Sprężanie gazów naturalnych lub procesowych jest złożonym procesem: niezależnie od tego, czy sprężarka gazu znajduje się na lądzie czy na morzu, czy jest wykorzystywana do przechwytywania dwutlenku węgla, sprężania wodoru, czy w biogazowni, rafinerii, przemyśle chemicznym lub petrochemicznym. W zależności od składu strumienia gazu w procesie, większość konwencjonalnych olejów sprężarkowych może reagować ze składnikami gazu, prowadząc do nadmiernego rozcieńczenia lepkości, tworzenia się osadów i złogów lub wysokiego współczynnika przenoszenia. Przedwczesne zużycie, dodatkowe przestoje na konserwację, wysokie zużycie oleju i krótsze okresy między wymianami oleju to częste konsekwencje. W Klüber Lubrication dopasowujemy nasze środki smarne do potrzeb naszych klientów i rodzaju sprężanych gazów.

Podczas mieszania pod wysokim ciśnieniem i temperaturą gazy mogą nie tylko rozpuścić się w oleju, ale mogą również wchodzić w reakcję z olejami bazowymi lub dodatkami. Złożony układ chemiczny występujący w sprężarce zalanej olejem kryje w sobie ogromny potencjał reakcji chemicznych i polimeryzacji. Powstały osad i inne pozostałości wpływają na smarność oleju do sprężarek gazowych, prowadzą do znacznego zużycia elementów takich jak wirniki i łożyska lub zatykają filtry i separatory oleju. W rezultacie wzrasta zużycie oleju przez sprężarkę gazu, konieczne jest zatrzymanie maszyn w celu nieplanowanej konserwacji i częsta wymiana oleju – wszystko to prowadzi do znacznych kosztów.

Trzy proste kroki, które usprawnią zarządzanie olejem

Aby przerwać ten cykl, obniżyć koszty i zapewnić bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów, Klüber uważa środki smarne za istotny element konstrukcyjny sprężarki, podobnie jak łożyska, wirniki czy cylindry i tłoki. Ponad 90 lat praktycznego doświadczenia w badaniach, rozwoju i stosowaniu specjalistycznych środków smarnych zapewnia jakość produktu, która zwiększa niezawodność, dostępność i zdolność produkcyjną sprężarek. W Klüber Lubrication bierzemy pod uwagę cały kontekst, aby opracować idealne rozwiązanie.

Krok 1: Zbierz wszystkie niezbędne dane

 • klient dostarcza szczegółową chromatografię strumienia gazu
 • temperatura i ciśnienie ssania i tłoczenia
 • weź pod uwagę wszystkie szczegóły procesu i bieżące problemy
 • uwzględnij instrukcje producenta i możliwe ograniczenia zawartości oleju w strumieniu gazu

Krok 2: Interpretacja danych, biorąc pod uwagę

 • oznaczanie sprężonego gazu podlegającego rozcieńczeniu w oleju
 • lepkość
 • potrzebne dodatki
 • wszelkie inne cechy strumienia gazu i warunki pracy

Krok 3: Rekomendacja ekspertów Klüber Lubrication

 • najbardziej odpowiedni smar z naszego asortymentu
 • propozycja produktu zawierającą wszystkie niezbędne informacje, jak przejść na nowy olej sprężarkowy

Poznaj usługi Klüber

Dla Klüber Lubrication współpraca z klientami na tym się nie kończy, ponieważ nie tylko dostarczamy rozwiązania w zakresie smarowania, ale także oferujemy usługi uzupełniające, które maksymalizują działanie naszych środków smarnych. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia, aby zoptymalizować zarządzanie konserwacją dzięki naszym usługom Total Productive Management. Oferujemy analizy wydajności, monitorowanie stanu środków smarnych i usługi planowania konserwacji.

Korzyści

 • Dla sprężarek gazu

  Dla sprężarek gazu

  - mniejsze zużycie

  - dłuższa żywotność podzespołów

  - dłuższa żywotność maszyny

  - minimalne zużycie oleju

  - maksymalne okresy między wymianami oleju

 •  


          
      
   

 • Dla klientów

  Dla klientów

  - krótsze przestoje spowodowane konserwacją

  - wyższa niezawodność działania i procesów

  - większa dostępność sprężarki

  - niższy koszt części zamiennych

  - optymalna efektywność ekonomiczna

Oleje do sprężarek gazu

Nasz asortyment produktów Klüber Summit obejmuje pełną gamę olejów naftowych i syntetycznych, spełniających potrzeby klientów w zakresie smarowania sprężarek gazu. Nasza profesjonalna kadra służy pomocą w wyborze odpowiedniego środka smarnego.

Seria NGP® 
Wysoko rafinowane środki smarne na bazie ropy naftowej do lekkich i średnio ciężkich gazów węglowodorowych w sprężarkach smarowanych olejem.

Seria NGSH 
W pełni syntetyczne środki smarne na bazie PAO do lekkich i średnio ciężkich gazów węglowodorowych. Wysoka stabilność parowania minimalizuje przenikanie oleju do strumienia gazu w porównaniu do standardowych olejów naftowych.

Seria LCG 
W pełni syntetyczne środki smarne na bazie PAO, niezawierające siarki i siloksanu, opracowane specjalnie do stosowania z reaktywnymi i żrącymi gazami (CO2 i H2S) występującymi w instalacjach biogazu.

Seria PGS®
W pełni syntetyczne środki smarne na bazie PAG przeznaczone do śrub rotacyjnych pracujących w warunkach zalania olejem i obsługujących średnie do ciężkich gazy węglowodorowe. Posiadają również wysoką odporność na rozcieńczanie przez gazy węglowodorowe.

Seria PGI 
W pełni syntetyczne, nierozpuszczalne w wodzie środki smarne na bazie PAG do węglowodorowych czynników chłodniczych (propan, propylen itp.). Charakteryzują się zmniejszonym przenikaniem oleju w porównaniu z olejami naftowymi lub smarami PAO.

PGS®-2
W pełni syntetyczny środek smarny na bazie PAG przeznaczony do śrub rotacyjnych pracujących z ciężkimi gazami węglowodorowymi w warunkach zalania olejem. PGS®-2 ma wysoką odporność na rozcieńczanie przez gazy węglowodorowe.

W skrócie

Nasze korzyści w skrócie
 • Wyższa niezawodność operacyjna: Zwiększona niezawodność działania i procesów sprężarki.
 • Większa dostępność sprężarki: Stała wydajność i dostępność sprężarki.
 • Minimalne zużycie oleju: Wydajne smarowanie prowadzi do mniejszego zużycia oleju w sprężarce gazu.
 • Maksymalne odstępy między wymianami oleju: Dłuższe okresy między wymianami oleju ze względu na doskonałą stabilność i wydajność oleju.
 • Mniej konserwacji: Ulepszone oleje do sprężarek gazu zmniejszają częstotliwość potrzebnych konserwacji i prowadzą do dłuższej żywotności sprężarki.
 • Optymalna efektywność ekonomiczna: Ogólna opłacalność dzięki lepszej wydajności i zmniejszonym potrzebom konserwacyjnym.

 

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.