Kemikaalien yhdenmukainen luokittelu ja merkinnät maailmanlaajuisesti

Jo vuonna 1992 yli 150 maata sopi maailmanlaajuisesta harmonisoidusta järjestelmästä (GHS = Global Harmonised System) vaarallisten aineiden ja seosten luokittelusta ja merkinnöistä. Sen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden ja seosten johdonmukainen käsittely maailmanlaajuisesti.

GHS Registration of chemicals

Tämän järjestelmän perusta on niin kutsuttu YK-GHS, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien suositus ja joka on toteutettava yksittäisten valtioiden toimesta. Euroopan komissio otti GHS: n käyttöön CLP-asetuksen (luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen) mukaisesti tammikuussa 2009.

Tämän CLP-asetuksen mukaan luokittelu- ja merkintävaatimukset on pitänyt panna täytäntöön joulukuusta 2010 aineille ja kesäkuusta 2015 seoksille. Kaikille aineille ja seoksille on annettu vaarallisuusluokitus ja –kategoria, jonka mukaan ne on merkattu ja varustettu vastaavalla symbolilla.

labelling of dangerous substances

Määritelmien ja vaarakriteerien standardisointi mahdollistaa vaarallisten aineiden ja seosten johdonmukaisen luokituksen ja merkinnät maailmanlaajuisesti.

Klüber Lubrication on läheisessä yhteydessä raaka-ainetoimittajiinsa saadakseen ajantasaista tietoa ja täydentääkseen tuotteidensa oikean luokituksen. GHS tarjoaa yleisen käsityksen kemiallisista vaaroista, jotta aineiden käsittely olisi turvallisempaa, helpottaisi tavaroiden maailmanlaajuista kulkua ja saavuttaa seuraavat parannukset:

  • Terveyden ja ympäristön parempi suojaaminen standardoitujen perusteiden avulla
  • Yksinkertaistettu kemikaalien hallinta standardisoitujen sääntöjen avulla, joita sovelletaan kaikkiin maihin
  • Ei enää tehdä eroa vaarallisten aineiden hallinnan ja kuljetuksessa käytettävien vaarallisten aineiden hallinnan välillä
  • Maakohtaisten merkintöjen ja materiaaliturvallisuustiedotteiden säännösten standardisointi

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.