REACH – parempi turvallisuus ihmisille ja ympäristölle

REACH-asetuksella eurooppalainen kemikaalilaki määrittelee normit kemikaalien ja siten myös erikoisvoiteluaineiden käytölle. Tämä koskee kaikkia tuotteita valmistavia yrityksiä.

REACH – more safety for people and the environment

Klüber Lubrication tukee näitä standardeja ja olemme tehneet REACH:n täytäntöönpanosta olennaisen osan jokapäiväistä työtämme. Valmistajavastuumme kannalta tavoitteemme ei ole vain täyttää, vaan ylittää lakisääteiset vaatimukset.

REACH (EU-asetus 1907/2006) on Euroopan kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskeva asetus, ja se on ollut voimassa vuodesta 2007. Tämän asetuksen tavoitteena on tarjota ihmisille ja ympäristölle paras mahdollinen suoja. Tästä syystä Euroopassa voidaan valmistaa, tuoda tai käyttää vain nämä vaatimukset täyttäviä aineita. Lisäksi valmistajien ja maahantuojien on kerättävä tietoja aineista, arvioitava mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä sekä tiedotettava käyttäjille tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä kattavassa käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS).

REACH ei ole uusi. Vuoden 2013 puolivälistä lähtien kaikkien aineiden, joita tuotettiin yli 100 tonnia vuodessa, on täytynyt täyttää REACH-vaatimukset. Kesäkuusta 2018 lähtien kaikki aineet, joita tuotetaan yli tonni vuodessa, ovat kuuluneet asetuksen soveltamisalaan. Klüber Lubrication ottaa jatkokäyttäjän roolin ja varmistaa, että kaikki käytetyt raaka-aineet ja siten myös myytävät erikoisvoiteluaineet täyttävät voimassa olevat lakivaatimukset.

REACH ohjaa johtamistamme

Klüber Lubrication tukee REACH-asetusta ja toimii sen vaatimusten mukaisesti. Yhtiömme ja emoyhtiömme Freudenbergin filosofia on toimia vastuullisesti. Siksi tavoitteemme on ylittää nämä vaatimukset aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Materiaalien vaatimustenmukaisuuden hallintaorganisaatiomme on läheisessä yhteydessä raaka-aineidemme valmistajiin ja maahantuojiin, jotta muutoksia koskevat tiedot ovat aina saatavilla varmistaaksemme erikoisvoiteluaineidemme saatavuus ja jatkuva korkea laatu.

Ota yhteyttä

Kysy yksittäisiä tuotteita koskevista kysymyksistä omalta yhdyshenkilöltäsi.

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.