dostępu, skorzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

q. Wykorzystanie remarketingu Google

Cel i podstawa prawna
Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. Operatorem usługi Google Remarketing jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google”).

Funkcja ta umożliwia prezentowanie reklam związanych z zainteresowaniami użytkowników strony internetowej w ramach sieci reklamowej Google. Plik cookie jest zapisywany w przeglądarce użytkownika witryny, dzięki czemu Google może zidentyfikować tego użytkownika podczas kolejnych wizyt na stronach internetowych, które znajdują się w sieci reklamowej Google. Takie strony internetowe mogą prezentować odwiedzającym reklamy, które odnoszą się do treści wywołanych przez nich wcześniej na stronach internetowych, które również korzystają z funkcji Google Remarketing.

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy:
Każdorazowo, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe wraz z Państwa adresem IP są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są również przechowywane przez Google. W pewnych okolicznościach Google może udostępniać zgromadzone w ten sposób dane osobowe osobom trzecim.

Nasza firma nie otrzymuje od Google informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Uniemożliwienie przetwarzania:
Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Google, procedura ta nie obejmuje żadnych danych osobowych. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu Google, można ją dezaktywować, wprowadzając odpowiednie ustawienia pod adresem: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie wykorzystania plików cookie do marketingu związanego z zainteresowaniami przy pomocy inicjatywy sieci reklamowej zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?

Powierzenie Państwa danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. W razie uniemożliwienia przez Państwa dostępu, skorzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

r. Wykorzystanie Marketo

Cel i podstawa prawna
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Marketo jako narzędzia śledzenia lub analizy sieci. Analiza sieci pomaga nam zbierać informacje o zachowaniu odwiedzających naszą stronę, np. dane dotyczące ich pochodzenia i czasu spędzonego na stronie. Informacje te pozwalają nam na identyfikację słabych punktów witryny i poprawę jej efektywności. Narzędzie to pozwala nam na pokazywanie Państwu treści, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom. Obejmuje to również m.in. dane związane z zainteresowaniami, które zostały zebrane w związku z subskrypcją newslettera lub historią zakupów.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa zgody.

Odbiorcy:
Odbiorcami danych są wyłącznie administrator danych oraz przetwarzająca je spółka Marketo, Inc.

https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Okres przechowywania:
Zasadniczo, Państwa dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia Państwa zgody. Państwa dane zostaną również przez nas usunięte, jeśli pojawią się wyraźne przesłanki sugerujące, że cel przetwarzania danych został osiągnięty lub nie są już Państwo zainteresowani naszymi produktami i usługami.

Przekazywane danych krajom trzecim:
Nie przekazujemy danych do krajów trzecich.

Profilowanie:
Marketo może być wykorzystywane do analizy działań odwiedzających na stronie internetowej oraz ich zainteresowań. Do tego celu tworzymy anonimowy profil użytkownika pod pseudonimem.

Czy powierzenie danych jest wymagane prawem lub zapisane w umowie?
Powierzenie Państwa danych osobowych nie jest przewidziane przepisami prawa ani nie wynika z umowy. Państwa zgoda jest dobrowolna. W razie uniemożliwienia przez Państwa dostępu, skorzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Cofnięcie zgody
Bez żadnych wymogów formalnych i w każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie przez spółkę Klüber. W tym celu wystarczy skorzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej lub w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

3. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne w myśl przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, w trakcie przetwarzania stosujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych podczas ich przesyłania, stosujemy metody szyfrowania zgodne ze standardem HTTPS (np. SSL). Nasze serwery są zabezpieczone za pomocą zapór firewall i ochrony antywirusowej. Jest rzeczą oczywistą, że stosujemy procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, jak również koncepcje ról i autoryzacji.

Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów RODO i niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

4. Jakie są Państwa uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych?

Każda uprawniona osoba ma prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Ograniczenia określone w art. 34 i 35 BDSG dotyczą prawa do informacji i prawa do usunięcia danych.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o zgodzie, które zostały nam wydane przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że takie odwołanie ma zastosowanie tylko do przypadków w przyszłości. Nie obowiązuje zaś w przypadku przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Ponadto uprawnione osoby mają prawo do odwołania się do odpowiedzialnego organu nadzoru nad ochroną danych (art. 77 RODO w związku z art. 19 BDSG). Wykaz organów regulacyjnych (dla sektora niepublicznego) wraz z danymi adresowymi jest dostępny na stronie internetowej:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Zmiany naszych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych celem zapewnienia jego nieprzerwanej zgodności z najnowszymi wymogami ustawowymi lub w celu dokonania zmian w naszych usługach w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Przy każdej następnej wizycie na naszej stronie internetowej obowiązywać będzie wtedy nowe Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

6. Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Indywidualne prawo do sprzeciwu
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyważenie interesów) mają Państwo prawo w każdej chwili, z powodów wynikających z Państwa uwarunkowań, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą; ma to również zastosowanie do profilowania w oparciu o ten przepis w rozumieniu art. 4. ust. 4 RODO.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że zdołamy wykazać istotne, zgodne z prawem podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli takie przetwarzanie jest wykorzystywane w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

Odbiorcy Państwa sprzeciwu
Zgłoszenie Państwa sprzeciwu odbywa się bez żadnych wymagań formalnych, poprzez wpisanie „Sprzeciw” w polu tematu, podanie swojego imienia i nazwiska, adresu i daty urodzenia. Zgłoszenie należy następnie przesłać na adres administratora wyszczególnionego w pkt. 1 powyżej.

7. Pliki cookie

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.