„Pokonywanie granic “ - oto motto naszej marki i symbol zaangażowania w wyznaczanie coraz śmielszych celów. Aby sprostać temu wyzwaniu na co dzień, zatrudniamy osoby o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu, podejściu i umiejętnościach. Nie tylko cieszymy się z różnorodności, ale także ją promujemy, ponieważ jesteśmy przekonani, że tylko swobodnie rozwijający się pracownicy są w stanie osiągać optymalne wyniki.

Różnorodność w Klüber Lubrication

W naszych wzajemnych relacjach w Klüber Lubrication i kontaktach z partnerami i klientami nie ma miejsca na uprzedzenia. Doceniamy i szanujemy każdego, bez względu na pochodzenie i narodowość, poglądy i religię, wykształcenie i stopień sprawności, wiek, płeć i tożsamość seksualną. Zapewniamy możliwości rozwoju osobistego i zachęcamy pracowników do realizacji własnych pomysłów.

Otwartość i różnorodność personelu zwiększa naszą kreatywność i pozwala stawiać na innowacje. Jednocześnie odzwierciedlamy w ten sposób różnorodność naszych klientów i dostawców, a także jesteśmy w stanie dostosować się do bardzo zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb. W Klüber Lubrication różnorodność to nie obowiązek, ale kluczowy czynnik naszego sukcesu.

W skrócie: różnorodność jako czynnik sukcesu

Różnorodność jako czynnik sukcesu
  • Uprzedzeniom mówimy „nie”! Wzajemne uznanie i szacunek to nadrzędne wartości w każdej z naszych 31 placówek
  • Cieszą nas odmienne uzdolnienia wszystkich pracowników! Stawiamy na różnorodność, nowe pomysły i rozwój osobisty
  • Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym to dla nas kwestia kluczowa
  • Angażujemy się w krzewienie odpowiedzialności społecznej! Jesteśmy sygnatariuszem Karty różnorodności
  • Idziemy w pierwszym szeregu! Aktywnie kształtujemy różnorodność - to ona jest czynnikiem naszego sukcesu

Aktywne kształtowanie różnorodności: Na równych prawach - równość dla wszystkich!

Równość dla wszystkich!

Kompetencje to nie kwestia wieku. Innowacyjność wynika z interakcji pomiędzy inteligentnymi pomysłami i praktycznym doświadczeniem. Dlatego w Klüber Lubrication utrzymujemy środowisko pracy, w którym cztery pokolenia skutecznie współpracują ze sobą na równych prawach. Jesteśmy doskonale świadomi przyrostu demograficznego, w szczególności w Niemczech. Dzięki ukierunkowanemu zarządzaniu pokoleniami, promujemy szkolenie specjalistów i dbamy o uzupełnianie wolnych wakatów.

W naszej firmie kobiety wykonują wszystkie rodzaje pracy we wszystkich dziedzinach: od menedżerek przemysłowych, poprzez deweloperki, aż po przedstawicielki handlowe i kierowniczki zmian. Równość traktowania kobiet i mężczyzn jest kamieniem węgielnym naszej polityki różnorodności. Dążymy również do dalszego zwiększania udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych i wśród specjalistów. W tym celu staramy się kierować oferty pracy do kobiet i zwiększać ich udział na stanowiskach technicznych. Mierzymy i dokumentujemy wdrażanie tego podejścia, tym samym zapewniając przejrzysty i zrozumiały proces rekrutacyjny.

Międzynarodowo. Indywidualnie.

Nasza firma, działająca w skali globalnej, zatrudnia pracowników 53 narodowości, z czego 41 narodowości znajdziemy w siedzibie głównej w Monachium. Stawiamy na różnorodność kulturową. Dlatego też aktywnie wspieramy międzynarodową wymianę pomiędzy naszymi 31 placówkami: już w czasie programu praktyk nasi pracownicy mają możliwość poznania realiów życia i rynków pracy w innych krajach. Również w późniejszych etapach kariery zawodowej dajemy pracownikom możliwość objęcia etatów na całym świecie. W związku z ukierunkowaną polityką zatrudniania, dbamy w ten sposób o otwartość i świadomość międzykulturową w firmie.

Jak sami się przekonaliśmy, czerpiemy ogromne korzyści z naszej różnorodności. Ścisła interakcja i współpraca transgraniczna pomagają nam poznać i zrozumieć różne regionalne wymagania klientów. Wspólnie opracowujemy produkty odpowiadające konkretnym potrzebom rynkowym, które później często wzbudzają duże zainteresowanie także na innych rynkach.

Przegląd pochodzenia naszych pracowników

Mapa zawiera przegląd pochodzenia naszych pracowników według kontynentów. Liczby w procentach odnoszą się do całkowitej liczby pracowników. W Klüber Lubrication pracuje łącznie ponad 2300 osób z 53 krajów i sześciu kontynentów. (Stan na kwiecień 2020 r.)

Harmonia między pracą i życiem rodzinnym

Klüber Lubrication działa na całym świecie i zatrudnia ponad 2300 pracowników. Zawsze staramy się umożliwić każdemu z nich znalezienie równowagi między życiem zawodowym i czasem wolnym, zgodnie z potrzebami wynikającymi z etapu życia i celów zawodowych. Wspieramy modele elastycznego czasu pracy, pracę z domu i pracę mobilną, ponieważ wierzymy, iż kariera zawodowa musi iść w parze z bogatym życiem prywatnym. Tylko tak osiągniemy wspólny, trwały sukces. Współpracujemy z wieloma placówkami świadczącymi usługi opieki nad dziećmi w Monachium, pomagając w ten sposób matkom i ojcom wrócić do pracy po dłuższej nieobecności. Zapewniamy również dwutygodniowy program opieki nad dziećmi w czasie wakacji letnich.

Odpowiedzialność społeczna: jesteśmy zaangażowani!

Jesteśmy w pełni świadomi naszej społecznej i korporacyjnej odpowiedzialności i cieszy nas, że możemy być oceniani na podstawie naszych działań. Jako sygnatariusz Karty różnorodności, w Klüber Lubrication jesteśmy zaangażowani w tworzenie świata pracy wolnego od uprzedzeń. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do integracji i wspólnoty: jesteśmy dumni, że zatrudniamy uchodźców na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyznaczyliśmy sobie również cel, jakim jest ściślejsza, długoterminowa integracja osób z niepełnosprawnością. Przy równoważnym poziomie kompetencji kandydatów, dajemy pierwszeństwo osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto wspieramy włączanie i uczestnictwo w życiu zawodowym poprzez przydzielanie umów na warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami.

Rady i szkolenia z zakresu różnorodności

Aktywnie kształtujemy różnorodność

Aktywnie kształtujemy różnorodność i pragniemy być wzorami do naśladowania i pionierami na tym polu. Nasze sześć regionalnych rad ds. różnorodności zrzesza zaangażowanych pracowników z różnych dziedzin. Rady wspólnie opracowują działania wdrażane we wszystkich placówkach na całym świecie. Zapraszają prelegentów, organizują spotkania przy okrągłym stole oraz bezpośrednio wprowadzają kompletne tygodniowe akcje. Wszyscy w firmie są zachęcani do udziału w i pomocy w organizowaniu wydarzeń.

Pragniemy stale zwiększać świadomość pracowników w tej dziedzinie i na dobre wpisać różnorodność w naszą kulturę korporacyjną. Traktujemy tę kwestię priorytetowo i organizujemy regularne szkolenia w siedzibie głównej i w spółkach zależnych. Między innymi staramy się zapewnić, że kierownictwo i każdy pracownik rozumieją zagrożenia wynikające z „nieświadomych uprzedzeń“. Zapewniamy im zasoby do aktywnego mierzenia się z tym problemem i refleksji nad własnymi działaniami i zachowaniem.

Jakimi talentami wzbogacisz nasza firmę?

Różnorodność i swobodny rozwój, wymiana międzynarodowa oraz promowanie nowych pomysłów i koncepcji czynią z Klüber Lubrication innowacyjnego pracodawcę. Okazujemy sobie szacunek i uczymy się wszyscy razem, także nawzajem. Promujemy różnorodność, równość i współpracę. Cenimy wszystkich naszych pracowników, promujemy ich uzdolnienia i zapewniamy indywidualne możliwości rozwoju kariery. Czerpiemy korzyści z silnego poczucia jedności i optymalnie wykorzystujemy naszą pozytywną kulturę korporacyjną.

Tylko od ciebie zależy, jakie talenty wniesiesz do Klüber Lubrication. Bez względu na to, czy jesteś naszym partnerem, klientem, dostawcą, czy kandydatem do pracy - możesz pomóc nam budować naszą kulturę korporacyjną. Poznaj nas osobiście, porozmawiaj z nami o napotykanych wyzwaniach lub aplikuj o pracę. Aktualne oferty pracy i opis możliwości spontanicznego składania podań znajdziesz na naszej stronie kariery.

Czekamy na twoją wiadomość - zbudujmy wspólną przyszłość!

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.