Inspekcja komponentów: Wydłużona żywotność i większa wydajność komponentów i maszyn

Jako inżynier ds. konserwacji musisz maksymalnie wykorzystać żywotność kosztownych komponentów, takich jak duże przekładnie i łańcuchy, ponieważ każda wymiana generuje koszty oraz planowane lub nieplanowane przestoje podczas postojów i napraw. Dzięki naszej usłudze kontroli komponentów tworzymy podstawy do wymiany środków smarnych w odpowiednim momencie i poprawy warunków pracy. Dzięki temu maszyny dłużej działają i można uniknąć potencjalnych uszkodzeń. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, pomagamy zminimalizować koszty planowanych lub nieplanowanych przestojów produkcyjnych podczas napraw i osiągnąć lepsze planowanie inwestycji w części zamienne.

Doskonałe dopasowanie: inspekcja komponentów, działania naprawcze i specjalistyczne środki smarne

Łańcuchy i taśmy stalowe w przemyśle obróbki drewna są narażone na ekstremalne temperatury, podobnie jak maszyny i ich elementy w obszarach takich jak przemysł cementowy, które również doświadczają ogromnych obciążeń, ciągłej pracy i pyłu cementowego.

Może to mieć wpływ na stan wielu komponentów, takich jak boki zęba przekładni w dużych przekładniach zębatych. Drogie komponenty, takie jak łańcuchy, wymagają maksymalnego wydłużenia ich żywotności, co minimalizuje przestoje produkcyjne i koszty napraw. Odpowiednio wcześnie wykryte drobne uszkodzenia można powstrzymać przed postępem, stosując odpowiedni specjalistyczny środek smarny.

Potrzebne jest rozwiązanie takie jak nasza usługa kontroli komponentów. Komponenty są czyszczone, sprawdzane i w razie potrzeby poddawane obróbce mechanicznej. Całości dopełniają odpowiednie specjalistyczne środki smarne. Działania naprawcze, takie jak szlifowanie boków zębów kół zębatych lub reprofilacja, wydłużają żywotność komponentów. W tym celu korzystamy ze wsparcia naszego partnera Novexa. Dzięki temu pakietowi naprawy mogą być wykonywane nawet bez wymiany całych komponentów. W przemyśle cementowym duże przekładnie/aplikacje mogą być również wyposażone w system monitorowania naszego partnera DALOG w celu wykrycia wszelkich oznak awarii komponentów.

Połączone korzyści naszej usługi kontroli komponentów, specjalistycznych środków smarnych i wiedzy eksperckiej

Nasza usługa kontroli komponentów, poparta naszą specjalistyczną wiedzą, pomaga:

  • wydłużyć żywotność maszyn,
  • zwiększyć niezawodność maszyn,
  • zmaksymalizować wydajność komponentów,
  • zmniejszyć koszty inwestycji.

Dążymy do poprawy zrównoważonego rozwoju i efektywności kosztowej poprzez minimalizację planowanych i nieplanowanych przestojów oraz pomoc w lepszym planowaniu inwestycji w części zamienne.

Dzięki EfficiencyManager, naszej platformie usług cyfrowych, dane takie jak wyniki analizy środków smarnych lub harmonogramy konserwacji mogą być łatwo sprawdzane i udostępniane naszym ekspertom, którzy mogą w razie potrzeby przedstawić zalecenia dotyczące dalszych działań (zabiegów konserwacyjnych lub środków smarnych).

Ciągła optymalizacja kosztów wynika z niższych kosztów konserwacji, krótszych przestojów i ciągłego doskonalenia. Zwiększa się wydajność, a koszty operacyjne i całkowity koszt posiadania ulegają zmniejszeniu. Mogą Państwo również polegać na naszej wiedzy eksperckiej.

Szczegółowa inspekcja

Korzystamy z szerokiej gamy różnych technologii w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy: Za pomocą stroboskopu możemy wizualnie sprawdzać otwarte boki zębów kół zębatych podczas pracy napędu. Jest to szczególnie skuteczne w połączeniu z naszymi przezroczystymi środkami smarnymi o wysokiej lepkości, które umożliwiają wykrycie uszkodzeń powierzchni. Aby znaleźć oznaki uszkodzenia powierzchni bocznej lub nierównomiernego rozkładu obciążenia, możemy również wykonać pomiar rozkładu temperatury w podczerwieni na szerokości powierzchni bocznej zęba koła zębatego; pomiar drgań łożysk zębnika może wskazywać na uszkodzenie łożyska i/lub uszkodzenie powierzchni bocznej zęba koła zębatego.

Rozwiązania w rzeczywistości mieszanej

Przy pomocy zdalnych inspekcji zapewniamy dodatkowy kanał dostępu oparty na rzeczywistości mieszanej, gdy problem musi zostać natychmiast rozwiązany lub gdy maszyna znajduje się w odległej lokalizacji. Mogą Państwo skorzystać z globalnego zespołu ekspertów w dziedzinie smarowania Klüber Lubrication i cyfrowo połączyć odpowiednich specjalistów z problemami na miejscu. Daje to również operatorom możliwość zaangażowania dodatkowych ekspertów (np. z siedziby głównej) w ramach audytów technicznych.

Jedną z konsekwencji inspekcji komponentów może być obróbka mechaniczna przeprowadzona przez naszego partnera Novexa, który specjalizuje się w reprofilacji kół zębatych z najwyższą dokładnością, lub instalacja systemu monitorowania DALOG. DALOG jest ekspertem w zdalnym monitorowaniu stanu online w celu predykcyjnego i proaktywnego utrzymania ruchu.

Korzyści w skrócie: Dlaczego warto rozważyć współpracę z Klüber Lubrication?

  • Komponenty w sektorach takich jak przemysł ciężki i przemysł obróbki drewna są narażone na ekstremalne temperatury, ogromne obciążenia, ciągłą pracę i zapylenie. Awarie maszyn są niezwykle kosztowne zarówno ze względu na koszty napraw, jak i utratę czasu produkcji. Stosowanie naszych specjalistycznych środków smarnych podczas pracy zapewnia wydajną produkcję bez przestojów.
  • Nasza mechaniczna obróbka korekcyjna, taka jak szlifowanie boków zębów kół zębatych lub reprofilacja, może często wyeliminować potrzebę wymiany całych komponentów.
  • Nasza usługa zdalnych inspekcji łączy cyfrowo specjalistów Klüber Lubrication z maszynami w odległych lokalizacjach lub tam, gdzie problemy muszą być rozwiązane natychmiast.
  • Nasza usługa jest wspierana przez ogólnoświatowy zespół specjalistów z wiedzą ekspercką, reprofilacją przekładni Novexa i zdalnym monitorowaniem stanu online DALOG.
  • Oferujemy zalecenia dotyczące dalszych działań (zabiegi konserwacyjne i środki smarne).

Szukają Państwo cyfrowego rozwiązania do zarządzania środkami smarnymi? Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami na temat Państwa projektu. Jesteśmy tu, aby Państwu pomóc!

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.