Standardy etyczne dla dostawców

W Klüber Lubrication mamy jasne i niepodlegające dyskusji wymagania dotyczące odpowiedzialnego zachowania wobec ludzi i środowiska. Wymagania te bazują na naszych Standardach Etycznych i obejmują różne aspekty, w tym kwestie społeczne, zdrowotne, bezpieczeństwa, środowiskowe i ekonomiczne. Nasze standardy etyczne opierają się przede wszystkim na międzynarodowych umowach i zasadach, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i UN Global Compact. Standardy te są dla nas nie tylko zobowiązaniem, ale także podstawą współpracy z naszymi dostawcami.

Znaczenie naszych standardów etycznych dla dostawców

Przestrzeganie naszych standardów etycznych jest warunkiem wstępnym zatwierdzenia jako dostawcy Klüber Lubrication. Standardy te nie podlegają dyskusji i stanowią podstawę  naszychrelacji biznesowych. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą podzielać te samewysokiestandardy i wartości, do których się zobowiązaliśmy.

Nasze standardy etyczne dla dostawców

Ocena Ecovadis jako część naszego zarządzania ryzykiem

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju i etycznego zaopatrzenia zastrzegamy sobie prawo do dalszej oceny naszych dostawców za pośrednictwem Ecovadis. Ocena ta pozwala nam lepiej zrozumieć społeczny i środowiskowy wpływ naszego łańcucha dostaw i upewnić się, że dostawcy spełniają nasze standardy. Jest to ważny krok w procesie zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia, że partnerzy biznesowi podzielają nasze wartości i zasady.

Twój udział w rankingu Ecovadis

Kiedy zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ocenie Ecovadis, oczekujemy Twojego aktywnego uczestnictwa. Twoja współpraca jest niezbędna, aby zapewnić, że nasz łańcuch dostaw jest etyczny i zrównoważony. Prosimy o zrozumienie, że odmowa uczestnictwa może skutkować zakończeniem naszych relacji biznesowych. Zapewnienie pozytywnego wpływu na ludzi i środowisko postrzegamy jako wspólną odpowiedzialność naszej firmy i naszych dostawców.

Aby uzyskaćwięcej informacji na tematoceny Ecovadis kliknij tutaj.

Odpowiedzialność i przejrzystość: zgłaszanie nieprawidłowości

Zachęcamy wszystkich pracowników, dostawców, klientów i inne zainteresowane strony do zgłaszania wszelkich podejrzeń lub niewłaściwego postępowania. Pomoże to chronić nasze wartości i zapewni, że jako organizacja działamy w sposób uczciwy i przejrzysty. Aby uzyskać więcej informacji,prosimyo kontakt z Biurem Etyki naszej spółki macierzystej Freudenberg.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.