"Rajojen venyttäminen" – se on tuotemerkkimme ydin ja käyttämämme tunnuslause, rajojen siirtäminen. Jotta voisimme vastata tähän haasteeseen joka päivä, tuomme yhteen ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia kokemuksia, lähestymistapoja ja taitoja. Emme pelkästään suhtaudu myönteisesti monimuotoisuuteen, vaan kannustamme sitä, koska olemme vakuuttuneita siitä, että vasta kun henkilöstömme voi kehittyä vapaasti, he saavuttavat parhaan tuloksen.

Monimuotoisuus Klüber Lubricationilla

Vuorovaikutuksemme Klüber Lubricationilla ja suhteemme kumppaneihin ja asiakkaisiin ovat ennakkoluulottomia, ja niitä leimaa molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus riippumatta alkuperästä ja kansallisuudesta, näkemyksistä elämästä ja uskonnosta, koulutuksesta ja vammaisuudesta, iästä, sukupuolesta ja seksuaalisesta identiteetistä. Tarjoamme mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja luomme ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan.

Tämä avoimuus ja henkilöstömme monipuolisuus parantaa luovuuttamme ja innovatiivisia kykyjämme. Samalla heijastamme asiakkaidemme ja toimittajiemme monimuotoisuutta ja pystymme sopeutumaan hyvin vaihteleviin ja muuttuviin tarpeisiin. Monimuotoisuus ei meille Klüber Lubricationilla ole velvollisuus, vaan se on taloudellisen menestyksemme avaintekijä.

Lyhyesti: monimuotoisuus menestyksen tekijänä

Diversity as a factor of success
  • Ennakkoluuloton! Keskinäinen arvostus ja kunnioitus ovat käytännön arvoja jokaisessa 31:ssä laitoksessamme
  • Hyvin erilainen osaaminen on tervetullutta! Luotamme monimuotoisuuteen, uusiin ideoihin ja henkilökohtaiseen kasvuun

  • Tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä: meille se on elävää todellisuutta

  • Sitoutunut sosiaaliseen vastuuseen! Olemme Monimuotoisuusverkoston peruskirjan allekirjoittaja

  • Pysyy eturintamassa! Muokkaamme aktiivisesti monimuotoisuutta – se on menestystekijämme

Aktiivisesti muokkaamassa monimuotoisuutta: Yhteiseltä lähtöviivalta - tasa-arvoa kaikille!

Equality for all!

Kompetenssi ei ole ikäkysymys. Innovaatioita syntyy pienten ideoiden ja käytännön kokemuksen vuorovaikutuksesta. Siksi me Klüber Lubricationilla huolehdimme työympäristön säilyttämisessä, jossa neljä sukupolvea työskentelee yhdessä tehokkaasti ja tasapuolisesti. Samalla olemme täysin tietoisia demografisesta kehityksestä, erityisesti Saksassa. Keskittyneellä sukupolvien hallinnalla edistämme asiantuntijoiden koulutusta ja huolehdimme avoimien työpaikkojen täyttämisestä.

Teollisuuden johtajista kehittäjien kautta teknisiin myyntiedustajiin ja vuoropäälliköihin: naiset hoitavat erilaisia tehtäviä kaikilla aloilla. Tämä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu on monimuotoisuuspolitiikkamme kulmakivi. Pyrimme myös edelleen lisäämään naisten osuutta johtotehtävissä ja asiantuntijoiden keskuudessa. Tätä varten pyrimme tavoittelemaan naispuolisia hakijoita ja pyrimme rekrytoimaan yhä enemmän naisia teknisille aloille. Mittaamme ja dokumentoimme tämän lähestymistavan toteutuksen, ja takaamme siten avoimet, ymmärrettävät henkilöstövalinnat.

Kansainvälinen. Henkilökohtainen.

53 kansallisuutta, joista 41 pääkonttorissa Münchenissä: kulttuurinen monimuotoisuus on globaalisti aktiivisen yhtiömme ominaispiirre. Siksi tuemme aktiivisesti kansainvälistä vaihtoa 31 laitoksemme välillä: jo harjoitteluohjelmassa ollessaan henkilökunnallamme on mahdollisuus tutustua elämään ja työelämään jossakin laitoksistamme. Myös heidän uransa aikana mahdollistamme henkilöstön lähettämisen työtehtäviin maailmanlaajuisesti. Kohdennettujen rekrytointikäytäntöjemme yhteydessä huolehdimme näin avoimuudesta ja kulttuurien välisestä tietoisuudesta yrityksessä.

Kokemus osoittaa, että hyödymme valtavasti monimuotoisuudestamme. Tiivis rajat ylittävä vuorovaikutus ja yhteistyö auttavat meitä tunnistamaan ja ymmärtämään alueellisia asiakkaiden vaatimuksia. Kehitämme yhdessä tuotteita, jotka voivat ratkaista tiettyjä markkinahaasteita ja jotka usein herättävät vahvaa kiinnostusta muillakin markkinoilla.

Overview of the origins of our employees

Kartta antaa yleiskuvan työntekijöidemme alkuperästä mantereittain. Prosenttiluvut viittaavat henkilöstön kokonaismäärään. Yhteensä yli 2 300 henkilöä 53:stä maasta ja kuudelta mantereelta työskentelevät yhdessä Klüber Lubricationilla. (Tilanne huhtikuussa 2020)

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Klüber Lubrication on globaalisti aktiivinen yritys, jolla on yli 2 300 työntekijää ympäri maailman. Pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että koko henkilöstö voi nauttia työnsä, perheensä ja vapaa-aikansa optimaalisesta yhteensopivuudesta elämänvaiheen ja uratavoitteiden mukaisesti. Joustavat työaikamallit, kotitoimistot ja liikkuva työ: olemme vakuuttuneita siitä, että ammatillisen uran ja rikkaan yksityiselämän täytyy kulkea käsi kädessä kestävän yhteisen menestyksen takaamiseksi. Tukeaksemme äitejä ja isiä ja yksinkertaistaaksemme työhön paluuta vauvaloman jälkeen, teemme yhteistyötä Münchenin eri päiväkotien kanssa. Tarjoamme myös kahden viikon lastenhoito-ohjelman kesälomien aikana.

Sosiaalinen vastuu: olemme aktiivisesti sitoutuneita!

Olemme täysin tietoisia sosiaalisesta ja yritysvastuustamme, ja tulemme mielellämme arvioiduksi tekojemme perusteella. Monimuotoisuusverkoston peruskirjan allekirjoittajana olemme Klüber Lubricationilla sitoutuneet kehittämään ennakkoluulotonta työelämää. Kiinnitämme siten suurta huomiota integroitumiseen ja yhteenkuuluvuuteen: olemme ylpeitä siitä, että otimme pakolaisia vastaan vakituiseen työsuhteeseen.

Olemme asettaneet itsellemme tavoitteen läheisemmästä vammaisten henkilöiden pitkän ajan integraatiosta. Vastaavilla pätevyystasoilla asetamme vammaiset etusijalle vapaiden työmarkkinoiden suhteen. Lisäksi tuemme myös osallisuutta ja työelämään osallistumista tekemällä sopimuksia vammaisten työpajojen kanssa.

Monimuotoisuusneuvostot ja koulutus

We actively shape diversity

Muokkaamme aktiivisesti monimuotoisuutta, ja pyrimme päättäväisesti olemaan alan malleja ja edelläkävijöitä. Kuusi alueellista monimuotoisuusneuvostoa yhdistää omistautunutta henkilöstöä laajalti hyvin erilaisilta tehtäväalueilta. He kehittävät yhteisesti toimenpiteitä kaikille laitoksille ympäri maalimaa. He kutsuvat pääpuhujia sekä järjestävät pyöreän pöydän tapaamisia tai suoraan kokonaisia toimintaviikkoja. Kaikkia yrityksessä kannustetaan osallistumaan ja auttamaan tapahtumien muokkaamisessa.

Haluamme varmistaa, että alan henkilöstön tietoisuus lisääntyy ja ankkuroimme monimuotoisuuden pysyvästi ja tunnistettavasti yrityskulttuuriimme. Teemme teeman tunnetuksi korkeana prioriteettina järjestämällä säännöllisiä koulutustilaisuuksia päämajassa ja tytäryhtiöissä. Pyrimme muun muassa varmistamaan johdon ja henkilöstön täyden tietoisuuden siitä, mitä "tiedostamattomat ennakkoluulot" merkitsevät kullekin henkilölle. Tarjoamme heille keinoja kohdata teema aktiivisesti ja pohtia heidän tekojaan ja käyttäytymistään.

Millaista osaamista voit tuoda?

Monimuotoisuus ja vapaa kehitys, kansainvälinen vaihto ja uusien ideoiden ja konseptien edistäminen tekevät Klüber Lubricationista innovatiivisen työnantajan. Elämme toisiamme kunnioittaen ja opimme toisiltamme yhdessä. Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhteistyötä. Arvostamme henkilöstöämme, vahvistamme heidän osaamistaan ja tarjoamme yksilöllisiä uravaihtoehtoja. Hyödynnämme vahvaa yhtenäisyyden tunnetta ja positiivista yrityskulttuuriamme.

Nyt on sinun vuorosi: mitä osaamista voit tuoda Klüber Lubricationiin? Kumppani tai asiakas, toimittaja tai hakija: osallistu yrityskulttuuriimme. Tutustu meihin henkilökohtaisesti, keskustele kanssamme haasteistasi tai hae meille töihin. Löydät avoimet työpaikkamme ja mahdollisuuden vapaaseen hakemukseen Urasivultamme.

Kuulemme sinusta mielellämme – muotoillaan tulevaisuutta yhdessä!

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.