Usługi

Produkty i usługi od jednego dostawcy

Środki smarowe i towarzyszące im usługi oferowane przez firmę Klüber Lubrication są dostosowane do indywidualnych wymagań użytkowników. Uzupełnienie obszernego asortymentu produktów stanowią odpowiednie usługi, składając się na wszechstronną ofertę skierowaną do naszych odbiorców.

Program KlüberEfficiencySupport

Uzupełnieniem naszego wszechstronnego i bogatego asortymentu środków smarowych jest program KlüberEfficiencySupport, obejmujący wysokiej klasy usługi wsparcia technicznego. Każdy użytkownik może korzystać z pełnego pakietu usług albo wybrać dowolny, potrzebny mu moduł. Wszystkie moduły usługowe są odpowiednio dobrane i uzupełniają się nawzajem.

Program KlüberEfficiencySupport obejmuje następujące moduły usługowe:

KlüberEnergy:

Usługi w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej środków smarowych w konkretnych zastosowaniach. Analiza kończy się przygotowaniem raportu omawiającego konkretne oszczędności.

KlüberMaintain:

Wsparcie w zarządzaniu programami smarowania i konserwacji / TPM (Total Productive Maintenance - kompleksowe utrzymanie ruchu) z uwzględnieniem niezbędnych zadań z zakresu smarowania konserwacyjnego.

KlüberMonitor:

W celu podniesienia produktywności zalecamy przeprowadzanie optymalizacji w oparciu o analizy tribologiczne konkretnych zastosowań i próby laboratoryjne.

KlüberRenew:

Usługi doradcze w zakresie wydłużania trwałości kosztownych podzespołów, np. wielkich napędów zębatych i łańcuchowych; w skład modułu wchodzą również odpowiednie szkolenia.