W Klüber Lubrication traktujemy naszą odpowiedzialność korporacyjną poważnie. Wspieramy więc działania podejmowane w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwój na wiele sposobów — dzięki naszym specjalistycznym środkom smarnym i usługom zorientowanym na klienta, a także środkom wspomagającym zrównoważone tworzenie wartości wewnętrznej.

Cele zrównoważonego rozwoju w zasięgu wzroku: odpowiedzialne działanie na rzecz ludzi i przyrody

Zgodnie z naszym holistycznym podejściem zawsze staramy się minimalizować negatywny wpływ na środowisko i wspierać naszych klientów pomagając im wpływać na nie pozytywnie. W naszych działaniach kierujemy się również wskazaniami UNSDG (Cele zrównoważonego rozwoju ONZ).

Dzięki naszemu zaangażowaniu w UNSDG i dziesięciu zasadom UN Global Compact, których jesteśmy członkiem za pośrednictwem naszej macierzystej firmy Freudenberg, bierzemy na siebie odpowiedzialność, jaką ponosimy przed przyszłymi pokoleniami.

W wyczerpujące informacje na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można uzyskać w Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Klüber Lubrication.

Będziemy szczęśliwi, jeśli z pomocą firmy Klüber Lubrication szybciej osiągną Państwo swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. poprzez ochronę zasobów, wyższą efektywność energetyczną, redukcję odpadów oraz poprzez inne środki.

Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia wydajności energii i zasobów

Aby wspomóc działania zrównoważonego rozwoju w branży, w Klüber Lubrication stosujemy podejście holistyczne, które opiera się na strategii zrównoważonego rozwoju naszej firmy macierzystej Freudenberg i obejmuje cały łańcuch wartości dodanej. W tym celu niezbędne jest wzięcie pod uwagę dwóch aspektów, które określają nasze działania i operacje:

1. Redukcja śladu węglowego

Klüber Lubrication - Ślad węglowy

Przez redukcję śladu węglowego rozumiemy działania, które podejmujemy, aby stale poprawiać lub zmniejszać zużycie energii i zasobów. Robimy to głównie poprzez dobór i efektywne wykorzystanie odpowiednich surowców - w tym surowców odnawialnych - dla naszych produktów, oraz poprzez zmniejszenie zużycia energii i zasobów w naszym własnym łańcuchu wartości dodanej.

Zrównoważone działanie w naszych zakładach jest dla nas tak samo ważne, jak poprawa równowagi ekologicznej klientów. Dlatego postawiliśmy sobie za cel zwiększenie do 2025 r. naszego udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr czy słońce, do 50 %. Krok po kroku będziemy przechodzić na zieloną energię.

Zielona energia
Zrównoważony rozwój ekologiczny odgrywa również ważną rolę w naszych zakładach w Austrii, które są wyposażone w regionalną zieloną elektryczność z korzyścią dla środowiska i klimatu.

E-mobilność
Do poruszania się między naszym zakładem produkcyjnym w Monachium a magazynem w Maisach wykorzystujemy pojazdy elektryczne o zerowej emisji zanieczyszczeń oraz odpowiednio rozbudowaliśmy naszą infrastrukturę.

Fotowoltaika
W naszym zakładzie w Meksyku wykorzystujemy energię słoneczną dostarczaną przez system fotowoltaiczny. W ten sposób osiągamy znaczną redukcję emisji w wysokości 200 ton CO2 rocznie.

Jesteśmy również zaangażowani w rozwijanie zielonej energii w innych miejscach: Kolejny system fotowoltaiczny działa obecnie w naszym zakładzie produkcyjnym w Indiach. W Monachium jesteśmy obecnie prawie w całości zaopatrywani w energię elektryczną z zewnętrznego systemu fotowoltaicznego za pośrednictwem naszego dostawcy.

2. Nasz pozytywny wpływ (handprint)

Kluber Lubrication - Handprint

Promowanie zrównoważonego rozwoju - zapewnienie możliwości dla przyszłych pokoleń: bardziej niż kiedykolwiek zrównoważony rozwój w branży jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw.

Głównym wyzwaniem jest zapewnienie efektywności i wydajności, a jednocześnie odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem i zasobami. Dla nas te aspekty nie wykluczają się, lecz mogą być realizowane wspólnie.

Nasze specjalistyczne środki smarne są wynikiem intensywnych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w celu spełnienia wymagań przyszłości: Jako wysoko wyspecjalizowane i innowacyjne rozwiązania o podwyższonej wydajności dokładnie odpowiadają wymaganiom naszych klientów.

Nasze specjalistyczne środki smarne przynoszą pozytywne efekty, ponieważ:

 1. zmniejszają opór tarcia
 2. zmniejszają emisje
 3. oszczędzają zasoby naturalne
 4. wykazują zwiększoną kompatybilność środowiskową
 5. minimalizują koszty usuwania oraz recyklingu
 6. przedłużają okres eksploatacji maszyn
 7. redukują koszty operacyjne

Dzięki naszemu know-how zapewniamy globalne wsparcie dla klientów z ok. 20 branż i segmentów rynku, w tym np. z branży motoryzacyjnej, cementowej i spożywczej. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę i doradztwo oraz zawsze zwracamy uwagę na aspekty środowiskowe, bezpieczeństwo dostaw i ochronę zasobów.

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób nasze produkty osiągają sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Energetyka wiatrowa
Specjalne środki smarne wydłużają żywotność turbin wiatrowych, a tym samym znacznie obniżają koszty produkcji energii wiatrowej i zwiększają konkurencyjność naszego klienta wobec innych źródeł energii.

Przemysł cementowy
Poprzez zastosowanie jednego z naszych specjalistycznych środków smarnych, naszemu klientowi, firmie InterCement w Brazylii, udało się znacznie zmniejszyć zużycie zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności maszyn.

Środki smarne na bazie wody
Nasze środki smarne wykorzystujące jako składnik funkcjonalny wodę wykazują bardzo niskie współczynniki tarcia, a jednocześnie poprawiają bezpieczeństwo pracy.

3. Karta wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

Wyzwania związane ze zrównoważonym zarządzaniem i orientacją przedsiębiorstwa są dla nas motywacją do tworzenia wysoko wyspecjalizowanych innowacyjnych procesów i rozwiązań na przyszłość.

Specjalistyczne środki smarne na bazie olejów mineralnych lub naturalnych nie są z reguły zwykłymi materiałami zużywalnymi. W rzeczywistości są one kluczowymi elementami, które umożliwiają pracę dynamicznych maszyn, instalacji lub innych komponentów. Projektowanie, opracowywanie lub modyfikacja naszych środków smarnych i usług obejmuje zawsze kompleksową analizę wszystkich istotnych procesów operacyjnych pod kątem ich trwałości. Uwzględniany jest przy tym cały nasz łańcuch wartości dodanej.

Nasza karta wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju jest ważnym krokiem w tym procesie. Uwzględnia ona cykl życia produktu oraz planowane cechy produktu. Ocenia ona cały nasz łańcuch wartości dodanej w odniesieniu do:

 1. surowców i dodatków
 2. przetwarzania i produkcji
 3. opakowania
 4. transportu
 5. korzyść dla klienta
 6. gospodarki odpadami

Nasz wkład oraz korzyści dla klienta są skorelowane. Jeśli stosunek ten jest niewystarczający, rozwój produktu zazwyczaj nie jest realizowany. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli macie Państwo pytania związane ze zrównoważonym rozwojem lub naszym produktami, zapraszamy do kontaktu w każdej chwili.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.