Co mogą zyskać kierownicy utrzymania ruchu dzięki doborowi odpowiednich środków smarnych? Zapoznając się z naszą kolekcją poradników można dowiedzieć się więcej na temat możliwości zwiększenia dyspozycyjności instalacji, właściwego zarządzania portfolio środków smarnych oraz szczegółów właściwego doboru środków smarnych.

Wysokowydajne środki smarne w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności i niezawodności produkcji. Dotyczy to w szczególności przemysłu spożywczego, gdzie środki smarne są stosowane w całym procesie produkcyjnym w wielu krytycznych dla produkcji punktach i mają bezpośredni wpływ na zgodność z wymogami bezpieczeństwa żywności.

Poradnik: Zasoby operacyjne z potencjałem

 • Ten poradnik zwięźle wyjaśnia wszystko, co kierownicy utrzymania ruchu powinni wiedzieć o środkach smarnych i wdrażaniu odpowiednich procesów zarządzania: od przepisów i norm do wymagań technicznych i właściwego stosowania środków smarnych.

  Pobierz teraz!
W jaki sposób kierownicy utrzymania ruchu mogą zwiększyć dostępność zakładu, efektywność kosztową i bezpieczeństwo żywności?

Poradnik udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie wymagania techniczne i jakościowe muszą spełniać środki smarne w przemyśle spożywczym?
 • Jakie środki smarne są odpowiednie lub dopuszczone do stosowania w produkcji żywności?
 • W jakim stopniu środki smarne są decydującym czynnikiem sukcesu w produkcji żywności?
 • W jaki sposób rozwiązania w zakresie środków smarnych mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności instalacji?
 • W jaki sposób można zaoszczędzić energię i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom w zakresie środków smarnych?

Kogo zainteresuje ten poradnik?

Kierowników utrzymania ruchu i kierowników produkcji, którzy…

 • chcą zapoznać się z zastosowaniami środków smarnych w produkcji żywności.
 • szukają nowych możliwości oszczędzania.
 • są zainteresowani dalszą optymalizacją procesów produkcyjnych.
 • stawiają sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa żywności w firmie.
 • chcą przeszkolić siebie i swoich pracowników w zakresie zalet precyzyjnie dopasowanego smarowania.
 • przywiązują wagę do perspektywicznego planowania procesów utrzymania ruchu i usprawniania magazynowania.

Poradnik: Produkcja żywności - pomiędzy normami ustawowymi a presją kosztową

 • Poradnik ten dostarcza praktycznej wiedzy na temat właściwego stosowania zatwierdzonych środków smarnych w produkcji żywności. Może on również służyć jako przewodnik do ustanowienia efektywnej gospodarki smarowniczej w zakładzie. Zawiera również sprawdzone w praktyce porady, jak uzyskać oszczędności, lepiej zaplanować czynności konserwacyjne i zmniejszyć ryzyko skażenia.

  Pobierz teraz!
W jaki sposób kierownicy utrzymania ruchu w przemyśle spożywczym mogą zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo żywności poprzez efektywne zarządzanie środkami smarnymi?

Poradnik udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest prawidłowe stosowanie i efektywne zarządzanie środkami smarnymi?
 • Na co należy zwrócić uwagę przy ustalaniu efektywnej gospodarki smarowniczej?
 • Jaka jest rola operacyjnego planu smarowania w odniesieniu do gospodarki środkami smarnymi?
 • Jakie kryteria są istotne przy wyborze odpowiednich środków smarnych?
 • Dlaczego tak ważne jest profesjonalne obchodzenie się ze środkami smarnymi?
 • W jaki sposób zarządzanie środkami smarnymi, ich wybór i postępowanie z nimi przyczyniają się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym na hali produkcyjnej?
 • W jakim stopniu rygorystyczne zarządzanie zgodnością jest również pomocne przy certyfikacji?

Kogo zainteresuje ten poradnik?

Kierowników utrzymania ruchu i kierowników produkcji, którzy…

 • chcą jeszcze bardziej zoptymalizować procesy produkcyjne i wykorzystać nowe możliwości oszczędzania kosztów.
 • dążą do zwiększenia bezpieczeństwa żywności za pomocą precyzyjnie dopasowanych środków smarnych.
 • chcą jeszcze bardziej zoptymalizować czynności smarowania i procesy konserwacji.
 • chcą umożliwić pracownikom profesjonalne wykonywanie zadań konserwacyjnych związanych ze środkami smarnymi.

Przewodnik zakupowy: Środki smarne w produkcji spożywczej

 • Ten poradnik pokazuje, jak ważny jest wybór nie tylko najlepszego dostępnego środka smarnego, ale zwraca także uwagę na cały pakiet towarzyszących produktów, usług i doradztwa. Materiał służy również jako przewodnik dla praktyki operacyjnej oraz jako przewodnik zakupowy, który umożliwia kierownikom utrzymania ruchu wybór właściwych środków smarnych oraz kompetentnego dostawcy.

  Pobierz teraz!

Przewodnik po zakupach odpowiada na następujące pytania:

 • Dlaczego w produkcji żywności tak ważne jest stosowanie odpowiednio dobranych środków smarnych?
 • Jakie są kryteria wyboru i oceny specjalistycznych środków smarnych?
 • Jakie wymagania muszą one spełniać w zakresie certyfikacji i zgodności?
 • Jak ważne są aspekty jakości i wydajności produktu w procesie wyboru?
 • Jaka jest oferta serwisowa i doradcza dostawców środków smarnych dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego?

Kogo zainteresuje ten poradnik?

Kierowników utrzymania ruchu i kierowników produkcji, którzy...

 • chcą wykorzystać potencjał poprawy w swoich procesach.
 • szukają punktów wyjścia do obniżenia kosztów eksploatacji, zwiększenia dostępności urządzeń produkcyjnych i poprawy ochrony środowiska.
 • dużą uwagę przy zamawianiu zasobów operacyjnych przywiązują do dostępności na całym świecie.
 • cenią sobie rozwiązania z jednego źródła, a więc kompletny pakiet produktów, usług i doradztwa.

Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo żywności

 • Specjalistyczne środki smarne wspierają Państwa swoim ogromnym potencjałem we wszystkich procesach. Dzięki odpowiedniemu doborowi można nie tylko zwiększyć wydajność produkcji i bezpieczeństwo żywności, ale także obniżyć koszty operacyjne i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

  Pobierz teraz!

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.