Kalkulator wskaźnika lepkości

Lepkość cieczy jest jej opornością na przepływ i jest silnie uzależniona od temperatury. Zmniejsza się ona wraz ze wzrostem temperatury, tzn. ciecz staje się bardziej płynna. Zależność lepkości kinematycznej od temperatury można ocenić porównawczo za pomocą wskaźnika lepkości. Zasadniczo opisuje on zmianę lepkości wraz z temperaturą.

Wyznaczenie wskaźnika lepkości opiera się na dwóch typach olejów o tej samej lepkości początkowej i silnie zróżnicowanych zmianach lepkości wraz ze wzrostem temperatury.  Olejowi wykazującemu silną zależność od temperatury przypisuje się wskaźnik lepkości 0, natomiast olejowi o mniejszej zmianie lepkości - wskaźnik lepkości 100. Wskaźnik lepkości zgodnie z normą DIN 2909 obliczany jest poprzez porównanie zmiany lepkości oleju z dwoma olejami jako wartością odniesienia.

Wskaźnik lepkości środków smarnych

Lepkość olejów i olejów bazowych smarów Klüber Lubrication można określić na podstawie znanej lepkości kinematycznej w temperaturze 40 °C i 100 °C. Im wyższy jest wskaźnik lepkości, tym mniejsza jest zmiana lepkości oleju przy zmieniających się temperaturach. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia stałe właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur.

Bazowa lepkość kinematyczna

mm²/s
mm²/s

Obliczenia na niniejszej stronie internetowej opierają się na ogólnych doświadczeniach oraz wiedzy zgodnie z normą DIN 2909 w momencie publikacji i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te nie stanowią żadnej deklaracji odnośnie specyfikacji, zapewnienia właściwości/gwarancji lub przydatności produktów do konkretnych zastosowań. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie i nie mogą być traktowane jako wyczerpujące, prawidłowe lub dokładne. Produkty firmy Klüber są stale udoskonalane. Klüber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.