Naszą korporacyjną odpowiedzialność traktujemy poważnie. Wspieramy więc działania podejmowane w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwój na wiele sposobów - dzięki naszym specjalistycznym środkom smarnym i usługom zorientowanym na klienta, a także środkom wspomagającym zrównoważone tworzenie wartości wewnętrznej.

Cele zrównoważonego rozwoju w zasięgu wzroku: odpowiedzialne działanie na rzecz ludzi i przyrody

Zgodnie z naszym holistycznym podejściem zawsze staramy się minimalizować negatywny wpływ na środowisko i wspierać naszych klientów pomagając im wpływać na nie pozytywnie. W naszych działaniach kierujemy się również wskazaniami UNSDG (Cele zrównoważonego rozwoju ONZ).

Dzięki naszemu zaangażowaniu w UNSDG i dziesięciu zasadom UN Global Compact, których jesteśmy członkiem za pośrednictwem naszej macierzystej firmy Freudenberg, bierzemy na siebie odpowiedzialność, jaką ponosimy przed przyszłymi pokoleniami.

W wyczerpujące informacje na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można uzyskać w Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Klüber Lubrication.

Będziemy szczęśliwi, jeśli z pomocą firmy Klüber Lubrication szybciej osiągną Państwo swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. poprzez ochronę zasobów, wyższą efektywność energetyczną, redukcję odpadów oraz poprzez inne środki.

Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia wydajności energii i zasobów

Aby wspomóc działania zrównoważonego rozwoju w branży, w Klüber Lubrication stosujemy podejście holistyczne, które opiera się na strategii zrównoważonego rozwoju naszej firmy macierzystej Freudenberg i obejmuje cały łańcuch wartości dodanej. W tym celu niezbędne jest wzięcie pod uwagę dwóch aspektów, które określają nasze działania i operacje:

1. Redukcja śladu węglowego

Klüber Lubrication - Ślad węglowy

Przez redukcję śladu węglowego rozumiemy działania, które podejmujemy, aby stale poprawiać lub zmniejszać zużycie energii i zasobów. Robimy to głównie poprzez dobór i efektywne wykorzystanie odpowiednich surowców - w tym surowców odnawialnych - dla naszych produktów, oraz poprzez zmniejszenie zużycia energii i zasobów w naszym własnym łańcuchu wartości dodanej.

Zrównoważone działanie w naszych zakładach jest dla nas tak samo ważne, jak poprawa równowagi ekologicznej klientów. Dlatego postawiliśmy sobie za cel zwiększenie do 2025 r. naszego udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr czy słońce, do 50 %. Krok po kroku będziemy przechodzić na zieloną energię.

Zielona energia

Zrównoważony rozwój ekologiczny odgrywa również ważną rolę w naszych zakładach w Austrii, które są wyposażone w regionalną zieloną elektryczność z korzyścią dla środowiska i klimatu.

E-mobilność
Do poruszania się między naszym zakładem produkcyjnym w Monachium a magazynem w Maisach wykorzystujemy pojazdy elektryczne o zerowej emisji zanieczyszczeń oraz odpowiednio rozbudowaliśmy naszą infrastrukturę.

Fotowoltaika
W naszym zakładzie w Meksyku wykorzystujemy energię słoneczną dostarczaną przez system fotowoltaiczny. W ten sposób osiągamy znaczną redukcję emisji w wysokości 200 ton CO2 rocznie.

Jesteśmy również zaangażowani w rozwijanie zielonej energii w innych miejscach: Kolejny system fotowoltaiczny działa obecnie w naszym zakładzie produkcyjnym w Indiach. W Monachium jesteśmy obecnie prawie w całości zaopatrywani w energię elektryczną z zewnętrznego systemu fotowoltaicznego za pośrednictwem naszego dostawcy.

2. Nasz pozytywny wpływ (handprint)

Kluber Lubrication - Handprint

Przez handprint (odcisk dłoni) rozumiemy działania, które podejmujemy, aby wspierać naszych klientów w tworzeniu wartości o pozytywnym wpływie na środowisko. Ich celem jest pomoc naszym klientom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie naszych rozwiązań i usług.

Promote sustainability - ensure opportunities for future generations: more than ever sustainability in the industry is a challenge to companies.

The major challenge is to ensure efficiency and performance and at the same time deal with the environment and resources in a responsible way. For us, these aspects are not mutually exclusive, but can often be realised jointly.

Our speciality lubricants are the result of intense research and development activities performed to comply with the requirements of the future: As highly engineered and innovative solutions of increased efficiency they exactly match the requirements of our customers.

Our specialty lubricants generate positive effects, as they

 1. reduce frictional resistance
 2. reduce emissions
 3. save natural resources
 4. show improved environmental compatibility
 5. minimise  costs for disposal and recycling
 6. extend the service life of machines
 7. reduce operating costs

With our know-how we provide global support to customers from approx. 20 industries and market segments including, for example, the automotive, cement and food-processing industries. We provide our customers with comprehensive service and advice and always keep an eye on environmental aspects, security of supply and resource conservation.

The following examples show how our products achieve success in terms of sustainability:

Wind power industry
Speciality lubricants extend the service life of wind turbines, thus reducing the wind energy production costs significantly and improving our customer's competitiveness vis-à-vis other energy resources.

Cement industry
By using one of our speciality lubricants, our customer InterCement in Brazil succeeded in substantially reducing resource consumption and at the same time increasing the service life of his machines.

Hydro Lubricants
Our lubricants using watrer as a functional constituent show extremely low friction coefficients and improve workplace safety at the same time.

3. Sustainability scorecard

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

To improve the footprint and handprint along the life cycle of our products, we use our sustainability scorecard in product development.

The challenges entailed by a sustainable company management and orientation are a motivation for us to create highly engineered innovative processes and solutions for the future.

Speciality lubricants based on mineral oils or natural oils normally are no mere expendable materials. They are in fact key components which enable dynamic machines, installations or other components to operate. The design, development or modification of our lubricants and services always includes a comprehensive analysis of all relevant operative processes  in terms of their sustainability. Our entire value-added chain is taken into account.

Our sustainability scorecard for innovations is an important step in this process. It considers the life cycle of a product and the intended product features. It assesses our entire value-added chain with regard to:

 1. raw materials and additives
 2. processing and production
 3. packaging
 4. transport
 5. benefit for the customer
 6. waste management

Our footprint and the customer benefit are correlated. If the ratio is inadequate, the product development is normally not pursued.  

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

If you have any questions regarding the sustainability concept or our products, please do not hesitate to contact us any time.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.