Nasza firma należy do firmy Freudenberg Chemical Specialities z siedzibą w Monachium, należącej do grupy Freudenberg z siedzibą w Weinheim. Zasady Przewodnie oraz Kodeks Postępowania tej niemieckiej firmy rodzinnej z długą, pełną sukcesów tradycją zobowiązują również i nas.

Zasady Przewodnie

Zasady Przewodnie i nasz Kodeks Postępowania znajdują się pod adresem https://www.fcs-muenchen.com/en/company/responsibilities/. Ponadto, opracowaliśmy wytyczne dotyczące specyficznych wymagań naszego modelu biznesowego, rynków, które obsługujemy oraz naszych klientów. To oni wyznaczają kierunki naszych praktyk biznesowych.

1. Klientów stawiamy w centrum uwagi

Rozpoznawanie, zrozumienie i zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań naszych klientów z myślą o przyszłych trendach jest charakterystyczne dla naszej partnerskiej współpracy. Sumiennie i z dbałością o szczegóły wnosimy nieodzowny wkład w sukces naszych klientów. Oferujemy im maksymalne korzyści dzięki naszej obecności na całym świecie, wspólnemu rozwojowi produktów oraz zaangażowaniu w serwis i niezawodność.

2. Nasi pracownicy to nasza siła

Działamy na podstawie Wytycznych dotyczących przywództwa i pracy zespołowej. Wedle nich chcemy być także oceniani. Staramy się stale doskonalić nasze "Kompetentne Przywództwo", "Przedsiębiorcze myślenie i działanie", "Zorientowanie na zespół", "Umiejętności Społeczne", jak również "Komunikację i informację". Wysoko zmotywowani pracownicy działający w zoptymalizowanym środowisku są istotnym warunkiem, by nasze produkty i usługi były najwyższej jakości.

3. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za ludzi i środowisko.

Kierownictwo naszej firmy jest w pełni świadome swojej odpowiedzialności za społeczeństwo. Staramy się zapewnić naszym pracownikom bezpieczne miejsca pracy i chronić środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Dlatego nie tylko przestrzegamy istniejących wymogów prawnych, ale wychodzimy z inicjatywą tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Dążymy do wywiązywania się z naszych obowiązków we wszystkich krajach, regionach i społecznościach, w których prowadzimy działalność gospodarczą, i przywiązujemy dużą wagę do dobrosąsiedzkich stosunków.

4. Innowacyjność decyduje o naszym sukcesie

Ciągłe innowacje we wszystkich obszarach mają decydujące znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu finansowego. Dlatego też stale ulepszamy nasze produkty, procesy, systemy i siebie samych. Nasza struktura korporacyjna zachęca do kreatywności i podejmowania inicjatywy przez poszczególne osoby i zespoły.

5. Dostawcy i usługodawcy są naszymi partnerami

Nasze relacje z partnerami biznesowymi charakteryzują się otwartością i zorientowaniem na współpracę. Cenimy sobie długotrwałe kontakty osobiste i dajemy pierwszeństwo partnerom, którzy są trwale obecni na rynku i działają na całym świecie. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać naszych standardów w zakresie zapewnienia jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz będą rejestrować swoje postępy w tym zakresie.

6. Rentowność nie stoi w sprzeczności z jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy

Poprzez solidną i ekonomiczną organizację naszych procesów pracy dążymy do osiągnięcia wysokiej jakości produktów i usług przy niskich kosztach gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Wykorzystujemy nasz zintegrowany system zarządzania do ciągłego pomiaru, oceny, kontroli oraz  doskonalenia naszej pracy. Naszym celem są osiągnięcia w następujących dziedzinach:

  • Jakość: zero wad
  • Środowisko: zero odpadów oraz zero incydentów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy: zero wypadków

Ma to na celu zapewnienie trwałej rentowności naszej firmy.

7. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty

Nasze produkty są opracowywane z uwzględnieniem całego ich cyklu życia - od dostawcy do klienta, od surowca do utylizacji. Przy wyborze naszych surowców stosowana jest określona lista wymagających kryteriów. Naszym klientom oferujemy kompleksowe oraz profesjonalne doradztwo.

8. W komunikacji z klientami stawiamy na otwarty i szczery dialog

Nasze postanowienia dotyczące zapewnienia jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa jak i higieny pracy są podstawą długoterminowej, opartej na zaufaniu współpracy z klientami, pracownikami, dostawcami, firmą Freudenberg, sąsiadami, urzędami oraz społeczeństwem.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.