Pitkäaikainen suoja äärimmäisissä olosuhteissa

Tuuliturbiinit ovat tarkoituksellisesti äärimmäisissä ympäristöissä ja niihin kohdistuu jatkuvasti muuttuvia korkeita kuormituksia. Vaihteistot ja laakerit ovat jatkuvasti ja voimakkaasti rasittuneita. Kunnossapito on työläs toimenpide ja huoltovälit ovat pitkiä. Vaikka häiriötön toiminta on kriittistä kannattavalle tuotannolle, sitä on vaikea saavuttaa näissä olosuhteissa. Tämän vuoksi tuulivoimaloiden käyttäjät tarvitsevat erikoisvoiteluaineita, jotka toimivat luotettavasti, suojaavat komponentteja ja tarjoavat pitkiä huoltovälejä.

Tuulivoimaloiden erikoisvoiteluaineet ovat pieni investointi, joka voi tuoda valtavia etuja. Huuhtelurasvan avulla generaattorin seisokkiaika laskee 40 prosentilla. Suorituskykyisillä vaihteistoöljyillämme on hyvä kuormankantokyky sekä alhainen kitka-arvo ja ne omaavat hyvän kestävyyden ikääntymistä vastaan. Tarjoamme yleisrasvan, joka sopii kaikille laakereille. Muita erikoisrasvoja on saatavana päälaakereille, lapojen laakereille, generaattorin laakereille ja kääntöjärjestelmän laakereille.

Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat keskeinen suorituskykyindikaattori

Yksi tuulivoimateollisuuden suorituskykyindikaattoreista on niin sanottu LCoE (Levelised Cost of Energy), joka on elinkaaren ajalta laskettu tuotantokustannus. Sitä hyödynnetään investointipäätöksiä tehdessä. Mitä alhaisempi LCoE, sitä edullisempaa on tuulivoima verrattuna fossiilisen energiaan. LCoE –kustannusten onnistuneeseen vähentämiseen ei vaikuta edullisten vaan suurien ja paljon korkeamman suorituskyvyn tuuliturbiinien valmistus. Kehittyneen teknologian voiteluaineet auttavat suurien laakereiden luotettavan käytön sähkömoottoreiden pienten laakereiden tavoin, mahdollistaen tuulivoiman entistä paremman kilpailukyvyn.

Tuuliturbiinin käyttöiän pidentäminen on kriittistä

Monien turbiinien käyttöikä on vähintään 20 vuotta. Operaattorit voisivat hyötyä huomattavasti sekä jatkuvasta saatavuudesta että alennetuista pääomakustannuksista, jos he voisivat käyttää näitä turbineja vielä 10 vuotta. Klüber Lubrication -erikoisvoiteluaineet voivat helpottaa tätä kaksinkertaistamalla voiteluaineen käyttöiän.

Huoltovälit voidaan suorittaa myös vuosittain eikä kuuden kuukauden välein. Tämä puolittaa huollossa tarvittavien teknikoiden ja työmaakäyntien määrän ja parantaa turbiinien käyttöaikaa - mikä on erityisen arvokas etu merituulipuistoille.

Täältä löydät lisätietoja energiantuotantokustannusten vähentämisestä ja turbiinin käyttöiän pidentämisestä.

Tehokkaat vaihteistoöljyt suljettuihin vaihteisiin äärimmäisillä kuormilla

Kun tuuliturbiinit kasvavat yhä suuremmiksi, niiden vaihteisiin kohdistuu suurempia rasituksia. Tämä voi haastaa perinteisten öljyjen kyvyn suojata kuulalaakereita vaurioituneelta kulumiselta, vastustaa mikrokuoppautumisen, vaahdon ja sakan muodostumista ja varmistaa viskositeetin vakauden. 

 

Vastauksena Klüber Lubrication on kehittänyt erittäin kattavan valikoiman tehokkaita vaihteistoöljyjä ottaen huomioon tuuliturbiinivaihteistojen suuret kuormitukset. Se mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit, pienemmät tehohäviöt ja suuremmat laitoksen tuotot - jopa useita tuhansia euroja tuuliturbiinin käyttöiän aikana. Se tarjoaa erinomaiset vaahdonesto –ominaisuudet ja suojan mikrokuoppautumista vastaan. Se ei myöskään sisällä lisäaineita, jotka voisivat edistää jäämien muodostumista; vain ne, jotka suojaavat mikrokuoppaantumiselta, hankauskulumiselta ja WEC -ilmiöltä. Korkean leikkaantumiskestävyyden ansiosta vaihteistoöljyn viskositeetti pysyy muuttumattomana.

Innovaatiomme: Yksi rasva kaikille laakereille

Tuulivoimalaitosten operaattoreilla voi olla haasteita tuotteiden varastoinnissa, koska monet laakereiden valmistajat suosittelevat kullekin laakerille erilaisia voiteluaineita. Kehitimme tuotteen Klüberplex BEM 41-141, yhden voitelurasvan pää-, generaattori-, kääntöjärjestelmä- ja lapojen laakereille, joka ylitti kaikki muut rasvat verrattuna standardoituihin testeihin. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti voiteluaineiden hankintaa, kuljetuslogistiikkaa ja varastointia.

 

Klüberplex BEM 41-141 täyttää ja jopa ylittää nykyiset laakereiden ja tuuliturbiinien valmistajien ja käyttäjien vaatimukset. Sillä on erinomainen suoja värähtelyn ja oskilloivan liikkeen aiheuttamaa kulumismekanismia vastaan. Voiteluaineen laaja käyttölämpötila-alue, hyvä pumpattavuus ja tarkka annostelu keskitetyissä voitelujärjestelmissä sekä rasvan hyvä luoksepääsevyys voitelukohteelle ja öljyn erottuminen saentimesta takaavat tuulivoimalaitoksen häiriöttömän toiminnan.

Laakerin käynninaikainen huuhtelu ja puhdistus

Tuuliturbiinien laakerit voivat alkaa kerätä kovia kerrostumia ja käydä kuumina. Tämä tarkoittaa yleensä generaattorin ottamista pois käytöstä purkamista ja korjaamista varten aiheuttaen seisokkikustannuksia.

Huuhtelurasvamme mahdollistavat laakereiden puhdistamisen käytön aikana poistamalla jäämät ja varmistaen samalla tehokkaan voitelun ja hyvän suojan vaurioitumiselta ja korroosiolta. Laakerin käyttöikä pidentyy ja seisokkiaika lyhenee.

Ennakoiva kunnonvalvonta

Klüber Lubrication suorittaa sekä öljyjen että rasvojen laadukkaat analyysit tuulisovelluksiin. Voimme analysoida asiakkaan voiteluaineita ja antaa neuvoja epäpuhtauksista ja todisteista laakereiden kulumisesta. Voimme antaa neuvoja optimaalisista voiteluaineiden määristä, voiteluvälistä ja voitelumenetelmistä. Tämä auttaa asiakkaitamme minimoimaan ylläpitokustannukset etenkin havaitsemalla mahdolliset vahingot ennen niiden syntymistä.

Palvelumme on erityisen arvokas, koska meillä on laaja kokemus tuulipuistosovelluksista ja olemme tarkkoja tulosten tulkinnassa.

Erikoisvoiteluaineet auttavat vähentämään kuljetuskustannuksia ja päästöjä

Sekä energian kysyntä että tuulivarat jakautuvat ympäri maailmaa. Siksi vähäpäästöinen logistiikka avaa lisää potentiaalia tuulienergialle. Monissa maissa valmistetut Klüber Lubrication -tuotteet ovat paikallisen lainsäädännön mukaisia ja auttavat säästämään kuljetuskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Sitoutunut resurssien kestävään käyttöön

Olemme YK:n Global Compact -jäsen, joka on maailmanlaajuisesti suurin kestävän kehityksen yritysaloite. Sen sijaan, että rajoittuisimme resursseja säästävään tuotantoon sekä ympäristö- ja työturvallisuuteen, pyrimme maksimoimaan tuotteidemme kestävyyden sekä omien että asiakkaidemme tarpeiden osalta.

Ympäristöystävällistä strategiaamme täydentävät biohajoavat tuotteemme, jotka ylittävät nykyisen ympäristölainsäädännön.

Pysy kilpailukykyisenä

Tuulivoimaloiden voiteluaineiden maailmanlaajuisena markkinajohtajana voitelemme suurimman osan maailman tuulivoimaloista ja voisimme löytää optimaalisen ratkaisun myös sinulle.

Käyttämällä meidän tuuliturbiinien voiteluaineita, onnistut paitsi vähentämään tuulivoiman LCoE -arvoa, mutta pysyt myös kilpailukykyisenä muiden energiantuottajien rinnalla.

Klüber Lubrication tarkoittaa erittäin korkeaa laatua, luotettavuutta ja innovatiivisuutta. Erityisvoiteluaineemme auttavat lisäämään tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä vähentämään seisokkeja. Käytä asiantuntemustamme ja opi parantamaan tuuliturbiinin tehokkuutta!


Etsitkö järjestelmääsi sopivaa voiteluainetta tai pitkäaikaista kumppania voiteluprosessien optimointiin - vai onko sinulla kysyttävää vai tarvitsetko neuvoja erikoisratkaisusta? Olemme täällä auttamassa sinua - keskustele asiantuntijoidemme kanssa!

Etusi yhdellä silmäyksellä:

  • Parempi hyötysuhde ja pidempi käyttöikä korkealaatuisilla voiteluaineilla, jotka tarjoavat korkean kuormankantokyvyn ja lämpöstabiilisuuden vähentäen kulumista.
  • Huomattavasti pienemmät käyttökustannukset ja seisokit; huuhtelurasvamme vähentävät huollon tarvetta ja maksimoivat käytettävyyden.
  • Pidennetyt huolto- ja uudelleenvoiteluvälit erikoisvoiteluaineiden kulumissuojan ja sen kestävyyden ansiosta.
  • Voiteluaineiden analyysilaboratorio: Laaja varustelu ja huomattava asiantuntemus tulosten tulkinnassa.
  • Valmistettu maailmanlaajuisesti: Kun voiteluaineita valmistetaan seitsemässä eri Klüberin tehtaassa maailmanlaajuisesti, tuotteita on saatavana lyhyillä toimitusreiteillä, alhaisemmilla kuljetuskustannuksilla ja pienemmillä päästöillä.
  • Yksinkertaistettu logistiikka: Universaalirasvaa voidaan käyttää kaikkiin huoltotarkoituksiin yksinkertaistaen varastointia ja kuljetusta.
  • Parannettu kestävyys: Ympäristöystävälliset voiteluaineet, jotka ylittävät nykyisen ympäristölainsäädännön.
  • Parempi turvallisuus: Vuodottomat järjestelmät minimoi liukastumisvaaran suurella korkeudella työskentelevälle huoltohenkilöstölle.
  • Täysi vaatimustenmukaisuus: Kaikki tuotteet täyttävät paikalliset vaatimustenmukaisuusmääräykset.

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.